| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Ministerstwo Finansów sprawdzi skutki likwidacji obowiązku posiadania certyfikatów księgowych

Ministerstwo Finansów sprawdzi skutki likwidacji obowiązku posiadania certyfikatów księgowych

Ministerstwo Finansów jest w trakcie opracowania ankiety, której wyniki pozwolą ocenić efekty zniesienia w 2014 roku obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe. Ankieta będzie skierowana do wszystkich zainteresowanych grup podmiotów i opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) najpóźniej do końca maja 2018 r. Ministerstwo podkreśla, że decyzja co do przyszłego kształtu regulacji w tym zakresie zostanie podjęta po analizie wyników ankiety oraz potrzeb i oczekiwań rynku.

Informacja z 22 marca 208 r. przesłana przez Wydział Prasowy MF:
Obecnie Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej prowadzi prace nad brzmieniem ankiety w sprawie ewaluacji efektów deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych skierowanej do różnych środowisk. Zgodnie z aktualnie przyjętym harmonogramem planujemy, iż nie później niż do końca maja ankieta zostanie udostępniona do szerokiego kręgu odbiorców.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – MF sprawdzi, czy nie trzeba skorygować deregulacji

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów chce sprawdzić, czy przepisy regulujące zasady usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wymagają korekty legislacyjnej.

Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła (z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów) Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów w piśmie z 14 listopada 2017 r. (nr DR2.056.1.2017/2). Pismo to jest odpowiedzią na nadesłaną drogą elektroniczną w dniu 20 września 2017 r. petycję dotyczącą zmian przepisów w zakresie przywrócenia obowiązkowego certyfikatu księgowego.

Dyrektor Dadacz przypomniała, że  ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 768), zwana dalej "ustawą deregulacyjną", w art. 2 dokonała zmian w ustawie o rachunkowości mających na celu dereglamentację usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z art. 76a ust. 3 ustawy o rachunkowości od dnia 10 sierpnia 2014 r. czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, oraz

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zniknął tym samym obowiązek posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Tym samym nastąpiła likwidacja procesu wydawania certyfikatu księgowego przez Ministra Finansów.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

W przepisach przejściowych uwzględniono sytuację osób, które złożyły wniosek o wydanie certyfikatu księgowego lub znajdowały się w trakcie procedury egzaminacyjnej przed dniem wejścia w życie ustawy deregulacyjnej. Zachowana została również możliwość posługiwania się certyfikatem księgowym w celu potwierdzania posiadanych kwalifikacji zawodowych, a także publikacja na stronie internetowej Ministra Finansów wykazu osób, które uzyskały certyfikat księgowy.

Założenia tej deregulacji były takie, że to mechanizmy rynkowe i samoregulacyjne powinny decydować o dostępie do wykonywania tego zawodu. Skutkować to miało poszerzeniem wolności gospodarczej oraz zwiększeniem konkurencji w tym segmencie rynku usług.

W 2017 roku minęły 3 lata od wejścia w życie tej deregulacji. W związku z tym Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej podjął prace mające na celu sprawdzenie efektów wprowadzenia tych zmian. W szczególności MF chce zweryfikować, czy zakładane cele ustawy deregulacyjnej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały zrealizowane oraz czy nie wystąpiły nieprzewidziane skutki wprowadzenia ustawy.

W tym celu ma zostać opracowana ankieta (prace nad nią już trwają), która zostanie przekazana do grup interesariuszy tj. pracodawców, pracowników, usługodawców, a także zamieszona na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), dzięki czemu wszystkie zainteresowane osoby i podmioty będą mogły przekazać swoje opinie oraz uwagi i sugestie w tym zakresie.

Jak deklaruje Pani Dyrektor Dadacz, dokładna analiza uzyskanych wyników przeprowadzonej ankiety będzie mogła stanowić przesłankę do podjęcia ewentualnych, niezbędnych działań korygujących, w tym również działań legislacyjnych, w zależności od potrzeb i oczekiwań rynku.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »