| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Upominki z logo firmy wręczane kontrahentom jako koszt

Upominki z logo firmy wręczane kontrahentom jako koszt

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 23 sierpnia 2007 r. (nr PF-II/41171-0012/07/SK)

 

Pytanie

Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem upominków dla kontrahentów (tj. długopisów, piór, portfeli, parasoli, polarów, kubków) opatrzonych logo firmy?

Odpowiedź

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jednostka - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na „produkcji i sprzedaży lub dostawie wyprodukowanych przez siebie podgrzewaczy do wody” - dokonuje zakupu upominków w postaci m.in. długopisów, piór, portfeli, parasoli, polarów, kubków, celem ich wręczenia kontrahentom, zarówno tym, z którymi prowadzi już współpracę, jak i przyszłym potencjalnym kontrahentom. Wyżej wymienione upominki posiadają nadruki logo firmy. Powyższe działania mają na celu upowszechnienie marki - oznaczenia producenta i jego wyrobów - w świadomości aktualnych, jak i przyszłych kontrahentów spółki.

Zdaniem podatnika, wydatki ponoszone na zakup ww. upominków podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, gdyż stanowią wydatki na reklamę. W szczególności nie ma do nich zastosowania wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazano, iż powołana ustawa nie zawiera legalnej definicji reprezentacji i reklamy. Tym samym należy odwołać się do powszechnego rozumienia tych słów w obrocie gospodarczym i do wypracowanych w doktrynie i orzecznictwie definicji (...).

Stanowisko organów podatkowych

Postanowieniem z 28 maja 2007 r. (nr PO.I/415/2/GM/07) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach udzielił interpretacji przepisów prawa podatkowego, w której uznał, iż stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. Stwierdził, iż wydatki poniesione na zakup długopisów, piór, portfeli, parasoli, polarów i kubków z logo firmy są wydatkami na cele reprezentacji, wobec czego - stosownie do przepisów art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. (...)

Rozpatrując złożone zażalenie, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza, co następuje:

(...) Stosownie do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. W katalogu tych wyłączeń nie wymieniono wydatków związanych z reklamą. Z tego względu wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, pod warunkiem że spełnione są przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy.

Ponieważ przepisy podatkowe nie zawierają definicji reprezentacji ani reklamy, należy je oprzeć na definicjach słownikowych. Mając to na uwadze, reklamę zdefiniować należy jako: działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług; plakat, napis, ogłoszenie, film itp. służące temu celowi, jak również efekt czyjejś celowej działalności dotyczący własnego wizerunku w środowiskach opiniotwórczych (opinia). Pojęcie reklamy oznacza zatem wszelkie działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, a także działania mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych nabywców do nabywania towarów i usług od właśnie tego, a nie innego podmiotu gospodarczego. Może to być realizowane za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu. Od strony podmiotowej można rozróżniać: reklamę towaru, usługi, reklamę marki, a także reklamę samej firmy (przedsiębiorcy). Reklama może dotyczyć nie tylko oferowanych towarów i usług, ale również samej firmy i jej znaku.

Reprezentacja to natomiast okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem lub pozycją społeczną. W odniesieniu do działalności gospodarczej reprezentacją są m.in. działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi.

W praktyce gospodarczej bardzo często granice między reklamą a reprezentacją zacierają się. Dlatego niezwykle istotne jest, aby dokonywać rozróżnienia między nakładami ukierunkowanymi na reprezentowanie firmy oraz budowanie jej prestiżu a wydatkami mającymi na celu zachęcanie potencjalnych klientów do nawiązania bądź utrzymania kontaktów z przedsiębiorcą oraz nabywania towarów lub usług danej firmy.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, iż o fakcie, czy określone wydatki poniesione na zakup upominków (gadżetów) z logo firmy, o których mowa na wstępie niniejszej decyzji, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów jako wydatki reklamowe czy też nie, decyduje charakter i cel wręczenia takiego gadżetu. Oznacza to, iż nie w każdym wypadku wydatki poniesione na zakup gadżetów z logo firmy stanowić będą koszty uzyskania przychodów w oparciu o przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż spółka przekazuje swoim dotychczasowym oraz przyszłym klientom i kontrahentom drobne upominki (gadżety) opatrzone logo firmy, które jednocześnie stanowi zarejestrowany znak towarowy „X” służący do oznaczania nim produkowanych przez spółkę towarów. Działania te zmierzają do utrwalenia marki - oznaczenia producenta i jego wyrobów - w pamięci aktualnych oraz przyszłych nabywców, zachęcając ich do nabycia tychże wyrobów, a kontrahentów do nawiązania i kontynuowania dalszej współpracy. A zatem, jeżeli wręczane przez spółkę ww. gadżety są opatrzone logo firmy i spełniają wyżej opisane znamiona reklamy, to wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Należy przy tym zaznaczyć, iż nie będą wykazywać charakteru reklamowego i nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu jako wydatki na reprezentację eleganckie i wartościowe upominki wręczane jedynie wybranym kontrahentom. (...) W opisanym stanie faktycznym i prawnym sprawy należało dokonać zmiany zaskarżonego postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji, stąd orzeczono jak w sentencji. (...)

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK