REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co trzeba wiedzieć o składaniu do KRS rocznych sprawozdań finansowych i ich ogłaszaniu w Monitorze Polskim B

Paweł Muż

REKLAMA

Ustawa o rachunkowości nakazuje, by obowiązek składania do KRS rocznego sprawozdania finansowego został zrealizowany w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Dla większości jednostek (dla których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu) ostateczny termin wypada więc 15 lipca.

 

REKLAMA

Autopromocja

Złożenie sprawozdania finansowego za 2010 rok do KRS oraz jego ogłoszenie>>>>

 

Kierownik każdej jednostki objętej wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego składa w sądzie rejestrowym:

roczne sprawozdanie finansowe (czyli wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, również zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych),

opinię biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

sprawozdanie z działalności jednostki (w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych).

Czy spółka cywilna osób fizycznych i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą muszą składać roczne sprawozdanie finansowe do KRS

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych nie są objęte ewidencją w Krajowym Rejestrze Sądowym, dlatego nie mają obowiązku składania do KRS rocznych sprawozdań finansowych. Wymienione podmioty gospodarcze nie mają również obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez urzędy gminy lub miasta.

Czy niezatwierdzone sprawozdanie należy składać do KRS

Ustawa o rachunkowości wymaga, by nawet niezatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe złożyć we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie. Dla większości jednostek (dla których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym) ostateczną datą złożenia w KRS rocznych sprawozdań finansowych jest 15 lipca.

Z obecnie obowiązujących przepisów prawnych nie wynika obowiązek złożenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego do KRS po terminie 15 lipca. Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 18 marca 2008 r. usuwa to oczywiste niedopatrzenie. Zgodnie ze znowelizowanym art. 69 ust. 2 w przypadku sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r. (i następnych), jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu.

Jakich opłat należy się spodziewać przy składaniu rocznego sprawozdania finansowego do KRS

Wpis do rejestru dokonywany jest na podstawie odpowiedniego wniosku. W związku z tym należy wypełnić formularz KRS-Z30 („Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty”). Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl.

Jednostka składająca do KRS sprawozdanie finansowe (wraz z innymi dokumentami, które wymieniliśmy na początku) wnosi:

opłatę sądową w wysokości 40 zł; opłata ta dotyczy zmiany wpisu w KRS polegającej na tym, że we wpisie spółki w KRS zostaje zamieszczona wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i innych dokumentów;

opłatę za ogłoszenie tej zmiany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 250 zł.

Jak zaewidencjonować koszty opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

W księgach rachunkowych powyższe opłaty są ewidencjonowane w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

Wn „Podatki i opłaty” 290

Ma „Kasa”, ewentualnie „Rachunek bankowy” 290

Kto ma obowiązek ogłaszania rocznego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B

Sprawozdania finansowe sporządzone za rok obrotowy lub okres sprawozdawczy składają do publikacji jednostki gospodarcze wymienione w art. 64 ustawy o rachunkowości.

 

Co należy złożyć do publikacji sprawozdania finansowego

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości kierownik jednostki jest obowiązany złożyć dokumentację składającą się z:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego część informacji dodatkowej,

• bilansu,

• rachunku zysków i strat,

• zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,

• opinii biegłego rewidenta (kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe zamiast opinii biegłego rewidenta składa do ogłoszenia jedynie informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia),

• odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Czy niezatwierdzone sprawozdania finansowe należy publikować w Monitorze Polskim B

REKLAMA

Niezatwierdzonego sprawozdania finansowego nie należy składać do ogłoszenia w Monitorze Polskim B. Kierownik jednostki obowiązany jest złożyć do publikacji wymienione wcześniej dokumenty (tj. wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych) dopiero po ich zatwierdzeniu.

Ostatecznym terminem złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego jest 15 dzień po dniu jego zatwierdzenia. Dla większości jednostek (u których rok obrotowy równy jest kalendarzowemu oraz przy założeniu, że zatwierdzenie nastąpiło w ostatnim dniu sześciomiesięcznego okresu od dnia bilansowego, a więc 30 czerwca) tą ostateczną datą złożenia do ogłoszenia sprawozdania finansowego jest dzień 15 lipca. Sprawozdania mogą być składane bezpośrednio w Monitorze Polskim B lub przesłane listem poleconym na adres:

Centrum OBSŁUGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

ZESPÓŁ MONITORA POLSKIEGO B

02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71

Jakie są wymogi dotyczące publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B

Do redakcji Monitora Polskiego B trzeba dostarczyć pismo przewodnie, w którym należy podać:

• dokładną nazwę i adres firmy (ewentualnie poprzednią nazwę i datę zmiany),

• adres korespondencyjny (jeżeli występuje),

• nazwę i adres firmy, na który należy wystawić fakturę VAT,

• numery NIP, REGON, PKD,

• telefon kontaktowy.

 

W przypadku opinii biegłego rewidenta wystarczy czytelna kserokopia zawierająca dane podmiotu badającego, datę wystawienia i podpis biegłego rewidenta. Należy pamiętać, by odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty był zaopatrzony w datę podjęcia i podpis organu uprawnionego. Należy również pamiętać, że sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz przez kierownika jednostki.

Przy zgłaszaniu do ogłoszenia sprawozdań finansowych dopuszcza się złożenie kserokopii dokumentów uwierzytelnionych „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną (czytelne stanowisko, imię i nazwisko).

Wskazane wymogi można znaleźć na stronie internetowej Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.cokprm.gov.pl) w zakładce MONITOR POLSKI B.

Kompletne sprawozdanie jest wyceniane zgodnie z zasadami kalkulacji wydawniczej (opłata za 1 stronę wynosi 724,89 zł brutto). Całkowita wycena jest wysłana do składającego sprawozdanie (adresata). Po dokonaniu wpłaty składający otrzymuje potwierdzenie w postaci faktury VAT. Po wykonaniu usługi jest przesyłany pocztą, nieodpłatnie, egzemplarz okazowy Dziennika Urzędowego Monitora Polskiego B potwierdzający wykonanie usługi.

Jak zaewidencjonować koszty publikacji sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B

W księgach rachunkowych powyższe wydatki są ewidencjonowane w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej jako wykonanie usługi obcej.

Tabela. Ewidencja kosztów związanych z ogłoszeniem sprawozdania finansowego

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak znaleźć formularz KRS-Z30 w internecie

Formularz KRS-Z30, tj. „Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty” znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

KROK 1

www.ms.gov.pl

KROK 2

„Rejestry i ewidencje” - zakładka po lewej stronie

KROK 3

„Krajowy Rejestr Sądowy”

KROK 4

„Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS” - pod tytułem „Wpis do KRS”

KROK 5

KRS-Z30 - „Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty”

• art. 52, art. 64, art. 69 ust. 2, art. 70 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393

• art. 19 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808

Paweł Muż

ekonomista, księgowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA