reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Wyjaśnienia

Jak rozliczyć wydatki uczelni na reprezentację i reklamę związaną z realizacją zadań statutowych

Aktualizacja: 12.07.2006

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 wydatki uczelni na cele reprezentacji i reklamy niepublicznej w części przekraczającej 0,25% przychodów powinny zostać opodatkowane, mimo że były poniesione na cele statutowe? - Pismo z 17 marca 2006 r. nr PD-415/59/IW/05 »

Jak rozliczyć otrzymywane w ratach wynagrodzenie za wykonane usługi

Aktualizacja: 12.07.2006

W jakim momencie należy ująć w przychodach podatkowych wynagrodzenie otrzymywane, na podstawie zawartej ze spółką akcyjną umowy, za świadczenie usług wstępnych i usług rozruchu związanych z budową i eksploatacją autostrady. Wynagrodzenie za te usługi uzgodnione zostało w określonych kwotach, płatnych w trzech ratach, a terminy płatności poszczególnych rat wynagrodzenia ustalono w umowie poprzez odniesienie do planowanej daty otwarcia autostrady (np. pierwsza rata płatna na 60 dni przed otwarciem, druga - na 30 dni, trzecia - w dniu otwarcia). - Pismo z 24 marca 2006 r. nr BI/4218-0006/06 »

Administrator budynku też płaci podatek

Aktualizacja: 11.07.2006

Podatnik pełniący obowiązki administratora wynajmowanej nieruchomości, której jest właścicielem, powinien opodatkować dochód uzyskiwany z administrowania. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Kielcach z 30 czerwca 2006 r. (nr PD2-4151-85/06). »

Czy wypłata zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia jest dla pracownika przychodem

Aktualizacja: 10.07.2006

Czy od wypłaconej zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia firma jako płatnik jest zobowiązana do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy? - Pismo z 12 maja 2006 r. nr PBB3-4117/3-0022/2006 »

Czy szkoła wypłacająca stypendium ma obowiązek złożenia za ucznia formularza NIP-3

Aktualizacja: 07.07.2006

Na podstawie uchwały rady miejskiej szkoła podstawowa wypłaca uprawnionym uczniom stypendia szkolne. Z treści uchwały wynika, że przedmiotowe stypendia są formą udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przy czym zgodnie z uchwałą stypendia te wypłacane są przez szkołę. Czy szkoła będąca płatnikiem stypendiów jest zobowiązana do pośredniczenia w złożeniu zgłoszeń identyfikacyjnych NIP-3 dla uczniów pobierających stypendia? - Pismo z 14 lutego 2006 r. nr EI 406/1/264/2005/2006 »

Niższa stawka tylko dla robót konserwacyjnych

Aktualizacja: 06.07.2006

Usługi związane z konserwacją i remontem obiektów budownictwa mieszkaniowego do końca 2007 roku będą opodatkowane 7-proc. VAT. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Olsztynie ośrodek zamiejscowy w Elblągu z 14 czerwca 2006 r. (nr PP/E/449-14/06). »

Stypendium dla studenta nie jest kosztem

Aktualizacja: 05.07.2006

Wydatki poniesione na ufundowanie stypendium dla studenta, który po ukończonej nauce podjąłby pracę w firmie, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Opolu z 26 czerwca 2006 r. (nr PF-II-41180/INT/4/KJ/06). »

Kiedy zapłata przez pracodawcę za mieszkanie pracownika w hotelu jest jego przychodem

Aktualizacja: 04.07.2006

Nasza spółka na mocy umowy cywilnoprawnej wynajęła dla swojego pracownika pokój w hotelu na 3 miesiące. Stawka miesięczna za wynajem będzie wynosić 2500 zł + VAT. Faktury za hotel opłaca spółka. Czy wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania (z wyżywieniem) pracownika (niebędącego w podróży służbowej) w hotelu należy doliczyć do jego przychodu ze stosunku pracy i opodatkować? - Pismo z 15 marca 2006 r. nr RO/415-6/06 »

Jaką stawką ryczałtu jest opodatkowane wykonywanie usług budowlanych z materiału powierzonego

Aktualizacja: 03.07.2006

Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykonywania, z powierzonego materiału, więźby dachowej na budynkach. Roboty te zakwalifikowano zgodnie z PKWiU do sekcji F działu 45. Czy świadczenie usług budowlanych z powierzonego materiału podlega opodatkowaniu według stawki ryczałtu 5,5%? - Pismo z 1 lutego 2006 r. nr PB-415-01/06 »

Czy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej można dokonywać odpisów amortyzacyjnych

Aktualizacja: 30.06.2006

Przez półtora roku miałem zawieszoną działalność gospodarczą z zakresu usług psychoterapeutycznych. Następnie ją wznowiłem. Obecnie planuję sprzedaż środka trwałego związanego z tą działalnością. Czy powinienem był naliczać odpisy amortyzacyjne za okres przerwy w działalności gospodarczej? Jeżeli tak, to czy należy je uwzględnić przy sprzedaży środka trwałego? - Pismo z 13 grudnia 2005 r. nr US.III-415/37/193/05 »

Kiedy wydatki ponoszone na rzecz podwykonawców można zaliczyć do kosztów

Aktualizacja: 29.06.2006

Czy w przypadku gdy inwestor jednoznacznie nie wyraża zgody na wykonanie prac wynikających z umowy o roboty budowlane przez podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, wydatki ponoszone przez tego wykonawcę na rzecz podwykonawców będą stanowiły dla niego koszt uzyskania przychodów? - Pismo z 10 kwietnia 2006 r. nr PBB1/4218-0009/06/2 »

Podatek od najmu tablicy reklamowej

Aktualizacja: 28.06.2006

Jeśli umowa najmu tablicy reklamowej nie jest zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik może opodatkować przychody z tego tytułu ryczałtem. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Katowicach z 19 czerwca 2006 r. (nr PBB3-4117/3-0029/2006). »

Lokal musi być oddany do użytkowania

Aktualizacja: 27.06.2006

Opłaty wynikające z faktury VAT dotyczące bieżącej eksploatacji zakupionego, ale jeszcze nie oddanego do użytkowania lokalu, nie mogą bezpośrednio stanowić kosztu uzyskania przychodu. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi z 13 czerwca 2006 r. (nr PB I-2/4117/IN-10/US Łask/06/JF). »

Odliczysz, jeśli masz umowę

Aktualizacja: 20.06.2006

Jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi odsetkowej, musi posiadać umowę kredytową, która potwierdza udzielenie kredytu przeznaczonego na inwestycję związaną z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych. - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach z 22 maja 2006 r. (nr PBB34117/30026/ 2006). »

Od wynagrodzenia prezesa trzeba pobrać zaliczki

Aktualizacja: 20.06.2006

Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane są jak przychody z działalności wykonywanej osobiście. Trzeba więc od nich pobierać zaliczki na PIT. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2006 r. (nr PBB2-4117/3-0038/2006). »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama