| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Najważniejsze zmiany w prawie w styczniu i lutym 2014 r.

Najważniejsze zmiany w prawie w styczniu i lutym 2014 r.

Przedstawiamy najważniejsze zmian z zakresu regulacji dotyczących usług płatniczych, otwartych funduszy emerytalnych i działalności funduszy emerytalnych, jakie weszły w życie w na przestrzeni stycznia i lutego 2014 r., a także wybrane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 


USŁUGI PŁATNICZE


1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1271), na podstawie której:

- wprowadzono i zdefiniowano nowe pojęcia mające kluczowe znaczenie dla rynku krajowych transakcji kartowych w tym sprecyzowano, że opłata interchange to ustalona przez organizację kartową opłata uiszczana przez agenta rozliczeniowego na rzecz wydawcy karty płatniczej;

- ustalono maksymalną wysokość opłaty interchange równą 0,5% wartości jednostkowej krajowej transakcji przy użyciu karty płatniczej;

- przyjęto, że w przypadku określenia w umowie opłaty interchange w kwocie przewyższającej wartość maksymalną, strony takiej umowy będą obowiązane stosować maksymalną stawkę ustawową;

- sprecyzowano zasady wyłączenia stosowania maksymalnej stawki opłaty intechange do transakcji płatniczych dokonywanych przez nowe organizacje kartowe przy użyciu karty płatniczej wydawanej w ramach umowy z tymi organizacjami;

- nałożono na organizacje kartowe, wydawców kart płatniczych oraz agentów rozliczeniowych obowiązek udostępniania na swoich stronach internetowych informacji o aktualnych stawkach opłaty interchange;

- przyjęto przepisy, zgodnie z którymi nieważne są postanowienia umowne zobowiązujące do stosowania zasad nałożonych przez organizację kartową dla transakcji płatniczych z użyciem kart płatniczych wydanych w ramach umowy z inną organizacją kartową, a także postanowienia uniemożliwiające akceptantowi promowanie określonych form płatności, w tym oferowanie zniżki;

- wprowadzono zakaz pobierania przez organizacje kartowe opłat z tytułu krajowej transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej wydanej w ramach umowy z inną organizacją kartową.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej na próbę


OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE


1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1717), na podstawie której:

- na mocy przepisów, które weszły w życie w dniu 14 stycznia 2014 r.:

- wprowadzono dobrowolność uczestnictwa w otwartym funduszu emerytalnym (dalej „OFE”);

- określono, że członkowie OFE będą mogli złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (dalej „ZUS”) w okresie od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. oświadczenie (w formie pisemnej lub elektronicznej) o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE, a po upływie tego okresu,

- w przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, składka będzie ewidencjonowana wyłącznie na subkoncie w ZUS;

- zobligowano OFE do przekazania do ZUS aktywów o wartości odpowiadającej 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka OFE na dzień 31 stycznia 2014 r.;

- nałożono na OFE obowiązek dostosowania, najpóźniej do 1 lipca 2014 r. swoich statutów do nowych przepisów;

- w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. zakazano reklamy zawierającej informacje o OFE lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do OFE;

- przyjęto zmiany dotyczące indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w tym ustalono zryczałtowaną stawkę dla wypłat z tych kont wynoszącą 10%; 

Zaniechania poboru opłaty skarbowej - dodatek energetyczny

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »