reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Zmiany w podatkach i RODO, czyli nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2018 r.

Zmiany w podatkach i RODO, czyli nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2018 r.

W dniu 31 stycznia 2018 roku odbyło się seminarium poświęcone bieżącym zagadnieniom podatkowym oraz nowym regulacjom w zakresie przetwarzania danych osobowych, pt. „Czy czekają nas rewolucyjne zmiany w podatkach w 2018 roku?”. Było to pierwsze seminarium z cyklu, przygotowane przez spółkę VGD z okazji 15-letniej rocznicy jej istnienia na rynku polskim.

Na seminarium zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami podatkowymi z obszaru CIT i VAT przez Panią Izabelę Szczesny (Kierownik ds. Księgowości) oraz Panią Agnieszkę Grabowską (Samodzielną Księgową). Poruszona została także tematyka dotycząca RODO, czyli nowych zasad przetwarzania danych, prawa osób fizycznych, a także najważniejszych zadań jakie czekają przedsiębiorców od 25 maja 2018 roku. Omówieniem tych aspektów zajęła się Pani Agata Cichońska-Wyleżoł, Radca Prawny z kancelarii CNKP.

Poniżej opisujemy kilka wybranych zagadnień, które obejmowało seminarium.

JPK dla wszystkich przedsiębiorców

Z początkiem 2018 roku ostatecznie już wszystkie firmy objęte zostały obowiązkiem przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie ewidencji VAT, czyli JPK_VAT. Do grupy dużych, małych i średnich przedsiębiorców dołączyli przedsiębiorcy działający na najmniejszą skalę, tj. mikroprzedsiębiorcy.

Dodatkowo, od 1 lipca 2018 roku, również już wszyscy przedsiębiorcy na żądanie fiskusa będą musieli udostępniać urzędnikom także inne dane, m.in. wyciągi: JPK-FA faktury, JPK-MAG magazyn czy JPK-BANK wyciągi bankowe.

Podczas seminarium zwrócono uwagę na zagrożenia związane z przesyłaniem JPK, na jakie mogą się natknąć przedsiębiorcy. Wskazano w szczególności na strukturę JPK-BANK, zauważając, że przedsiębiorca powinien być przygotowany na to, że banki zagraniczne nie zawsze oferują taką usługę. Pojawić się mogą również problemy w przypadku płatności za fakturę przez inną firmę.

Podział źródeł przychodów w CIT

W wyniku nowelizacji ustawy o CIT, od początku roku 2018 funkcjonują dwa źródła przychodów, tj. działalność gospodarcza i zyski kapitałowe.

Do tego drugiego źródła będą zaliczane m.in. dywidendy, przychody z umorzenia udziałów. W związku z tym przychody i koszty będą rozliczane w ramach poszczególnego źródła. Dotyczy to także strat; jeżeli w którymś ze źródeł pojawi się strata, to nie będzie można jej skompensować z dochodem z drugiego źródła. Stratę będzie można odliczyć w ramach tego samego źródła przez kolejne 5 lat (w każdym roku nie więcej niż 50 proc.).

Finansowanie dłużne – cienka kapitalizacja

Kolejną zmianą w polskich przepisach podatkowych stanowią nowe regulacje w zakresie finansowania dłużnego, które są wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. (tzw. dyrektywy ATAD). Całkowicie zmieniają się limity kosztów pozyskania finansowania mogące pomniejszać dochód do opodatkowania.

SCHEMAT OBLICZENIA LIMITU

1. Koszty finansowania dłużnego mogą zostać odliczone jako koszty podatkowe bez ograniczeń wynikających z omawianego mechanizmu do wysokości wartości przychodów o charakterze odsetkowym.

2.Obliczenie nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w danym roku podatkowym:

LIMIT KWOTOWY do 3 mln PLN koszty finansowania dłużnego są kosztem w 100% wartości

SCHEMAT OBLICZENIA LIMITU PODATKOWEJ EBIDTA

Przychody podatkowe

— Przychody o charakterze odsetkowym

— Koszty podatkowe

+ Podatkowe odpisy amortyzacyjne

+ Koszty finansowania dłużnego

= Podatkowa EBITDA

Dla nadwyżki kosztów finansowania, limit odsetek, które mogą zostać odliczone jako koszty podatkowe, jest wyższą z kwot: 30 proc. podatkowej EBITDA lub 3 mln zł.

EBITDA – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Wartość kosztów finansowania dłużnego, które mogą być odliczone w danym roku z uwzględnieniem mechanizmu ograniczającego możliwość odliczenia odsetek, obliczana jest następująco:

Wysokość przychodów o charakterze odsetkowym

+ Limit nadwyżki kosztów finansowania, podlegającej odliczeniu (wyższa z kwot: 30 proc. podatkowej EBITDA lub 3 mln zł)

= Limit kosztów finansowania dłużnego podlegających odliczeniu

Koszty finansowania dłużnego, które nie zostały odliczone danym roku, mogą zostać odliczone w pięciu kolejnych latach podatkowych.

Limit dla usług niematerialnych

Istota nowych regulacji (art.15 e ustawy o CIT) w zakresie usług niematerialnych sprowadza się do obowiązku wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków:

- poniesionych na określone kategorie usług niematerialnych i prawnych oraz na opłaty związane z wartościami niematerialnymi prawnymi;

- o ile, te wydatki są ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych lub z rajów podatkowych;

- pod warunkiem, że ich wysokość przekracza ustalony limit i nie znajdzie zastosowania żaden z wyjątków od stosowanie tych regulacji.

Spełnienie powyższych warunków może spowodować, że dany wydatek – niezależnie od tego, że został poniesiony przez podatnika w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia / zachowania źródła przychodów – nie będzie pomniejszał podstawy opodatkowania CIT.

Świadczenia niematerialne, do których zastosowanie znajdzie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT stanowią: usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze.

Warto zauważyć, że katalog ten w znacznej mierze pokrywa się z zakresem art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy o CIT, określającym przychody, z tytułu których podatnicy są zobowiązani do poboru tzw. „podatku u źródła”.

Nowowprowadzony przepis posługuje się także tożsamym sformułowaniem, wskazując na „świadczenia o podobnym charakterze” – analogicznie jak czyni to art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy o CIT.

Wyłączona będzie wartość kosztów przekraczająca 5% kwoty odpowiadającej wskaźnikowi EBIDTA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization).

Polecamy: CIT 2018. Komentarz

Ponadto, do stosowania art. 15e ustawy o CIT nie będą zobowiązane podmioty, które uzyskały tzw. uprzednie porozumienie cenowe (ang. advance pricing agreement, w skrócie: APA). W uproszczeniu, APA stanowi umowę zawartą przez podatnika z organami, w której określone są warunki transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym metoda kalkulacji ceny transakcyjnej. Podmioty które uzyskały takie porozumienie, nie będą stosowały art. 15e ustawy o CIT, w odniesieniu do kosztów usług, opłat i należności w zakresie, w jakim decyzja APA obejmuje prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za te usługi, opłaty i należności, w okresie, którego ta decyzja dotyczy.

Limit jednorazowej amortyzacji

Z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wzrasta wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów.

Zaliczki na podatek

Nie trzeba będzie płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1 tys. zł.

Na seminarium podejmowano ponadto problematykę podatkową dotyczącą podatku VAT w imporcie usług, nowego podatku od budynków handlowo-usługowych czy sytemu STIR, który umożliwia administracji dokonywania analiz finansowych służących do wczesnego wykrywania wyłudzeń skarbowych.

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zmiany w podatkach i RODO, czyli nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2018 r. /shutterstock.com
Zmiany w podatkach i RODO, czyli nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2018 r. /shutterstock.com

Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama