Kategorie

Globalny standard wymiany informacji podatkowych (Common Reporting Standard)

Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
Globalny standard wymiany informacji podatkowych (Common Reporting Standard)
ShutterStock
Common Reporting Standard, czyli globalny standard wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, będzie obowiązywał najpóźniej od 2018 roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tym tych zrzeszonych w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD. Polska jest jednym z tzw. Early Adopters, czyli krajów – stron wielostronnego porozumienia, podpisanego przy okazji corocznego spotkania Global Forum on Transparency and Exchange of Tax Information w Berlinie, które zobowiązały się do priorytetowego wdrożenia nowych standardów wymiany informacji od 2017 roku.

Na poziomie unijnym kwestię normuje dyrektywa Rady nr 2014/107/UE. Jej postanowienia powinny znaleźć odzwierciedlenie w krajowych regulacjach państw członkowskich najpóźniej od 1 stycznia 2016 roku.

Pod koniec września 2015 roku na stornie Rządowego Centrum Legislacji RP pojawił się projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania, której celem miała być implementacja przepisów dyrektywy. Projekt przewidywał termin wejścia w życie przepisów na 1 stycznia 2016 roku. Do chwili obecnej jednak, jest on na etapie konsultacji publicznych, które miały zakończyć się w październiku 2015 roku. Mimo to, stanowiska zgłoszone w ramach konsytuacji nadal nie zostały opublikowane na stronie RCL.

Ministerstwo Finansów zapowiada przyspieszenie informatyzacji poboru podatków

Reklama

Wymianie mają podlegać, między innymi, informacje o posiadaczach i saldach rachunków finansowych spółek i osób prywatnych, które z natury rzeczy objęte są szczególną ochroną prawną, realizowaną w ramach prawa do ochrony dóbr osobistych każdego obywatela. W tym zakresie najważniejszą więc kwestią powinno być utrzymanie tajemnicy bankowej w stosunku do danych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz ochrona danych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

Dyrektywa przewiduje konieczność oddelegowania organów zobowiązanych do koordynowania i zapewnienia warunków prawidłowego wykonywania procedur  na poziomie każdego z państw członkowskich niezależnie, również poprzez nadanie tym organom szczególnych uprawnień w ramach procedur ochrony informacji poufnych. Z tego powodu, nie jest możliwe bezpośrednie stosowanie standardu automatycznej wymiany informacji bez wprowadzenia odpowiednich regulacji na poziomie krajowym.

Polecamy: Podatki 2016 - komplet żółtych książek

Reklama

Polska ustawa o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania, również odnosi się do kwestii związanych z ochroną i udostępnianiem zgromadzonych danych i ustanawia Ministra Finansów organem właściwym w sprawach automatycznej wymiany informacji. W ramach procedur ujawniania ministrowi informacji o rachunkach bankowych, ustawa wyłącza stosowanie przepisów ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą bankową. Nadając jednak ministrowi uprawnienia organu podatkowego przewiduje, że indywidualne dane zawarte w informacjach uzyskanych w ramach procedur wymiany informacji, objęte będą tajemnicą skarbową.

Naszym zdaniem zatem, w obecnym stanie prawnym, minister ani żaden inny organ nie posiada uprawnień nie tylko do zbierania i wysyłania informacji o polskich rachunkach bankowych nierezydentów, ale także nie może przyjąć takich danych od uprawnionych organów w innych państwach, stosujących standard wymiany informacji.

Ustawodawca nakłada na instytucje finansowe obowiązek wdrożenia odpowiednich polityk i procedur sankcjonujących stosowanie standardu wymiany informacji, począwszy od 1 stycznia 2016 roku. Jednak z powodu uchybienia terminu transpozycji przepisów w tym zakresie, projekt ustawy musi zostać zmieniony tak, aby uniknąć wstecznego nakładania obowiązków na podmioty i instytucje finansowe, wbrew zasadzie o niedopuszczalności stanowienia norm prawnych obowiązujących z mocą wsteczną.

Wraca pomysł wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Z kolei, jeśli termin wdrożenia procedur zostanie przesunięty w czasie, zakres dostosowania będzie niezgodny z przepisami dyrektywy, co spowoduje powstanie odpowiedzialności traktatowej w stosunku do UE.

Nie ma też pewności jakie zasady powinny mieć zastosowanie w przypadku wejścia w życie przepisów nowej ustawy w trakcie trwania roku podatkowego.

Co do zasady, ustawa o wymianie informacji nie jest ustawą stricte podatkową. Nie nakłada, bowiem żadnego konkretnego obowiązku podatkowego na adresatów jej postanowień.

Jednak nazwa ustawy w sposób bezpośredni wskazuje, że jej zakres odnosi się do „wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania”, wobec czego można dowodzić, że jej wprowadzenie będzie mogło mieć wpływ na przyszłe skonkretyzowane zobowiązania podatkowe.

Jeśli potraktujemy ustawę, jako podatkową, moment jej wprowadzenia powinien zostać przesunięty w czasie do następnego roku. Jest to jedna z kluczowych zasad należytej legislacji podatkowej, wyrażonej w obowiązku ustawodawcy do respektowania odpowiedniej vacatio legis i zakazie nadawania przepisom mocy wstecznej i dokonywania zmian w zakresie obciążeń podatkowych w trakcie trwania roku podatkowego.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm (książka)

Co do zasady, charakter standardu wymiany informacji opiera się na istnieniu, co najmniej, rocznego okresu weryfikacyjnego, podczas którego instytucje raportujące mają czas na wdrożenie oraz rozpoczęcie stosowania odpowiednich systemów i polityk potrzebnych do zebrania i przesłania informacji. Zakładano, że będzie to okres jednego roku kalendarzowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z projektem ustawy, Minister Finansów zobowiązany jest przekazać przedmiotowe informacje właściwej obcej władzy w terminie do 30 września następującego po końcu roku kalendarzowego, do którego się odnoszą.

Zgodnie z powyższym, przesłane w 2017 roku informacje byłyby niepełne z uwagi na brak systemów pozwalających bankom na zbieranie informacji i stosowanie procedur należytej staranności, zgodnie z postanowieniami CRS. Zatem kolejnym pełnym okresem sprawozdawczym będzie rok 2017, a w związku z tym, pierwsza wymiana informacji powinna nastąpić we wrześniu 2018 roku, w stosunku do rachunków istniejących w 2017 roku. Taki scenariusz przewidziano w części pozaeuropejskich państw OECD.

Autorem jest: mec. Marek Korzeniewski, mec. Robert Nogacki

mec. Robert Nogacki jest właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec, specjalizującej się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.