| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Zwrot nadpłaconej części składek na ubezpieczenia społeczne

Zwrot nadpłaconej części składek na ubezpieczenia społeczne

Jednostka została poinformowana pismem z ZUS o konieczności dokonania zwrotu ubezpieczonemu sfinansowanej przez ubezpieczonego części składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2007 r. w związku z przekroczeniem wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2006 r. Czy dokonując zwrotu ubezpieczonemu nienależnie potrąconej części wynagrodzenia stanowiącej różnicę między zawyżoną częścią składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, finansowaną ze środków ubezpieczonego, a zaniżoną częścią składki na ubezpieczenie zdrowotne (wynikającą ze skorygowanych imiennych raportów miesięcznych) należy tylko i wyłącznie obliczyć i odjąć należną zaliczkę na podatek dochodowy, a różnicę wypłacić pracownikowi? Jakie obowiązki ciążą w tym przypadku na płatniku?

Tak. Od zwracanej ubezpieczonemu nienależnie potrąconej części wynagrodzenia jednostka jako płatnik ma obowiązek dokonać potrącenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z zastosowaniem skali podatkowej obowiązującej w miesiącu zwrotu. Jednostka ma zatem obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od zwróconej pracownikowi kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 updof).

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).

Z tego względu kwota składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwróconych przez jednostkę (płatnika) na wniosek ZUS stanowi przychód pracownika (podatnika), podlegający opodatkowaniu w miesiącu, w którym nastąpił faktycznie zwrot tych składek.

Zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 updof).

Kwoty pobranych zaliczek na podatek zakłady pracy przekazują w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika (art. 38 ust. 1 updof).

Zakłady pracy jako płatnicy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (za 2007 r. - do 31 stycznia 2008 r.) są obowiązane przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika, roczną deklarację PIT-4R (art. 38 ust. 1a updof). Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w tej deklaracji (art. 38 ust. 1 updof).

W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (za 2007 r. - do 28 lutego 2008 r.). zakłady pracy (płatnicy), gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązane przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, tj. PIT-11.

W przypadku osób o ograniczonym obowiązku podatkowym informacje takie należy przekazać urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 39 ust. 1 updof).

Podstawy prawne

l Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 219)

l Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 243, poz. 1760; zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 73, poz. 486)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK