reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Jak rozliczyć wygraną w konkursie internetowym

Jak rozliczyć wygraną w konkursie internetowym

Jeżeli wartość nagrody, otrzymanej w konkursie internetowym, nie przekracza 760 zł, zwycięzca nie wykaże dochodu. Jeżeli jednak przekracza wskazaną kwotę, organizator jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku od całości wygranej. W obu przypadkach wydatki poniesione na zakup nagród organizator zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

Częstą praktyką przedsiębiorców, którzy pragną zdobyć nowych klientów i jednocześnie wypromować swoją firmę, jest organizowanie konkursów przy wykorzystywaniu Internetu. Mają jednak problem, jak opodatkować wygrane w tego typu konkursach.

Podatnicy, biorący udział w konkursie, powinni pamiętać, że wygrana stanowi przychód dla celów podatkowych. Wartość tego rodzaju nagród podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof). Jeśli wygrana ma charakter pieniężny, płatnik, dokonując jej wypłaty, pobiera podatek z wypłacanej kwoty. W przypadku gdy nagroda jest przekazywana w innej postaci niż pieniądz (koszulka, aparat, zestaw kina domowego), przed jej wydaniem organizator konkursu powinien zażądać od zwycięzcy wpłaty gotówki na poczet należnego podatku.

Jednak nie jest tak w każdym przypadku. We wskazanych w ustawie przypadkach zwycięzcy konkursów będą zwolnieni z zapłaty podatku. I tak, zwolnienie dotyczy m.in. nagród zdobytych w konkursach, jeśli łącznie spełniają następujące warunki (art. 21 ust. 1 pkt 68 updof):

- ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł;

- zostały wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,

- są to nagrody związane ze sprzedażą premiową.

Limit wygranej zwolnionej z podatku

Jak zaznaczono, zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają wygrane nie przekraczające jednorazowo kwoty 760 zł. Organizator nie jest wówczas zobowiązany do poboru i odprowadzenia podatku dochodowego od wygranej oraz złożenia formularza PIT-8AR.

Warto pamiętać, że zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof odnosi się do każdej wygranej zdobytej w ramach pojedynczego konkursu (przykład 1 i 2).

Jeżeli wartość wygranej przekracza 760 zł, organizator pobiera podatek od całej wygranej. Odprowadza go na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według jego miejsca zamieszkania. Rozwiązanie takie wskazuje m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 29 marca 2008 r.: „Natomiast w sytuacji, gdy wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu przekroczy kwotę 760 zł, uzyskany przychód podlegał będzie w całości opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podmiotem obowiązanym (płatnikiem), na mocy art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ww. ustawy, do pobrania i odprowadzenia - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika - podatku dochodowego od całej wartości nagrody (wygranej) oraz złożenia formularza PIT-8AR, jest podmiot dokonujący wypłaty nagrody. Organizator konkursu nie musi składać miesięcznej deklaracji o wygranych. Deklarację roczną przekazuje się do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika (...)”.

Jednocześnie należy zauważyć, iż jeżeli zwycięzcą konkursu jest kilka osób (zespół), wartość nagrody należy podzielić na te osoby. Takie stanowisko możemy odnaleźć w piśmie dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2007 r. (sygn. IPPB1/415-216/07-3/JB):

„(...) Spółka, wręczając jedną wspólną nagrodę w formie bonu towarowego dla czterech osób (zwycięzców zawodów regatowych), umieściła ich nazwiska na liście odbioru nagrody, a każdy z nich pokwitował jej odbiór, składając własnoręcznie swój podpis. Ponadto z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika, aby między tymi osobami fizycznymi zawarta była jakakolwiek umowa cywilnoprawna, z której wynikałoby, iż osoby te dokonują ustalonego między sobą podziału tej nagrody. A zatem należy stwierdzić, iż wartość otrzymanego przez cztery osoby bonu towarowego mieści się w ich udziale dokonanym we wspólnym przedsięwzięciu i o ile kwota w wyniku podziału tej nagrody nie przekroczy 760 zł na osobę, będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68, a tym samym na Spółce w związku z tym nie będą ciążyły obowiązki płatnika (...)” (przykład 3).

Środki masowego przekazu

Przez pewien czas urzędy skarbowe stały na stanowisku, że nagroda wygrana w konkursie internetowym podlega opodatkowaniu bez względu na jej wartość. A to dlatego, że Internet jako środek masowego przekazu nie został literalnie wymieniony w przepisie, obok prasy, radia i telewizji. Obecnie dominuje pogląd, zgodnie z którym Internet mieści się w pojęciu środków masowego przekazu.

Potwierdzenie powyższych uwag znajdujemy w wielu interpretacjach. Przykładem jest interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 marca 2008 r. (sygn. ITPB2/415-76/08/BK). Możemy w niej przeczytać: „(...) wartość wygranych, przyznanych w konkursie organizowanym i emitowanym na powszechnie dostępnej stronie internetowej, gdy jednorazowo nie przekracza kwoty 760 zł jest objęta zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Z kolei dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 13 października 2009 r. (sygn. IPPB1/415-551/09-4/ES), podkreśla, iż Internet spełnia funkcję środka masowego przekazu, jeżeli informacje o konkursie są zamieszczone na stronie ogólnodostępnej: „Zatem, stwierdzić należy, że użyte w powołanym przepisie określenie »(...) w środkach masowego przekazu« mieści w sobie również pojęcie Internetu, jako środka przekazu, pomimo iż nie został on wprost wymieniony w dyspozycji powołanego przepisu. Wyłączona z tego zakresu będzie jedynie ta część Internetu, której krąg odbiorców jest ograniczony, tj. usługi poczty elektronicznej czy też strony dostępne przy użyciu odpowiedniego kodu, lub strony korporacyjne kierowane do ściśle określonego kręgu odbiorców, np. pracowników korporacji”.

reklama

Czytaj także

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami103.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama