REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Automatyczna, miedzynarodowa wymiana informacji podatkowych

Automatyczna, miedzynarodowa wymiana informacji podatkowych
Automatyczna, miedzynarodowa wymiana informacji podatkowych

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów informuje o działaniach i obowiązkach związanych z wdrożeniem umów międzynarodowych mających na celu automatyczną wymianę informacji podatkowych między administracjami skarbowymi Polski, USA, państw UE i OECD. Są już m.in. gotowe wzory formularzy FAT-1 i CRS-1. Od dnia 19 czerwca 2017 r. produkcyjna Bramka systemu e-Deklaracje umożliwia przyjmowanie dokumentów FAT-1(2), a od 27 lipca 2017 r. dokumentów CRS-1.

Wymiana informacji podatkowych - informacje ogólne

Autopromocja

CEL i GENEZA: Zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania

W ostatnich latach zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na całym świecie przybyło wyzwań związanych z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od opodatkowania o charakterze transgranicznym. W odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania związane z tymi zjawiskami społeczność międzynarodowa podjęła szerokie działania ukierunkowane na wytworzenie skutecznych narzędzi prawnych i technicznych służących przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Zasadniczym celem prac prowadzonych na szczeblu międzynarodowym było stworzenie jednolitego standardu wymiany informacji podatkowych, który stanowić będzie efektywne narzędzie służące do walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania oraz przysłuży się zwiększeniu transparentności podatkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Geneza automatycznej wymiany informacji podatkowych

Uchwalenie ustawy FATCA w 2010 r. jako części pakietu antykryzysowego, stanowiło podstawę, w oparciu o którą OECD opracowała i opublikowała globalny standard raportowania wraz z komentarzami do modelu umowy między państwami uczestniczącymi oraz procedurami informatycznymi na potrzeby wdrożenia globalnego standardu.

Cały pakiet dotyczący CRS został zatwierdzony przez ministrów finansów i prezesów banków centralnych grupy G-20 we wrześniu 2014 r. Niemal równolegle rozpoczęto prace w Unii Europejskiej zmierzające do tego samego celu – stworzenia standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi UE. Ich efektem było przyjęcie dyrektywy 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Zawarte w niej zapisy bazują na rozwiązaniach opracowanych przez OECD w ramach procedury Common Reporting Standard.

Zasadniczym celem przy projektowaniu dyrektywy było bowiem zapewnienie pełnej zgodności wymiany informacji w Unii ze zmianami na szczeblu międzynarodowym. Ustawodawca unijny miał na względzie zminimalizowanie kosztów i obciążeń administracyjnych związanych z obsługą systemu wymiany informacji zarówno po stronie administracji podatkowych, jak i podmiotów gospodarczych.

ISTOTA: Obowiązek dostarczenia przez instytucje finansowe do administracji podatkowej informacji o rachunkach ich klientów

Istotą wypracowanego na szczeblu międzynarodowym mechanizmu jest stworzenie efektywnych narzędzi prawnych, organizacyjnych i technicznych umożliwiających pozyskiwanie od instytucji finansowych określonych informacji dotyczących rachunków finansowych prowadzonych na rzecz nierezydentów oraz ich wymiana pomiędzy poszczególnymi współpracującymi państwami. W efekcie tych rozwiązań polskie instytucje finansowe zostaną zobligowane do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania do krajowej administracji podatkowej informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez nierezydentów. Na zasadzie wzajemności polska administracja skarbowa otrzyma natomiast dane o rachunkach finansowych posiadanych przez polskich rezydentów poza granicami kraju.

MECHANIZM FUNKCJONOWANIA

W pierwszej fazie informacje o rachunkach prowadzonych na rzecz nierezydentów będą gromadzone przez instytucje finansowe. Raportująca instytucja finansowa dokona weryfikacji rachunków finansowych oraz identyfikacji rachunków objętych obowiązkiem raportowania, czyli tzw. rachunków raportowanych.

Następnie informacje te instytucje przekażą w formie raportu do własnej administracji podatkowej. W dalszej kolejności informacje te zostaną przekazane zagranicznej władzy podatkowej właściwej ze względu na rezydencję posiadacza rachunku.

Pozyskane w tym trybie informacje będą mogły zostać użyte przez krajowe organy skarbowe w ramach procedur ukierunkowanych na walkę z uchylaniem się od opodatkowania, w tym w szczególności postępowań w sprawie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

FATCA

Polska zakończyła prace związane z wdrożeniem umowy międzynarodowej z Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

W celu wprowadzenia regulacji umożliwiających pełne wykonanie Umowy FATCA uchwalona została ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy FATCA

FATCA określa m.in. zakres obowiązków raportujących polskich instytucji finansowych, jak banki, domy maklerskie, TFI, zakłady ubezpieczeń, czy tzw. podmioty inwestujące, w zakresie identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych.

Raportujące polskie instytucje finansowe są zobowiązane do składania informacji wykorzystując specjalnie do tego opracowany formularz (FAT-1) INFORMACJE O AMERYKAŃSKICH RACHUNKACH RAPORTOWANYCH. Jest on przekazywany w formie dokumentu elektronicznego.

Pliki do pobrania:

CRS I IMPLEMENTACJA DYREKTYW UE

Polska prowadzi prace związane z implementacją Dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, s. 1-30), umożliwiającej wymianę informacji na szczeblu unijnym oraz opracowanego przez OECD Common Reporting Standard, zapewniającego analogiczne rozwiązanie również na szczeblu pozauinijnym.

DYREKTYWA RADY 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (plik pdf 0,53 MB)

Dodatkowe informacje w języku angielskim znależć na stronie OECD


PROJEKT USTAWY O WYMIANIE INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI

Wdrożenie opracowanej przez OECD procedury Common Reporting Standard oraz implementacja bazujących na tych rozwiązaniach dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. przewidziane zostało w projekcie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (UC17).

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na bieżąco stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy proces legislacyjny".

Common Reporting Standard- nowy projekt ustawy (plik pdf 0,53 MB)

Projektowana ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami przewiduje ponadto implementację dwóch dyrektyw unijnych dotyczących współpracy administracyjnej w zakresie wymiany:

 • interpretacji podatkowych informacji,
 • porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych,
 • opinii zabezpieczających w sprawie zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 • informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podatkowej.

DYREKTYWA RADY (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (plik pdf 0,37 MB)

DYREKTYWA RADY (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (plik pdf 0,39 MB)

OBOWIĄZKI INSTYTUCJI FINANSOWYCH

 • Weryfikacja rachunków finansowych.
 • Identyfikacja rachunków finansowych objętych obowiązkiem raportowania.
 • Rejestrowanie czynności podejmowanych w ramach wykonywania obowiązków.
 • Gromadzenie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym w szczególności oświadczeń posiadaczy rachunków oraz dowodów w postaci dokumentów.
 • Przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o rachunkach raportowanych.

Więcej informacji w języku angielskim znaleźć można:

Automatic Exchange Portal OECD

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters

CRS – oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego dla formularza CRS-1

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego CRS-1 jest zamieszczona w środowisku produkcyjnym systemu e-Deklaracje oraz opublikowana w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde- wzór nr 2017/07/12/4274): CRS-1(1) INFORMACJE O RACHUNKACH RAPORTOWANYCH I NIEUDOKUMENTOWANYCH.

Informujemy ponadto, że od dnia 27.07.2017 r. produkcyjna Bramka systemu e-Deklaracje umożliwia przyjmowanie dokumentów CRS-1.

Powyższy wzór dokumentu jest ostateczną wersją, służącą polskim instytucjom finansowym do przekazywania informacji o rachunkach raportowanych oraz rachunkach nieudokumentowanych, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Ministerstwo Finansów informuje ponadto, że przedmiotowy formularz jest zamieszczony w środowisku testów zewnętrznych systemu e-Deklaracje. Zachęcamy do przeprowadzenia testów przed przesłaniem do Ministerstwa Finansów informacji o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych. Przypominamy, że w środowisku testowym nie można używać danych produkcyjnych.

Pliki do pobrania:
Ostateczna wersja CRS-1 (plik XSD, 35 KB)
Dokument z opisem elementów wzoru CRS-1 (plik DOC, 780 KB)

FATCA – oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego dla formularza FAT-1(2)

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego FAT-1(2) jest zamieszczona w środowisku produkcyjnym systemu e-Deklaracje oraz opublikowana w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde - wzór nr 2017/06/05/4179).

Informujemy ponadto, że od dnia 19.06.2017 r. produkcyjna Bramka systemu e-Deklaracje umożliwia przyjmowanie dokumentów FAT-1(2). 

Powyższy wzór dokumentu jest ostateczną wersją, służącą polskim instytucjom finansowym do składania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2016 rok.

Ministerstwo Finansów informuje ponadto, że przedmiotowy formularz jest zamieszczony w środowisku testów zewnętrznych systemu e-Deklaracje. Zachęcamy do przeprowadzenia testów przed przesłaniem do Ministerstwa Finansów informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. Przypominamy, że w środowisku testowym nie można używać danych produkcyjnych.

W razie konieczności dokonania przez instytucje finansowe korekt lub uzupełnienia danych dotyczących roku 2015 należy je składać na dotychczasowym formularzu FAT-1(1).

Pliki do pobrania:
Ostateczna wersja FAT-1(2) (plik XSD, 33 KB)
Dokument z opisem elementów wzoru FAT-1(2) (plik DOC, 388 KB)

CBC – wersja robocza formularza CBC-P (formularz nie jest dostępny do testowania)

Ministerstwo Finansów udostępnia wersję roboczą formularza CBC-P służącego jednostkom wchodzącym w skład grupy podmiotów do składania powiadomienia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Udostępniony formularz nie został jeszcze umieszczony w środowisku testów zewnętrznych e-deklaracji. Stosowna informacja w zakresie jego dostępności w środowisku testowym zostanie przekazana odrębnym komunikatem.

Pliki do pobrania:
Schemat roboczej wersji CBC-P (plik XSD, 14 KB)
Dokument z opisem elementów wzoru CBC-P (plik DOC, 120 KB)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

REKLAMA