| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Zmiana zasad naliczania składek na FEP - wyjaśnienia ZUS

Zmiana zasad naliczania składek na FEP - wyjaśnienia ZUS

Na stronie ZUS zostały opublikowane wyjaśnienia opisujące zasady opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Obecnie ZUS nakazuje opłacać składki na FEP od przychodu uzyskanego za okres, w jakim pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. We wcześniejszym poradniku ZUS nakazywał opłacać składkę na FEP od przychodu za te miesiące, w których ta praca była wykonywana, niezależnie od tego, za jaki okres przychód ten został wypłacony.

Zmiana sposobu naliczania składek na FEP ma istotne znaczenie przy rozliczaniu składek od przychodów:

1) wypłaconych za okres, w jakim praca „szczególna” nie była wykonywana,

2) wypłaconych po przekroczeniu przez pracownika rocznej granicznej kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

3) wypłaconych za okres po rozwiązaniu stosunku pracy.

W odpowiedzi na pytanie „Monitora”, od kiedy należy stosować nowe zasady, ZUS odpowiedział: „Nowe wytyczne należy uznawać jako zastępujące dotychczasowe z mocą od 1 stycznia 2010 r. (chociaż w większej swojej części powtarzają one dotychczasowe zasady), a więc stanowią podstawę do skorygowania dokonanych rozliczeń, jeżeli zostałyby one dokonane na zasadach odmiennych. Jednakże w sytuacji przedstawionej w pkt 4 część II (...), informacji zamieszczonej na naszych stronach WWW, dopuszczalne jest odstąpienie od korygowania dokumentów rozliczeniowych, jeśli płatnicy zastosowali się do wcześniejszych wytycznych Zakładu w tym zakresie odmiennych od obecnie zaprezentowanych”.

I. Obowiązek opłacania składki

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (zwana dalej składką na FEP), powinna być opłacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po 31 grudnia 1948 r.,

2) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.

Płatnik składek zobowiązany jest więc opłacać składkę na FEP za wszystkich pracowników spełniających powyższe warunki, w tym także za tych, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W myśl art. 35 ust. 2 ustawy, obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac. Okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do dnia zaprzestania wykonywania takiej pracy należy rozumieć jako okres od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia ustania zatrudnienia na tym stanowisku pracy.

Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy uważa się także ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.

Składkę na FEP należy opłacić również za:

1) pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r.,

2) zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 13 ustawy, od uposażenia wypłaconego po 31 grudnia 2009 r. do dnia zwolnienia ze służby.

II. Podstawa wymiaru i wysokość składek

1. Zasady ogólne

Stopa procentowa składki na FEP wynosi 1,5 proc. podstawy jej wymiaru. Składka na FEP jest finansowana w całości przez płatnika składek.

Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określona w art. 18 ust. 1-2 i ust. 8 oraz w art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (zwanej dalej ustawą o sus). Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP (odmiennie niż ma to miejsce przy opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) stosuje się ograniczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o sus. Tym samym:

1) składniki przychodu nieuwzględnione w podstawie wymiaru składek na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) nie stanowią również podstawy wymiaru składek na FEP,

2) obowiązek opłacania składek na FEP ustaje wskutek osiągnięcia przez ubezpieczonego ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o sus,

3) jeżeli w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o sus, uwzględniony został przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz, to będzie on stanowił podstawę wymiaru składek na FEP. Bez znaczenia jest, czy przedmiotem takiej umowy cywilnoprawnej jest wykonywanie prac określonych przez płatnika jako prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

4) w przypadku osób wykonujących prace w szczególnych warunkach z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, które zobowiązane są do opłacania za siebie składek na FEP, podstawę wymiaru tych składek stanowi podstawa określona w art. 18 ust. 8 ustawy o sus.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK