reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Wyjaśnienia

Czy brak własnego stanowiska we wniosku o interpretację skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia

Aktualizacja: 18.05.2006

Czy niepodanie przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji własnego stanowiska w sprawie skutkuje pozostawieniem tego wniosku bez rozpatrzenia? - Pismo z 8 marca 2006 r. nr PPB2-4007-3/06/I »

Czy straty w towarach handlowych spowodowane pożarem są kosztem

Aktualizacja: 11.05.2006

Czy straty w środkach obrotowych (towarach handlowych) spowodowane pożarem całego sklepu są kosztami uzyskania przychodów, jeśli nie byłem ubezpieczony i w związku z tym nie otrzymałem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia towaru? Jak mam dokonać rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym wystąpiła strata, skoro wraz z towarami spaleniu uległa dokumentacja podatkowa wraz z kasą rejestrującą? - Pismo z 14 marca 2006 r. nr 1419/UPO-415/28//06/MP/1 »

Nie wszystkie wynagrodzenia z unijnych środków bez podatku

Aktualizacja: 11.05.2006

Wynagrodzenia finansowane ze środków pomocowych mogą być wyłączone z opodatkowania PIT. Konieczne jest jednak zaangażowanie w realizację projektu. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Katowicach z 19 kwietnia 2006 r. (nr PBB3-4117/ 3-0005/2006). »

Wartość początkowa składników przedsiębiorstwa indywidualnego wniesionych do spółki cywilnej

Aktualizacja: 08.05.2006

Jak ustalić wartość początkową dla towarów, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie? - Decyzja Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze z 4 kwietnia 2006 r. (nr PD-I-415/176,182/05) »

Wieczyste użytkowanie gruntu - przychodem

Aktualizacja: 05.05.2006

Nieodpłatne wniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu do spółki jawnej jako towaru, w formie aktu notarialnego, stanowi przychód spółki. - Informacja Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej z 24 kwietnia 2006 r. (nr PBB1/4117-0008/06/3). »

Jakie wydatki uprawniają do skorzystania ze zwolnienia w związku z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej

Aktualizacja: 04.05.2006

W piśmie z 5 kwietnia 2006 r., nr PB4/KA-8213-321-25/06, Ministerstwo Finansów wypowiedziało się co do daty uznania poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków za wydatki inwestycyjne, od wielkości których zależy wysokość pomocy publicznej, przysługującej przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. »

Czy refundacja ze środków Funduszu Pracy jest opodatkowana

Aktualizacja: 28.04.2006

Otrzymałem ze środków Funduszu Pracy refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Refundacja została wypłacona w kwocie netto na podstawie złożonych przeze mnie faktur, dokumentujących zakup wyposażenia. Na dzień otrzymania refundacji podatek dochodowy rozliczałem w formie karty podatkowej. Czy otrzymana refundacja podlega opodatkowaniu VAT? - Pismo z 28 lutego 2006 r. nr PP/443/4/JSZ/06 »

Wpłata podatku za granicą a możliwość jego odliczenia

Aktualizacja: 28.04.2006

Czy firma X Sp. z o.o. ma prawo odliczyć od podatku dochodowego zapłaconego w Polsce podatek dochodowy należny w Wielkiej Brytanii (wg obliczeń dokonanych przez brytyjskiego doradcę podatkowego) niewpłacony, ale rozliczony w Wielkiej Brytanii? - Postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 25 stycznia 2006 r. (1472/ROP1/423- 357/15/06/PK) »

Korekta podatku niepotrzebna

Aktualizacja: 26.04.2006

Jeśli podatnik nabył towary z zamiarem wykorzystania w działalności, a potem wniósł je aportem do spółki, nie ma potrzeby korygowania rozliczonego wcześniej podatku naliczonego. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Rzeszowie z 19 kwietnia 2006 r. (nr IS.II/2-4430/332/05). »

Czy bezpodstawny wydatek jest kosztem

Aktualizacja: 25.04.2006

Czy jeśli inwestor nie wyrazi zgody na wykonanie prac wynikających z umowy o roboty budowlane przez podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, wydatki ponoszone przez wykonawcę na rzecz podwykonawców będą stanowiły dla niego koszt uzyskania przychodów? - decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej z 10 kwietnia 2006 r., nr PBB1/4218-0009/06/2. »

Nauka jazdy z podatkiem

Aktualizacja: 24.04.2006

W związku z udziałem spółki w targach i koniecznością przewozu eksponatów samochodem ciężarowym, dyrektor spółki został skierowany na kurs prawa jazdy kategorii C + E. Zdaniem spółki kwota zwróconych kosztów kursu może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Katowicach z 6 kwietnia 2006 r. (nr PBB3-4117/3-0013/2006). »

Wytwarzana energia z 5,5-proc. stawką

Aktualizacja: 20.04.2006

Podatnicy osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł mogą być opodatkowani zryczałtowanym podatkiem według stawki 5,5 proc. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu z 10 kwietnia 2006 r. (nr A1-D-415-72/2006). »

Po przekroczeniu limitu trzeba prowadzić księgi rachunkowe

Aktualizacja: 19.04.2006

W przypadku gdy przychody z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej przekroczyły rocznie równowartość 800 000 euro, od następnego roku podatnik musi prowadzić księgi rachunkowe. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi z 6 marca 2006 r. (nr PB I-3/4150/IN-30/IIUSŁ-G/2006/MK). »

Czy wydatki na doradztwo finansowe są kosztem uzyskania przychodu

Aktualizacja: 10.04.2006

Prowadzę działalność gospodarczą. Aby unowocześnić park maszynowy, muszę kupić maszynę o znacznej wartości. Z tego powodu będę ubiegał się o dotację. Czy wydatki na doradztwo finansowe polegające na wypełnieniu wniosku o przyznanie dotacji na zakup środka trwałego będą kosztem uzyskania przychodu? - Pismo z 27 stycznia 2006 r. nr I/415-92-194/05/ZDB »

Czy wydanie pracownikom deputatu węglowego jest opodatkowane VAT

Aktualizacja: 10.04.2006

Czy wydawane pracownikom na podstawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, w naturze, bezpłatnie, świadczenie pracownicze w postaci drewna opałowego, iglastego, sosnowego (deputat węglowy) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Świadczenie to stanowi część wynagrodzenia za pracę i tak też jest zarachowane w księgach rachunkowych. - Pismo z 17 stycznia 2006 r. nr PP/443-75-2/BP/06 »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Poła

Analityk New World Alternative Investment.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama