| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Wstępna opłata leasingowa jednorazowym kosztem

Wstępna opłata leasingowa jednorazowym kosztem

Wstępna opłata leasingowa może być jednorazowo, w dacie jej poniesienia, zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma konieczności jej rozbijania i częściowego zaliczania do kosztów w poszczególnych miesiącach trwania umowy leasingu.

 

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z  23 marca 2010 r. (sygn. akt II FSK 1733/08). Oto stan faktyczny, na podstawie którego orzekał NSA.

29,90 złSamochód w firmie – zmiany od 1 kwietnia 2014 r.

 

Spółka zawarła na 6 lat umowę leasingu operacyjnego. Przedmiot leasingu miał być amortyzowany przez finansującego, a płatność za jego używanie miała nastąpić w 72 ratach. Umowa zawierała również opłatę inicjalną w wysokości 15% wartości przedmiotu leasingu. Spółka wystąpiła o interpretację, czy opłata ta może być od razu, w całości kosztem podatkowym. Powołując się na art. 15 ust. 4d i art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stwierdziła, że opłata inicjalna do umowy leasingu jest kosztem podatkowym w dacie jej poniesienia.

 

Sprawdź definicję leasingu w internetowej Encyklopedii księgowego

 

Zdaniem Ministra Finansów, skoro zapłata raty inicjalnej jest warunkiem wstępnym do zawarcia umowy leasingu, to dotyczy ona całego okresu trwania umowy leasingowej. Tym samym dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy i nie ma bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przez spółkę przychodach. Koszt poniesienia opłaty inicjalnej należy zatem podzielić proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy, czyli okresu trwania umowy leasingu.

 

W skardze do WSA spółka podniosła, że zasady umowy leasingu są zawsze przedmiotem umowy stron. Sprawa pierwszej raty inicjalnej, która może być różnie kształtowana (od 0% do np. 20%), jest przedmiotem negocjacji przy zawarciu takiej umowy. Spółka zobowiązała się do poniesienia raty inicjalnej w wysokości 15% wartości umowy. Jej zdaniem nie można interpretować tego tak, że wpłata raty inicjalnej jest związana z całym okresem trwania leasingu i należy odnosić ją w koszty proporcjonalnie do czasu trwania leasingu. Poniesiony koszt raty inicjalnej jest opłatą w związku z zawarciem umowy leasingu i nie ma znaczenia, na jaki okres umowa została zawarta. Rata inicjalna jako koszt pośredni powinna być uwzględniana w kosztach uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia. Nie dotyczy bowiem okresu przekraczającego rok podatkowy, a tylko przy spełnieniu takiego warunku koszt ten należałoby rozliczyć proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy.

 

Sąd uznał skargę za zasadną. Przypomniał, że od 1 stycznia 2007 r. ustawodawca dokonał wyraźnego rozróżnienia kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Zgodnie z art. 15 ust. 4d updop koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Datą poniesienia jest data ujęcia kosztu w księgach rachunkowych. Sąd stwierdził, że wstępna opłata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych. Jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Zatem nie można powiedzieć, że dotyczy ona okresu, na jaki umowa została zawarta. Zdaniem sądu wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Opłata inicjalna dotyczy nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz prawa do skorzystania z niego. Opłatę wnosi leasingobiorca, zanim jeszcze leasing zostanie uruchomiony. Od niej zależy, czy do leasingu w ogóle dojdzie.

Również NSA, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Ministra Finansów, podzielił pogląd podatnika i WSA. NSA oddalił skargę kasacyjną i stwierdził, że wstępna opłata leasingowa może być zaliczona do kosztów jednorazowo w dacie jej poniesienia. Nie ma więc konieczności jej rozbijania i częściowego zaliczania do kosztów w poszczególnych miesiącach trwania umowy leasingu. NSA podkreślił, że w każdym przypadku należy wyjaśnić, czy konkretna opłata ma charakter samoistny, czy też stanowi opłatę z tytułu korzystania z przedmiotu leasingu przez cały okres umowy.

 

Więcej na ten temat (podobne wyroki sądów, przeciwne interpretacje oraz stanowisko redakcji) przeczytasz w Internetowym Serwisie Księgowego w artykule Wstępna opłata leasingowa jednorazowym kosztem

 


oprac. Wiesława Moczydłowska

ekspert w zakresie podatków dochodowych i rachunkowości

Aktualizacja: 23.04.2010

Autor:

Źródło:

isk.infor.pl

Zdjęcia


Monitor Księgowego225,00 zł
avatar

2010-05-10 16:08 Zgłoś

Ostatnie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dają nadzieję na trwałą zmianę linii interpretacyjnej w tym zakresie. W wyroku z 17 czerwca 2008r. (sygn. III SA/Wa 24/08) Sąd nie zgodził się z prezentowanym dotąd stanowiskiem organów podatkowych uznając, iż wstępną opłatę leasingową należy zaliczać jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. Sąd wskazał, iż „opłata ta jest kosztem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, zniszczenia przedmiotu leasingu, zaprzestania działalności przez korzystającego, bądź leasingodawcę (finansującego), koncepcja organu, iż opłatę tę należy rozliczyć proporcjonalnie do czasu trwania umowy upada”. Jednocześnie Sąd podkreślił, iż jeżeli w umowie nie określono, iż opłata inicjalna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, należy uznać ją jako koszt uzyskania przychodu jednorazowo w momencie poniesienia. Stanowisko to potwierdził WSA w wyroku z 8 sierpnia 2008r. (sygn.III SA/Wa 221/08).

avatar

2010-05-10 16:08 Zgłoś

Pojawiały się, bardziej korzystne dla leasingobiorców interpretacje, pozwalające na zaliczenie opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, w momencie jej poniesienia. Potwierdzenie takiego stanowiska możemy znaleźć m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 lutego 2008r. (nr ITPB1/415-600/07/AK) oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 12 lipca 2007 r. (nr IIUSpblA/1/415-58/101a/57/07/BB).

avatar

2010-05-07 13:19 Zgłoś

no włąsnie w tym problem, że US twierdzi że opłata powinna być rozliczana w ratach tylu ile jest rat leasingu. Natomiast jak ktoś się nie zgadza z tym to idzie do sądu i sąd podważa interpretacje US twierdząc że opłata inicjalna ma charakter samoistny i trzeba ją rozliczać jednorazowo. Dlatego Halina nie miałaś problemów z kontrolą US...

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP24
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Narzędzia księgowego

Eksperci infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem Infor.pl »