Kategorie

Zmiany w procedurach celnych i akcyzowych – rewolucja czy pozorne ułatwienia?

Jerzy Tatarczak, doradca podatkowy
KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Duże zmiany w procedurach celnych i akcyzowych – długo oczekiwana rewolucja czy pozorne ułatwienia dla przedsiębiorców?
fot. Shutterstock
Duże zmiany w procedurach celnych i akcyzowych – długo oczekiwana rewolucja czy pozorne ułatwienia dla przedsiębiorców?

Osobne (i długie) procedury zmorą importerów

Reklama

Obecnie naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzi wobec importerów dwa osobne postępowania związane z importem towarów spoza Unii Europejskiej, w pierwszym z nich w oparciu o określoną przez przedsiębiorcę wartość celną towarów dokonuje się wymiaru należności celnych, natomiast w osobnym postępowaniu dochodzi do obliczenia wysokości importowego VAT z uwzględnieniem już określonej wartości celnej towaru przywożonego na terytorium Wspólnoty. Kolejne rozstrzygnięcia wydaje się z kolei w zakresie opłaty emisyjnej oraz opłaty paliwowej, co istotnie wydłuża całe postępowanie, jak również generuje po stronie organu wysokie koszty związane z korespondencją i wymianą informacji niezbędnych do wydania decyzji.

Z perspektywy podatników odrębność procedury celnej i podatkowej skutkuje koniecznością, w pierwszej kolejności, kwestionowania decyzji organu w sprawie wartości celnej sprowadzanych towarów, a dopiero następnie możliwe jest wzruszenie rozstrzygnięcia w zakresie podatkowych należności importowych. Nie ulega wątpliwości, ze odrębność obu procedur znacząco przedłuża proces rozliczenia przywozu towarów utrudniając przedsiębiorcom sprawny obrót importowanymi wyrobami.

Jedno postępowanie ułatwi życie przedsiębiorcom?

Reklama

Nowelizacja przepisów, nad którą prace niedawno rozpoczął Sejm, zakłada prowadzenie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego jednego postępowania dotyczącego wymiaru wszystkich należności związanych z importem towarów. Zgodnie z projektowanymi przepisami takie postępowanie ma być prowadzone z uwzględnieniem przepisów celnych, jak i krajowej procedury uregulowanej w Ordynacji podatkowej. Praktyka pokaże, czy nowy model postępowania nie okaże się dla podatników bardziej skomplikowany i nieprzejrzysty z uwagi na konieczność przemieszczania się między regulacjami celnymi i podatkowymi. Nowelizacja zawiera bowiem liczne wyłączenia, jeśli chodzi o odpowiednie stosowanie w jej toku przepisów o postępowaniu podatkowym. Wymiar należności celnych i podatkowych z tytułu importu w jednym postępowaniu był postulowany przez przedsiębiorców od wielu lat, ale dopiero w rzeczywistości będzie można sprawdzić, czy mamy do czynienia z realnym ułatwieniem, czy też jedynie pozorną zmianą, której efektywność ugrzęźnie na biurokratycznej mieliźnie.

Niewątpliwie korzystnym rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie ustawy jest z kolei to, by zwrot opłaty paliwowej uiszczanej przez przedsiębiorców następował na zasadach przewidzianych dla zwrotu akcyzy, np. podmiotom, które zapłaciły ją, a następnie dokonały wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych. W przedmiocie opłat: paliwowej i emisyjnej organ będzie prowadził jedno postępowanie – razem z procedurą dotyczącą należności celnych i podatkowych z tytułu importu – co przynajmniej w założeniu powinno usprawnić cały proces i umożliwić podatnikom szybsze rozliczanie i odzyskiwanie ewentualnych nadpłaconych należności.

Warto również odnotować, że nowa jednolita procedura będzie miała zastosowanie do spraw rozpoznawanych po wejściu w życie omawianej nowelizacji. Oznacza to, że w zakresie przeszłych transakcji importerzy będą w dalszym ciągu musieli spierać się z naczelnikiem urzędu celno-skarbowego w dwóch osobnych postępowaniach, co znacząco wydłuży proces ewentualnego odzyskiwania nadpłaconych danin. To nie koniec wątpliwości, które nasuwają się po lekturze projektu ustawy, w szczególności w zakresie projektowanych zmian w przepisach o podatku akcyzowym.

Importerzy wyrobów akcyzowych pozbawieni fundamentalnego uprawnienia

Omawiany projekt wprowadza istotne zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, dotyczące m.in. odpowiedniego stosowania w postępowaniu dotyczącym podatku akcyzowego przepisów o postępowaniu podatkowym zawartych w obowiązującej Ordynacji podatkowej. Zgodnie z planowanymi przepisami w projektowanej procedurze związanej z importem wyrobów akcyzowych nie będzie miał m.in. zastosowania przepis art. 200 Ordynacji podatkowej dotyczący wyznaczenia stronie terminu na wypowiedzenie się w przedmiocie zgromadzonego materiału dowodowego, co stanowi jedno z jej fundamentalnych uprawnień. Oznacza to, że podatnicy będą musieli na bieżąco weryfikować działania organu i systematycznie w toku postępowania składać stosowne wnioski dowodowe. Przed wydaniem decyzji np. w sprawie podatku akcyzowego od importowanych wyrobów, naczelnik urzędu celno-skarbowego nie wyznaczy już bowiem stronie terminu do zajęcia stanowiska odnośnie całokształtu zebranych w trakcie postępowania materiałów, lecz wyda decyzję, a ewentualne dodatkowe dowody strona będzie mogła przedstawić dopiero na etapie postępowania odwoławczego, co znacząco wydłuży i skomplikuje całą procedurę.

Takie rozwiązanie wydaje się w niezrozumiały sposób ograniczać prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu, co gwarantuje jej w przepisach ogólnych Ordynacja podatkowa. Nie ulega wątpliwości, że w razie wejścia w życie przepisów w zakładanym kształcie, zamiast skupiać się na prowadzeniu biznesu, co i tak jest już wystarczająco czasochłonnym zajęciem, przedsiębiorcy będą poświęcać znacznie więcej czasu na regularne zapoznawanie się z aktami postępowania i wizyty w urzędzie. W takiej sytuacji coraz więcej firm stanie wobec konieczności zapewnienia sobie profesjonalnej asysty pełnomocnika, który na bieżąco będzie monitorował działania fiskusa i wnioskował o ewentualne przeprowadzenie dodatkowych urzędowych czynności.

Nie wszystkie działania urzędu zaskarżysz od razu

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zgodnie z projektowanymi regulacjami duża część czynności podejmowanych przez organy w toku postępowania związanego z wyrobami akcyzowymi będzie podlegała zaskarżeniu jedynie w odwołaniu od decyzji, a nie np. w drodze zażalenia na postanowienie. Może to zniechęcać podatników do weryfikacji incydentalnych rozstrzygnięć wydawanych przez urzędników w toku postępowania, utrudniając im de facto korzystanie z ustawowych uprawnień. Znając podejście resortu finansów do kontrolowanych przedsiębiorców nie można wykluczyć, że taka konstrukcja przepisów jest działaniem w istocie zamierzonym.

Należy również wskazać, że zgodnie z projektowanymi przepisami rozstrzygnięcia wydawane w zakresie importowanych wyrobów akcyzowych nie będą uznawane za decyzje w rozumieniu prawa celnego. Tymczasem zgodnie z art. 44 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego każda osoba ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej w konkretnej sprawie przez organy celne - dotyczącej jej bezpośrednio i indywidualnie. Proponowany przez polskiego ustawodawcę przepis budzi zatem wątpliwości, co do tego, czy nie ogranicza on w istocie prawa importerów wyrobów akcyzowych do kwestionowania działań naczelnika urzędu celno-skarbowego, przyznanego im w szerokim zakresie przez regulacje unijne. Definitywne przesądzenie tej kwestii będzie możliwe dopiero po zapoznaniu się z ostatecznym kształtem opracowywanych przepisów, natomiast niewątpliwie są to kwestie, nad którymi już teraz warto się zastanowić. Biorąc pod uwagę planowane zmiany w procedurach importowych, jak również zbliżające się wielkimi krokami nowe obowiązki dotyczące prowadzenia ewidencji przemieszczania wyrobów akcyzowych w systemie elektronicznym oraz rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, przedsiębiorcy trudniący się obrotem wyrobami akcyzowymi (w szczególności paliwami) powinni wnikliwie przeanalizować nowe regulacje i należycie przygotować się do nadchodzących zmian.

Opracowanie
Doradca podatkowy Jerzy Tatarczak

Kancelaria Empirium

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?