reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Automatyczna, miedzynarodowa wymiana informacji podatkowych

Automatyczna, miedzynarodowa wymiana informacji podatkowych

Ministerstwo Finansów informuje o działaniach i obowiązkach związanych z wdrożeniem umów międzynarodowych mających na celu automatyczną wymianę informacji podatkowych między administracjami skarbowymi Polski, USA, państw UE i OECD. Są już m.in. gotowe wzory formularzy FAT-1 i CRS-1. Od dnia 19 czerwca 2017 r. produkcyjna Bramka systemu e-Deklaracje umożliwia przyjmowanie dokumentów FAT-1(2), a od 27 lipca 2017 r. dokumentów CRS-1.

Wymiana informacji podatkowych - informacje ogólne

CEL i GENEZA: Zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania

W ostatnich latach zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na całym świecie przybyło wyzwań związanych z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od opodatkowania o charakterze transgranicznym. W odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania związane z tymi zjawiskami społeczność międzynarodowa podjęła szerokie działania ukierunkowane na wytworzenie skutecznych narzędzi prawnych i technicznych służących przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Zasadniczym celem prac prowadzonych na szczeblu międzynarodowym było stworzenie jednolitego standardu wymiany informacji podatkowych, który stanowić będzie efektywne narzędzie służące do walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania oraz przysłuży się zwiększeniu transparentności podatkowej.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Geneza automatycznej wymiany informacji podatkowych

Uchwalenie ustawy FATCA w 2010 r. jako części pakietu antykryzysowego, stanowiło podstawę, w oparciu o którą OECD opracowała i opublikowała globalny standard raportowania wraz z komentarzami do modelu umowy między państwami uczestniczącymi oraz procedurami informatycznymi na potrzeby wdrożenia globalnego standardu.

Cały pakiet dotyczący CRS został zatwierdzony przez ministrów finansów i prezesów banków centralnych grupy G-20 we wrześniu 2014 r. Niemal równolegle rozpoczęto prace w Unii Europejskiej zmierzające do tego samego celu – stworzenia standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi UE. Ich efektem było przyjęcie dyrektywy 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Zawarte w niej zapisy bazują na rozwiązaniach opracowanych przez OECD w ramach procedury Common Reporting Standard.

Zasadniczym celem przy projektowaniu dyrektywy było bowiem zapewnienie pełnej zgodności wymiany informacji w Unii ze zmianami na szczeblu międzynarodowym. Ustawodawca unijny miał na względzie zminimalizowanie kosztów i obciążeń administracyjnych związanych z obsługą systemu wymiany informacji zarówno po stronie administracji podatkowych, jak i podmiotów gospodarczych.

ISTOTA: Obowiązek dostarczenia przez instytucje finansowe do administracji podatkowej informacji o rachunkach ich klientów

Istotą wypracowanego na szczeblu międzynarodowym mechanizmu jest stworzenie efektywnych narzędzi prawnych, organizacyjnych i technicznych umożliwiających pozyskiwanie od instytucji finansowych określonych informacji dotyczących rachunków finansowych prowadzonych na rzecz nierezydentów oraz ich wymiana pomiędzy poszczególnymi współpracującymi państwami. W efekcie tych rozwiązań polskie instytucje finansowe zostaną zobligowane do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania do krajowej administracji podatkowej informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez nierezydentów. Na zasadzie wzajemności polska administracja skarbowa otrzyma natomiast dane o rachunkach finansowych posiadanych przez polskich rezydentów poza granicami kraju.

MECHANIZM FUNKCJONOWANIA

W pierwszej fazie informacje o rachunkach prowadzonych na rzecz nierezydentów będą gromadzone przez instytucje finansowe. Raportująca instytucja finansowa dokona weryfikacji rachunków finansowych oraz identyfikacji rachunków objętych obowiązkiem raportowania, czyli tzw. rachunków raportowanych.

Następnie informacje te instytucje przekażą w formie raportu do własnej administracji podatkowej. W dalszej kolejności informacje te zostaną przekazane zagranicznej władzy podatkowej właściwej ze względu na rezydencję posiadacza rachunku.

Pozyskane w tym trybie informacje będą mogły zostać użyte przez krajowe organy skarbowe w ramach procedur ukierunkowanych na walkę z uchylaniem się od opodatkowania, w tym w szczególności postępowań w sprawie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

FATCA

Polska zakończyła prace związane z wdrożeniem umowy międzynarodowej z Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

W celu wprowadzenia regulacji umożliwiających pełne wykonanie Umowy FATCA uchwalona została ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy FATCA

FATCA określa m.in. zakres obowiązków raportujących polskich instytucji finansowych, jak banki, domy maklerskie, TFI, zakłady ubezpieczeń, czy tzw. podmioty inwestujące, w zakresie identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych.

Raportujące polskie instytucje finansowe są zobowiązane do składania informacji wykorzystując specjalnie do tego opracowany formularz (FAT-1) INFORMACJE O AMERYKAŃSKICH RACHUNKACH RAPORTOWANYCH. Jest on przekazywany w formie dokumentu elektronicznego.

Pliki do pobrania:

CRS I IMPLEMENTACJA DYREKTYW UE

Polska prowadzi prace związane z implementacją Dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, s. 1-30), umożliwiającej wymianę informacji na szczeblu unijnym oraz opracowanego przez OECD Common Reporting Standard, zapewniającego analogiczne rozwiązanie również na szczeblu pozauinijnym.

DYREKTYWA RADY 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (plik pdf 0,53 MB)

Dodatkowe informacje w języku angielskim znależć na stronie OECD

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama