reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Wyjaśnienia

Po pięciu latach nie ma zaległości

Aktualizacja: 13.10.2005

Podatnik może nabyć przedsiębiorstwo bez narażania się na przejęcie odpowiedzialności za zaległości podatkowe sprzedającego tylko wtedy, gdy od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość, upłynęło pięć lat.Podatnicy często kupują składniki przedsiębiorstwa, np. nieruchomości. Planując taki zakup, niejednokrotnie zastanawiają się, czy nie będą musieli ponosić odpowiedzialności za cudze zaległości podatkowe. »

Czy podatnicy zwolnieni przedmiotowo z VAT mają obowiązek wystawiania faktur

Aktualizacja: 12.10.2005

Prowadzę działalność gospodarczą - usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. 15 listopada 2004 r. złożyłam do urzędu zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R), w którym podałam, że będę dokonywać sprzedaży zwolnionej. Czy mam obowiązek wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane czynności? »

Jak opodatkować przychody ze zbycia nieruchomości

Aktualizacja: 10.10.2005

Jak opodatkować przychód z odpłatnego zbycia części nieruchomości nabytej w drodze umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania, wykorzystywanej przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej? Czy podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu sprzedaż w 2005 r. nieruchomości nabytej w drodze darowizny? »

Czy odpłatne wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest czynnością opodatkowaną VAT

Aktualizacja: 05.10.2005

Czy zorganizowanie na własne potrzeby przetargu, którego jednym z etapów jest udostępnienie oferentom, za opłatą, dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o VAT? »

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii cieplnej

Aktualizacja: 03.10.2005

Spółka zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą energii cieplnej. Z tego tytułu zawarto umowę z odbiorcą na dostawę energii cieplnej, zgodnie z którą termin płatności ustalono na 21 dzień miesiąca po miesiącu wykonania usługi. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy energii cieplnej? »

Jak skorygować błędnie wykazany na fakturze numer rejestracyjny samochodu

Aktualizacja: 28.09.2005

W związku z prowadzoną działalnością handlową i użytkowaniem wprowadzonych do ewidencji środków trwałych samochodów kilkakrotnie otrzymałem faktury z błędnie wpisanym numerem rejestracyjnym samochodu. Czy błędnie wykazany na fakturze numer rejestracyjny samochodu może zostać skorygowany przez wystawienie noty korygującej? »

Jaką reklamę można uznać za publiczną

Aktualizacja: 28.09.2005

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25 proc. przychodów - chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie. A publiczna reklama występuje w miejscu dostępnym dla wszystkich, oficjalnie, jawnie i jest skierowana do anonimowego odbiorcy. »

Czy sprzedaż samochodu osobowego podlega pcc, gdy sprzedawca z tytułu tej czynności jest opodatkowany lub zwolniony z VAT

Aktualizacja: 26.09.2005

Czy sprzedaż samochodu osobowego, ciężarowego lub jego części podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdy sprzedaży dokonuje podmiot, który z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowany VAT lub jest zwolniony z tego podatku. »

Czy należy korygować podatek naliczony w przypadku wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej

Aktualizacja: 22.09.2005

Czy w związku z wniesieniem do spółki jawnej aportu w postaci przedsiębiorstwa wystąpi konieczność dokonania korekty naliczonego VAT, rozliczonego z tytułu zakupu składników majątkowych (w tym towarów handlowych), które wchodzą w skład tego przedsiębiorstwa? »

Jak zakwalifikować przychody uzyskane w związku z umową dotyczącą prowadzenia sklepu

Aktualizacja: 20.09.2005

Czy przychody uzyskane w związku z zawartą umową dotyczącą prowadzenia sklepu należy zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też należy je zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (na podstawie art. 14 tejże ustawy)? »

Czy istnieje obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu towarów na terenie innego państwa na podstawie umowy kupna-sprzedaży

Aktualizacja: 19.09.2005

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu maszyn rolniczych na terytorium obcego państwa (Niemcy, Holandia) i tam również sporządzana jest umowa kupna-sprzedaży. Czy istnieje obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu towarów na terenie innego państwa na podstawie umowy kupna-sprzedaży? »

Jak opodatkować najem lokalu mieszkalnego przeznaczonego na cele gospodarcze, stanowiącego współwłasność małżonków

Aktualizacja: 15.09.2005

Jak opodatkować VAT obrót uzyskany z wynajmu lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej, stanowiącego współwłasność małżonków, z których tylko jeden jest podatnikiem VAT, a stroną umowy jest małżonek niebędący podatnikiem tego podatku? »

Zwrot podatku dla podatników rozpoczynających działalność

Aktualizacja: 14.09.2005

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy pomimo niewpłacenia kaucji gwarancyjnej może otrzymać za maj 2004 r. zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podstawowym terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Podatnik podkreśla, iż 12-miesięczny termin prowadzenia działalności gospodarczej upłynie 31 maja 2004 r. i zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług będzie mógł otrzymać zwrot różnicy podatku VAT w podstawowym terminie 60 dni, począwszy od rozliczenia za 06/2004? »

Stawka kosztów przy wynagrodzeniu prezesa zarządu

Aktualizacja: 12.09.2005

Prezes zarządu spółki, z tytułu udziału w zarządzie spółki i wykonywania obowiązków z tym związanych, otrzymuje wynagrodzenie, które wypłacane jest kwartalnie. Czy koszty uzyskania przychodu należy w tym przypadku naliczyć w wysokości 102,25 PLN, czy w wysokości trzykrotności tej kwoty, a więc 306,75 PLN za kwartał? »

Wydatki na zgromadzenie obowiązkowych zapasów paliwa jako koszt

Aktualizacja: 09.09.2005

Czy do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zalicza się koszty zakupu paliwa przez importera w celu utworzenia zapasów obowiązkowych paliw, o których mowa w art. 16 i art. 19d ustawy z 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach paliw (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 ze zm.)? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama