Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Minimalne wynagrodzenie 2023 a inne świadczenia pracownicze

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego
Rejestracja spółek, aktualizacja danych w KRS, porady prawne, rachunkowość, obsługa kadrowo-płacowa, doradztwo prawne i podatkowe, wirtualne biuro
Minimalne wynagrodzenie 2023 a inne świadczenia pracownicze
Minimalne wynagrodzenie 2023 a inne świadczenia pracownicze
Emilia Panufnik
INFOR
Wysokość minimalnego wynagrodzenia (tzw. płacy minimalnej, czy najniższej krajowej) ma wpływ na wiele innych stawek i świadczeń pracowniczych. Sprawdźmy jak dwukrotna podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku wpłynie na te stawki i świadczenia.

Minimalne wynagrodzenie (tzw. płaca minimalna) w 2023 roku brutto

Na początku każdego roku kalendarzowego zmienia się z reguły wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 13 września 2022 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie (w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.), zgodnie którym minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2023 roku aż dwa razy.

W pierwszej połowie 2023 roku (od 1 stycznia) minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3490 zł brutto, a z kolei w drugiej połowie (od 1 lipca 2023 r.) zostanie podniesione do poziomu 3600 zł brutto.

Warto również wiedzieć, że wraz ze zmianą wynagrodzenia minimalnego, wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla osób, które są zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych. Tak więc w pierwszej połowie 2023 roku minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 22,80 zł brutto, a w drugiej połowie będzie to już 23,50 zł brutto.  

Jakie stawki zmieniają się wraz ze zmianą wynagrodzenia minimalnego?

Warto mieć na uwadze fakt, iż wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na inne stawki i świadczenia pracownicze. Poniżej omawiamy ważniejsze z tych świadczeń.

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby oraz macierzyństwa → podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Zatem ta minimalna podstawa zasiłku chorobowego wyniesie w 2023 roku:

I połowa roku 2023 → 3490 zł – (3490 zł × 13,71%) = 3490 – 478,48 = 3011,52 zł

II połowa roku 2023 → 3600 zł – (3600 zł × 13,71%) = 3600 – 493,56 = 3 106,44 zł

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki na zasadach, które zostały określone w przepisach art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych „podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych (...) w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia”.

I połowa roku 2023 → 3490 zł x 30% = 1047 zł
II połowa roku 2023 → 3600 zł x 30% = 1080 zł

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia

Zgodnie z definicją kwotą wolną od potrąceń nazywa się ochronę konkretnej kwoty wynagrodzenia pracownika, która nie może zostać objęta potrąceniami z wypłaty. Podstawą prawną do ustalenia kwoty wolnej od potrąceń jest Kodeks Pracy, który w art. 87(1) § 1 informuje nas o tym, iż wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po dokonaniu stosownych odliczeń”.

Artykuł ten określa również, iż wolną od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości:
a) minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – uwzględniając sumy egzekwowane z tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
b) 75% minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrącania zaliczek pieniężnych, które są udzielane pracownikowi,
c) 90% minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrącania kar pieniężnych, które przewiduje art. 108 K.P.

w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w innym niż pełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń powinna zostać ustalona proporcjonalnie do wymiaru posiadanego etatu.

Polskie prawo wyróżnia kilka wariantów odnośnie ustalania kwoty wolnej od potrąceń. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zestawieniami.

Opcja 1: Pracownik, który nie jest uczestnikiem PPK oraz nie korzysta ze zwolnienia dla młodych.
 

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

a) W przypadku 100%  minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 709,48 zł

2 409,48 zł

2 715,48 zł

2 415,48 zł

b) W przypadku 90% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 466,44 zł

2 171,44 zł

2 466,44 zł

2 177,44 zł

c) W przypadku 80% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 192,39 zł

1 933,39 zł

2 192,39 zł

1 939,39 zł

d) W przypadku 70% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 055,36 zł

1 814,36 zł

2 055,36 zł

1 820,36 zł

Opcja 2: Pracownik, który nie jest uczestnikiem PPK i korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych.
 

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

a) W przypadku 100%  minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 740,48 zł

2 740,48 zł

2 740,48 zł

2 740,48 zł

b) W przypadku 90% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 466,44 zł

2 466,44 zł

2 466,44 zł

2 466,44 zł

c) W przypadku 80% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 192,39 zł

2 192,39 zł

2 192,39 zł

2 192,39 zł

d) W przypadku 70% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 055,36 zł

2 055,36 zł

2 055,36 zł

2 055,36 zł

Opcja 3: Pracownik, który nie korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK dokonując wpłat podstawowych na poziomie 2%.
 

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

a) W przypadku 100%  minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 632,68 zł

2 332,68 zł

2 638,68 zł

2 338,68 zł

b) W przypadku 90% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 402,62 zł

2 102,62 zł

2 403,62 zł

2 108,62 zł

c) W przypadku 80% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 136,55 zł

1 872,55 zł

2 136,55 zł

1 878,55 zł

d) W przypadku 70% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 003,01 zł

1 757,01 zł

2 003,01 zł

1 763,01 zł


 

Opcja 4: Pracownik, który korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK dokonując wpłat podstawowych na poziomie 2%.
 

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

a) W przypadku 100%  minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 670,68 zł

2 670,68 zł

2 670,68 zł

2 670,68 zł

b) W przypadku 90% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 403,62 zł

2 403,62 zł

2 403,62 zł

2 403,62 zł

c) W przypadku 80% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 136,55 zł

2 136,55 zł

2 136,55 zł

2 136,55 zł

d) W przypadku 70% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 003,01 zł

2 003,01 zł

2 003,01 zł

2 003,01 zł

Kwota dodatku za pracę w godzinach nocnych

Przepis art. 151(8) § 1 Kodeksu Pracy informuje nas o tym, iż „pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów”.

Dodatek za pracę w godzinach nocnych w poszczególnych miesiącach 2023 roku został dokładnie określony w poniższej tabeli. Warto mieć na uwadze, iż podane w tabeli wartości są minimalnymi dla dodatku za pracę w porze nocnej. Pracodawca rzecz jasna ma możliwość ustalenia wyższych stawek.


 


MIESIĄC

LICZBA GODZIN PRACY W DANYM MIESIĄCU

WYLICZENIE WYSOKOŚCI DODATKU

DODATEK ZA GODZINY NOCNE (brutto za 1godzinę)

STYCZEŃ

168

3490 zł : 168h x 20%

4,15 zł

LUTY

160

3490 zł : 160h x 20%

4,36 zł

MARZEC

184

3490 zł : 184h x 20%

3,79 zł

KWIECIEŃ

152

3490 zł : 152h x 20%

4,59 zł

MAJ

168

3490 zł : 168h x 20%

4,15 zł

CZERWIEC

168

3490 zł : 168h x 20%

4,15 zł

LIPIEC

168

3600 zł : 168h x 20%

4,29 zł

SIERPIEŃ

176

3600 zł : 176h x 20%

4,29 zł

WRZESIEŃ

168

3600 zł : 168h x 20%

4,29 zł

PAŹDZIERNIK

176

3600 zł : 176h x 20%

4,09 zł

LISTOPAD

160

3600 zł : 160h x 20%

4,50 zł

GRUDZIEŃ

152

3600 zł : 152h x 20%

4,74 zł 

Wynagrodzenie za przestój

Przepis art. 81 § 1 Kodeksu Pracy informuje nas, że pracownikowi należy się wynagrodzenie tylko za pracę, którą wykonał. Jednak w sytuacji, kiedy pracownik jest niezdolny do pracy, bądź nie ma możliwości, aby ją wykonać z przyczyn niezależnych od siebie, również przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.

Warto również mieć na uwadze, że pracownikowi, który był gotów do wykonywania pracy, ale zaistniały przeszkody ze strony pracodawcy, również przysługuje wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy o wartości, która jest uzależniona od jego zaszeregowania, które może zostać określone stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli zatem kwestia ta nie została ustalona przy określaniu warunków wynagradzania, wówczas pracownikowi należy się 60% wynagrodzenia.  

W odniesieniu do roku 2023 wynagrodzenie za przestój nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego, co oznacza, iż w pierwszej połowie roku limit ten wyniesie 3490 zł, a w drugiej połowie roku 3600 zł brutto. 

Wynagrodzenie za miesiąc, kiedy pracownik nie świadczy pracy

Przepis art. 129 § 5 Kodeksu Pracy informuje nas o tym, iż „jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. W przypadku niepełnego etatu wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy”.

Odszkodowanie dla pracownika, wobec którego stosowano mobbing

Art. 94(3) § 4 Kodeksu Pracy informuje nas, iż „pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów”.

Z kolei art. 94 [3] §3 Kodeksu Pracy informuje nas o tym, iż „pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Wówczas odszkodowanie nie wiąże się bezpośrednio z mobbingiem, a z jego następstwami, którymi często jest różnego rodzaju rozstrój zdrowia. Mowa zatem o zwrocie kosztów leczenia (psycholog, psychiatra, terapeuta), a w najgorszych wypadkach również renta z tytułu niezdolności do pracy, bądź pokrycie kosztów przekwalifikowania się danego pracownika. Bardzo dużą uwagę zwraca się na to, aby było to wyrównanie krzywd, a nie możliwość wzbogacenia się pracownika.

Nie można określić konkretnej kwoty zadośćuczynienia ani odszkodowania za mobbing, ponieważ na każdą sprawę składa się wiele czynników, które mają wpływ na wynik danej sprawy.

Odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu

Art. 18(3d) Kodeksu Pracy informuje nas o tym, że „osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów”. Tym sposobem w 2023 roku mówimy o następującym minimum kwoty odszkodowania:
I połowa roku → co najmniej 3490 zł
II połowa roku → co najmniej 3600 zł

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wysokość odprawy pieniężnej wynosi odpowiednio:
- wartość jednomiesięcznego wynagrodzenia dla pracowników, którzy pracowali krócej niż 2 lata,
- wartość dwumiesięcznego wynagrodzenia dla pracowników, którzy pracowali od 2 do 8 lat,
- wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia dla pracowników, którzy pracowali ponad 8 lat.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określają odrębne przepisy prawa aktualne na dzień rozwiązania stosunku pracy. Tym sposobem w pierwszej połowie 2023 roku maksymalna odprawa wyniesie 52 350 zł. Z kolei w drugiej połowie 2023 roku będzie to kwota 54 000 zł.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. - Dz.U. 2022 poz. 1952.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  ZUS IWA za 2022 rok do 31 stycznia 2023 r. Kto musi złożyć?
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek ma czas na złożenie druku ZUS IWA (Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe) za 2022 rok. Dane wskazane w tym formularzu pozwolą ZUS-owi ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika w kolejnym roku składkowym (tj. od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.).
  Kredyty hipoteczne 2023/2024. Połowa pensji na ratę kredytu bez wakacji kredytowych

  Nawet około 700-800 tysięcy kredytobiorców wydawałoby dziś ponad połowę swojego wynagrodzenia na ratę złotowego kredytu mieszkaniowego – wynika z szacunków HRE Investments. Byłoby tak gdyby nie rządowe wakacje kredytowe. Te mogą zostać przedłużone jeśli nasze pensje nie będą wystarczająco szybko rosły, a RPP nie zacznie w 2023 roku obniżać stóp procentowych.

  PIT-11 za 2022 rok - do kiedy wysłać w 2023 roku

  PIT-11, czyli informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 roku jest składana do urzędu skarbowego w 2023 roku wyłącznie elektronicznie. W jakiej formie trzeba dostarczyć PIT-11 pracownikowi lub zleceniodawcy? Do kiedy trzeba przekazać PIT-11?

  Przewodniczący PFON pozytywnie o nowelizacji kodeksu pracy dot. pracy zdalnej

  Rozwiązania przyjęte w nowelizacji kodeksu pracy, dotyczące pracy zdalnej, wpłyną pozytywnie na aktywność zawodową osób wspierających na co dzień osoby z niepełnosprawnościami - powiedział PAP dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

  Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą sporo oszczędzić dzięki Polskiemu Ładowi

  Samotnie wychowujący dziecko rodzic może zaoszczędzić. Zbliża się czas rozliczeń podatku dochodowego za 2022 rok. Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny pamiętać, że mogą skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku i zapłacić wyższą stawkę PIT dopiero po przekroczeniu 240 tys. zł dochodu. Wspólne rozliczenie z dzieckiem może przynieść im spore oszczędności.

  Ulga termomodernizacyjna - małżonkowie mogą odliczyć w sumie 106 tys. zł. Czy faktury muszą być wystawione na oboje małżonków?
  Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w ramach ulgi termomodernizacyjnej (o ile spełnią jej wszystkie warunki) odliczyć w sumie 106 000,- zł. Każdemu z nich bowiem przysługuje cały limit ulgi (53 tys. zł). Czy faktury dokumentujące poniesienie wydatków termomodernizacyjnych muszą być wystawione na oboje małżonków?
  PIT za 2022 rok - jak przygotować się do złożenia zeznania podatkowego?
  Niedługo rozpocznie się "sezon PIT-owy", czyli czas składania rocznych zeznań podatkowych PIT. W 2023 roku będzie to jednak trudniejsze, niż kiedykolwiek. Po raz pierwszy podatnicy będą musieli odnaleźć się w gąszczu zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Przedstawiamy największe z nich, podpowiadamy, w jaki sposób można jeszcze wpłynąć na wysokość podatku oraz sprawdzamy, jak otrzymać najszybszy możliwy zwrot podatku.
  Ceny transferowe: błędy podatników, okazja dla fiskusa

  Ceny transferowe są obecnie najczęstszym obszarem kontroli podatkowych. Wprowadzona w 2019 r. instytucja recharakteryzacji pozwala na przekwalifikowanie danej transakcji na inną, jeśli podmioty na wolnym rynku zawarłyby ją na innych warunkach. Organy opierają się niekiedy na przypuszczeniach.

  Co wiesz o ulgach w PIT? KRZYŻÓWKA

  Ulgi podatkowe PIT. Co o nich wiesz? Proponujemy krzyżówkę z tego zakresu. Ciekawi jesteśmy jak sobie poradzicie, jak dobrze znacie tematykę podatkową dotyczącą rozliczeń rocznych PIT, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie ulg podatkowych. Zapraszamy do zabawy!

  Podatek od nieruchomości 2023 – deklaracje do 31 stycznia. Ostatni dzwonek na obniżenie firmowego podatku od nieruchomości
  Z rocznymi rozliczeniami podatków możemy zwykle poczekać dłużej, przynajmniej do końca kwartału. Inaczej jest w przypadku podatku od nieruchomości - deklaracje za rok, który dopiero się rozpoczął musimy złożyć do 31 stycznia.
  Składka zdrowotna 2023 - zasady ogólne i karta podatkowa
  Jaką składkę zdrowotną płacą w 2023 roku przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej PIT), a jaką przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej? Jakie są podstawy wymiaru tych składek?
  Podatek od spadków i darowizn 2023 - wyższe kwoty wolne od 1 lipca
  W czwartek 26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulacyjną (ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych), nowelizującą kilkanaście ustaw w tym m.in. ustawę o podatku od spadków i darowizn. Ta nowelizacja przewiduje w szczególności podniesienie kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r.
  Ulga termomodernizacyjna 2023 – jak odliczyć 53 tys. zł w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
  W ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu (w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł rocznie. Do takiego odliczenia mają prawo podatnicy PIT i osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych. Co ciekawe małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w sumie odliczyć 106 000 zł, bowiem każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Odliczyć można wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym. Jakie konkretnie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? Co nowego w uldze termomodernizacyjnej w 2023 roku?
  Numer identyfikacji podatkowej

  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to jeden z ważniejszych numerów identyfikacyjnych, jakim posługują się podmioty prawne w Polsce. Czym jest NIP? Kto musi go używać, a kto nie? Jakie informacje są zaszyfrowane w NIP?

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - kryteria wyboru pierwszych konkursów
  18 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Zatwierdzono na nim kryteria wyboru projektów dla pierwszych konkursów.
  Obowiązkowy KSeF od 2024 roku - nowy projekt nowelizacji ustawy o VAT w lutym 2023 r.
  Potencjalne kary finansowe i sposób postępowania na wypadek awarii Krajowego Systemu e-Faktur – te dwie kwestie okazały się dla przedsiębiorców najbardziej wątpliwe w trakcie konsultacji projektu nowelizacji ustawy o VAT, którego celem jest wprowadzenie KSeF. – Nowy projekt pojawi się po zakończeniu etapu analizowania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Spodziewamy się, że nastąpi to w lutym – zapowiada Anna Mytyk z Ministerstwa Finansów, wskazując również, że resort ma w planach zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do przedsiębiorców. Ci mogą jak na razie dobrowolnie korzystać z KSeF, ale za kilka miesięcy wystawianie e-faktur w tym systemie stanie się obligatoryjne.
  210 mln więcej podatku dla organizacji pożytku publicznego w 2023 roku
  Szacujemy, że organizacje pożytku publicznego (OPP) w 2023 roku otrzymają o 210 mln zł więcej z odpisu z PIT niż w 2022 roku – poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.
  Dniówka kierowcy - rozliczenie w 2023 roku
  Rozliczanie wynagrodzenia kierowcy w transporcie międzynarodowym, od czasu wprowadzenia zmian w lutym 2022 roku, budzi wiele wątpliwości i dla polskich przedsiębiorców stanowi jedno z kluczowych wyzwań w prowadzeniu biznesu. Dzisiaj większość przedsiębiorstw w pełni dostosowała się do przepisów w taki sposób, że lista płac zawiera nie tylko te wymagane przepisami prawa składniki, ale także dodatkowe premie i nagrody, które pozwalają dojść do oczekiwanego wynagrodzenia netto dla kierowcy. Wyzwaniem jest jednak prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia i przekazanie kierowcy informacji, ile faktycznie zarobi w danym miesiącu. Rynek sam znalazł rozwiązanie i wśród pracodawców często spotykaną praktyką stało się podawanie kierowcom kwoty, jaką otrzymają za każdy dzień spędzony w trasie. W jaki sposób wynagrodzenie w formie dniówek, na które umawia się przedsiębiorca z pracownikiem, prawidłowo wprowadzać w dokumentacji pracowniczej tak, żeby było zgodne z polskimi i europejskimi przepisami? Czy są narzędzia, które te wyliczenia usprawniają i automatyzują? Na te pytania odpowiada ekspert Grupy Inelo, Mateusz Włoch.
  Sztuczna inteligencja nadal bez prawnych regulacji

  Przychody rynku sztucznej inteligencji do końca dekady wzrosną ponad trzynastokrotnie – przewidują analitycy Grand View Research. Futurolodzy są zdania, że rozwój tych technologii dopiero się zaczyna. – Większość ekspertów by powiedziała, że to jest wiosna albo nawet przedwiośnie tej dziedziny, a kolejne pory roku, zwłaszcza długie lato, dopiero przed nami – mówi Aleksandra Przegalińska, profesorka i prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Rozpędzająca się branża wymyka się regulacjom prawnym i choć wiele się mówi o potrzebie dostosowania prawa do nowej rzeczywistości, zdaniem ekspertki nie ma to na razie znaczenia dla tempa rozwoju.

  Sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS a tajemnica skarbowa

  Ministerstwo Finansów informuje, że sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS a tajemnica skarbowa i nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  ZUS już wysyła do emerytów i rencistów PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2022 rok
  ZUS już zaczął wysyłanie do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców deklaracji podatkowych PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2022 rok – poinformował 25 stycznia 2023 r. rzecznik Zakład Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Deklaracje te będą wysyłane do końca lutego 2023 r.
  Koszty pracownika 2023 w PIT
  Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2023 roku? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie pozwala (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
  Fałszywe maile udające administrację skarbową. Żądanie zapłaty

  Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości w języku angielskim, których autor podszywa się pod Ministerstwo Finansów (MF) lub Krajową Administrację Skarbową (KAS). 

  Ministerstwo Finansów: w 2022 roku nie było premii za prace nad Polskim Ładem i Niskimi Podatkami
  Ministerstwo Finansów w 2022 roku nie przyznało pracownikom i funkcjonariuszom nagród za prace nad reformą Polski Ład i Niskie Podatki - poinformowała 25 stycznia 2023 r. PAP rzeczniczka prasowa MF Patrycja Dudek.
  Samochody elektryczne i hybrydowe objęte "kilometrówką"?
  Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawowym rozwiązaniem, które pozwoliłoby na skorzystanie z tzw. kilometrówki posiadaczom samochodów elektrycznych i hybrydowych - poinformował w środę wiceminister infrastruktury Rafał Weber.