REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć podatkowo i składkowo zwrot pracownikowi nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Nadpłaciliśmy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracownika. We wrześniu 2007 r. przekroczył roczną podstawę wymiaru składek, ale zorientowaliśmy się o tym już po przesłaniu dokumentów do ZUS, po zapłaceniu składek i podatku. Jak należy dokonać zwrotu nadpłaconych składek i obliczyć niedopłatę podatku za pracownika? Proszę o przykładowe wyliczenie.

RADA

Autopromocja

Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przekroczenia rocznej podstawy ich wymiaru stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy w miesiącu, w którym ten zwrot zostanie dokonany. Kwotę zwrotu należy zatem doliczyć do jego wynagrodzenia w tym miesiącu i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

UZASADNIENIE

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota odpowiadająca trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. Od nadwyżki ponad ten limit płatnik składek nie powinien już naliczać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Limit nie obejmuje i nie dotyczy pozostałych składek, czyli na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, ani składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które nadal powinny być opłacane bez względu na wysokość podstawy wymiaru.

WAŻNE!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe jest ograniczona do wysokości 250% podstawy wymiaru, ale tylko w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli podstawa wymiaru składek u danego pracownika, liczona narastająco od początku roku, przewyższyła górną granicę limitu, a pracodawca nadal przekazuje te składki do ZUS, to powstanie nadpłata składek. Zakład pracy, który rozliczył w miesięcznych dokumentach rozliczeniowych składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wyższej niż roczna kwota ograniczenia, ma obowiązek dokonać korekty tych dokumentów. W wyniku sporządzenia korekty dokumentów rozliczeniowych w ZUS wystąpi nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacone od podstawy wyższej niż roczny limit 30-krotności, jako składki nienależne, podlegają zwrotowi na wniosek płatnika. Wówczas ZUS dokonuje zwrotu nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, po pomniejszeniu jej o kwotę niedopłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty składek, ZUS zalicza ją z urzędu na poczet bieżących lub zaległych składek.

Pracodawca musi rozliczyć się z pracownikiem, tj. oddać mu część nadpłaconych składek, którą pracownik sfinansował z własnego dochodu. Jest to połowa składek na ubezpieczenia emerytalne i od 1 lipca 2007 r. 3,5% składki rentowej.

 

Kwota zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika jest jego przychodem ze stosunku pracy. W miesiącu, w którym zwrot zostanie wypłacony pracownikowi (lub postawiony do jego dyspozycji), podlega on opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przychód pracownika został zaniżony o nienależnie potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. W podstawie opodatkowania pracodawca uwzględnia kwotę zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (przed pomniejszeniem jej o pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Od wyliczonej zaliczki zakład pracy odlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru. W tym przypadku będzie to różnica między składką zdrowotną, odliczoną od zaliczki przed korektą, a podlegającą odliczeniu po korekcie (podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne po korekcie została podwyższona, dlatego również wyższa jest kwota składki podlegającej odliczeniu od zaliczki).

PRZYKŁAD

ZUS dokona zwrotu składek nadpłaconych we wrześniu 2007 r. Składki zostaną zwrócone w listopadzie 2007 r. W tym miesiącu wynagrodzenie pracownicy wyniosło 9600 zł. Od kwoty zwróconej nadpłaty nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne ani składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustalając kwotę, jaką należy zwrócić pracownikowi, kwotę nadpłaty należy pomniejszyć o zaliczkę na podatek dochodowy oraz o kwotę niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

We wrześniu br. pracodawca naliczył od całego przychodu za ten miesiąc składki na wszystkie ubezpieczenia. Składki pobrane z wynagrodzenia pracownicy:

• na ubezpieczenie emerytalne 9600 zł × 9,76% = 936,96 zł,

• na ubezpieczenia rentowe 9600 zł × 3,5% = 336 zł,

• na ubezpieczenie chorobowe 9600 zł × 2,45% = 235,20 zł,

razem 1508,16 zł;

• podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 9600 zł - 1508,16 zł = 8091,84 zł,

• składka na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania do ZUS 8091,84 zł × 9% = 728,27 zł,

• składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 8091,84 zł × 7,75% = 627,12 zł,

• podstawa opodatkowania 8091,84 zł - 108,50 zł = 7983,34 zł; po zaokrągleniu 7983 zł,

• zaliczka na podatek (7983 zł × 30%) - 47,71 zł = 2347,19 zł,

• zaliczka po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne 2347,19 zł - 627,12 zł = 1720,07 zł; po zaokrągleniu 1720 zł.

We wrześniu 2007 r. została przekroczona roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracodawca powinien je naliczyć i odprowadzić tylko od kwoty 1680 zł. W związku z tym przekazano do ZUS korektę dokumentów rozliczeniowych za wrzesień, z wykazanymi składkami:

• na ubezpieczenie emerytalne 1680 zł × 9,76% = 163,97 zł,

• na ubezpieczenia rentowe 1680 zł × 3,5% = 58,80 zł,

• na ubezpieczenie chorobowe 9600 zł × 2,45% = 235,20 zł,

razem 457,97 zł;

• podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 9600 zł - 457,97 zł = 9142,03 zł,

• składka na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania do ZUS 9142,03 zł × 9% = 822,78 zł,

• składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 9142,03 zł × 7,75% = 708,51 zł,

• podstawa opodatkowania 9142,03 zł - 108,50 zł = 9033,53 zł; po zaokrągleniu 9034 zł,

• zaliczka na podatek (9034 zł × 30%) - 47,71 zł = 2662,49 zł,

• zaliczka po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne 2662,49 zł - 708,51 zł = 1953,98 zł; po zaokrągleniu 1954 zł.

Z wynagrodzenia pracownicy pobrano zbyt wysoką kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zbyt niską kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (obliczoną od zaniżonej podstawy wymiaru).

Nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi:

(936,96 zł + 336 zł) - (163,97 zł + 58,80 zł) = 1272,96 zł - 222,77 zł = 1050,19 zł.

Niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

822,78 zł - 728,27 zł = 94,51 zł.

Zwrot nadpłaty na rzecz pracownika nastąpi w listopadzie br. Do przychodu listopadowego pracownika zostanie doliczona kwota nadpłaty przed pomniejszeniem o niedopłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1050,19 zł. Natomiast od wyliczonej zaliczki na podatek pracodawca odliczy również składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 81,39 zł (tj. 1050,19 zł × 7,75%).

Obliczamy wynagrodzenie do wypłaty w listopadzie br. z uwzględnieniem zwrotu składek:

9600 zł × 2,45% = 235,20 zł - składka na ubezpieczenie chorobowe,

9600 zł - 235,20 zł = 9364,80 zł - podstawa wymiaru składki zdrowotnej,

9364,80 × 9% = 842,83 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania do ZUS,

9364,80 zł × 7,75% = 725,77 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku,

9600 zł + 1050,19 zł = 10650,19 zł - 235,20 zł - 108,50 zł = 10306,49 zł; podstawa obliczenia zaliczki to kwota 10 306 zł,

(10306 zł × 40%) - 47,71 zł = 4074,69 zł - zaliczka na podatek,

4074,69 zł - 725,77 zł - 81,39 zł = 3267,53 zł; po zaokrągleniu 3268 zł - zaliczka po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego.

Do wypłaty:

10 650,19 zł - 235,20 zł - 3268 zł - 842,83 zł - 94,51 (niedopłata składki zdrowotnej) = 6209,65 zł.

• art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

• art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27b, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Izabela Nowacka

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

REKLAMA