| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej od 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która została uchwalona 11 września br., poprawia sytuację osób ubezpieczonych oraz zakładów ubezpieczeniowych. Nowe regulacje opierają się na przepisach europejskich w tej dziedzinie (dyrektywa Wypłacalność II z 2009 r.) oraz zastępują ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Nowelizacja wchodzi w życie na początku 2016 r.

Nowy serwis: Biura rachunkowe

Ustawa przewiduje m.in:

  • wzmocnienie praw osób ubezpieczonych w ubezpieczeniach na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniach grupowych, przez wprowadzenie zakazu pobierania przez ubezpieczającego wynagrodzenia, zapewnienie ubezpieczonemu informacji o warunkach umowy oraz obowiązku zakładu ubezpieczeń do przekazania ubezpieczonemu, a także jego spadkobiercom, informacji związanych z przebiegiem likwidacji szkody,

  • obowiązek przeprowadzenia przez zakład ubezpieczeń analizy potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym dla dokonania oceny, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego,

  • wprowadzenie obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,

  • umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego monitorowania rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a także interwencji produktowej, polegającej na możliwości zakazu lub ograniczenia wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych  albo rodzaju działalności finansowej lub praktyki zakładu ubezpieczeń,

  • przyznanie ubezpieczonym prawa do odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym, zawartych po dniu wejścia w życie ustawy.

Ubezpieczenie od utraty dochodów - czy jest kosztem podatkowym

„Rozwiązania o charakterze prokonsumenckim są odpowiedzią na niekorzystne praktyki instytucji finansowych stosowane przy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Polegają one m.in. na stosowaniu niedozwolonych klauzul umownych, wprowadzaniu klientów w błąd, braku właściwej informacji o opłatach i nadmiernej wysokości opłat czy pozbawieniu praktycznej możliwości odstąpienia od umowy. Na praktyki te zwracały w szczególności uwagę instytucje powołane do ochrony interesów osób ubezpieczonych (m.in. Rzecznik Ubezpieczonych i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Problemy dotyczące sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (tzw. misselling) wystąpiły również w innych państwach członkowskich UE (m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech), w których zdecydowano się na interwencję ustawodawcy i wprowadzenie istotnych rozwiązań prokonsumenckich" – mówi wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna.

Polecamy: IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Nowe przepisy są oparte na dyrektywie 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II. Według szacunków na poziomie europejskim przyniesie ona długoterminowe korzyści społeczno-gospodarcze, zarówno dla ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, jak i dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie prawdopodobieństwa niewypłacalności zakładów i zwiększenie konkurencyjności, co przekłada się na lepszą jakość świadczonych usług i ocenę ryzyka, a także obniżenie opłat i większą przejrzystość rynku.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. (wybrane artykuły zaczną obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »