Kategorie

Podatkowe i celne aspekty Brexitu – na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?

Jakub Jaroń, doradca podatkowy
KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Podatkowe i celne aspekty Brexitu – na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?
Podatkowe i celne aspekty Brexitu – na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?
Brexit, czyli definitywne wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej rodzi po stronie firm handlujących z brytyjskimi kontrahentami nowe problemy i obowiązki. Obecnie nie mamy już do czynienia z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, ale importem i eksportem towaru. Niewątpliwie wzrasta zatem liczba formalności i urzędowych wymogów, których należy dopełnić celem prawidłowego rozliczenia VAT oraz należności celnych, a znaczące konsekwencje wystąpią także na gruncie podatków dochodowych.

Już nie WNT / WDT, lecz import / eksport towarów

Reklama

Biorąc pod uwagę, że od 1 stycznia 2021 r. niemal cały obszar Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem Irlandii Północnej) stanowi terytorium nieunijne, dotychczas stosowane przez podatników zasady rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie będą już miały zastosowania w obrocie towarowym.

Z perspektywy eksporterów oznacza to przede wszystkim, że dla zastosowania stawki 0 % VAT dla wywozu towarów wymagane będzie posiadanie dokumentu potwierdzającego takie przemieszczenie, takiego jak np. dokument elektroniczny pochodzący z systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń wywozowych. W razie nieuzyskania takiego dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za okres, w którym miał miejsce wywóz, podatnik będzie miał prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT w deklaracji za kolejny miesiąc. Jeśli jednak eksporter nie otrzyma dokumentów wywozów do tego czasu, będzie zobowiązany rozliczyć transakcję, tak jak krajową dostawę towarów, a dopiero po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wywóz poza terytorium Wspólnoty będzie mógł dokonać korekty podatku należnego, na bieżąco, czyli za okres rozliczeniowy, w którym uzyskał potwierdzenie wywozu towarów. Należy zadbać, by wywóz towarów został najlepiej udokumentowany prawidłowo wygenerowanym dokumentem IE599, gdyż jego unieważnienie przez organy celne może skutkować utratą prawa do stawki 0% VAT.

Z kolei z perspektywy przedsiębiorców sprowadzających towary do Polski z Wielkiej Brytanii takie przemieszczenie stanowić będzie import towarów, a VAT z tego tytułu będzie podlegał rozliczeniu, co do zasady, w zgłoszeniu celnym dotyczącym przywożonych dóbr, nie zaś w comiesięcznej deklaracji.

Reklama

Podkreślenia wymaga, że podatek VAT z tytułu importu jest płatny w terminie 10 dni od otrzymania tzw. Poświadczenia Zgłoszenia Celnego (PZC), a w deklaracji za miesiąc, w którym nastąpił import wykazuje się jedynie podatek naliczony. Dla importera może to oznaczać w konsekwencji obowiązek zapłaty należnego podatku od importu nawet na miesiąc przed tym, kiedy uzyska prawo wykazania w deklaracji za dany okres rozliczeniowy  przeniesienia / zwrotu podatku naliczonego. W konsekwencji sprowadzający towary podatnik może ponieść finansowy ciężar VAT należnego na długo przed tym, jak uzyska prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu przywozu towarów.

Pewnym rozwiązaniem powyższego problemu, może być jednak opcja odroczenia rozliczenia VAT importowego do czasu złożenia deklaracji VAT, za miesiąc, w którym miał miejsce import towarów, zważywszy, że od 1 lipca 2020 r. złagodzone zostały warunki, od których uzależnione jest prawo do skorzystania z tego korzystnego rozwiązania. Są nimi:

1. przedstawienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu zaświadczenia albo oświadczenia (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej) o:

- braku zaległości we wpłatach należnych składek na ZUS oraz podatków przekraczających odrębnie z każdego tytułu, odpowiednio 3 proc. kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach oraz

- potwierdzającego, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;

2. spełnienie jedno z poniższych kryteriów:

- dokonanie zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych;

- posiadanie status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego;

- posiadanie pozwolenie na stosowanie uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego.

Dzięki takiemu uproszczeniu importerzy będą mogli rozliczyć VAT z tytułu importu towarów z UK na podobnych zasadach jak dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wykazując VAT należny i naliczony w tej samej deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Warto pamiętać, że z uwagi na fakt, iż, Wielka Brytania przestanie być terytorium unijnym, podmioty sprowadzające na terytorium Polski towary nie będą mogły korzystać z wielu praktykowanych dotychczas uproszczeń, takich jak np. rozliczenie transakcji trójstronnych czy korzystanie z procedury magazynu „call off-stock”. Podatnicy będą musieli również przeanalizować dotychczas obowiązujące łańcuchy dostaw, gdyż stosowanie preferencyjnej stawki VAT związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi możliwe jest jedynie wtedy, gdy wysyłka towaru rozpoczęła się przez okresem przejściowym określonym w umowie między Unią a Zjednoczonym Królestwem.

Brexit - nowe obowiązki celne związane z przywozem towarów

Od 1 stycznia 2021 r. import towarów z Wielkiej Brytanii oraz eksport i przemieszczanie dóbr na terytorium UK, w ramach procedury tranzytu, wiąże się wprawdzie z koniecznością dokonania zgłoszenia celnego, ale czynność taka niekoniecznie musi rodzić obowiązek uiszczenia należności celnych. Zawarta umowa między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską zakazuje bowiem stosowania ceł przywozowych na towary pochodzące z Unii lub Wielkiej Brytanii.

Kluczową kwestią przy sprowadzaniu towarów z Wielkiej Brytanii na terytorium Wspólnoty będzie zatem prawidłowe stosowanie reguł pochodzenia towarów, w tym staranne dokumentowanie takiego pochodzenia. Tylko wyczerpujące udowodnienie pochodzenia towaru, w szczególności wiarygodne i najlepiej zweryfikowane oświadczenie złożone w tym zakresie przez kontrahenta-eksportera, pozwoli na stosowanie importerom preferencji celnych związanych z pochodzeniem towaru. Należy pamiętać, że pochodzenie towaru z Wielkiej Brytanii oznacza, iż dobra te muszą być całkowicie uzyskane lub wytworzone na terytorium Zjednoczonego Królestwa z materiałów spełniających wymogi szczegółowo określone w umowie zawartej przez Unię z Wielką Brytanią. Sam fakt, że dany towar został fizycznie przywieziony z terytorium UK nie oznacza z automatu, że stanowi on towar brytyjskiego pochodzenia. Należyta weryfikacja i udowodnienie tej kwestii są obowiązkiem i leżą w szeroko pojętym interesie importera, który, by nie narazić się na spór z organami celnymi, konieczność uiszczenia odsetek od nieprawidłowo rozliczonych należności, a nawet sankcje karnoskarbowe, musi zadbać o solidne udokumentowanie pochodzenia przywożonych towarów.

Należy ponadto pamiętać, że określenie wartości celnej sprowadzanych towarów jest niezmiernie istotne z punktu widzenia wymiaru cła oraz importowego VAT, a ewentualna korekta wartości celnej nie polega jedynie na prostym złożeniu odpowiednich dokumentów (tak jak np. w przypadku korekty podatku). Weryfikacja wartości celnej będzie odbywać się w toku postępowania zakończonego wydaniem decyzji, co w przypadku dużej liczby błędnie sklasyfikowanych towarów może oznaczać uwikłanie importera w długotrwałą procedurę. Pewnym zabezpieczeniem przed takim scenariuszem może być w tym przypadku uzyskanie od organów Wiążącej Informacji Taryfowej, a w odniesieniu do VAT importowego – interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

Konsekwencje Brexitu związane z podatkami dochodowymi

Podatnicy, którzy przeprowadzają transakcje z podmiotami powiązanymi, również spoza Unii Europejskiej, w wielu przypadkach, w celu osiągnięcia zakładanego poziomu dochodowości transakcji, np. z kontrahentami z jednej grupy kapitałowej, zmuszeni są dokonywać korekty poziomu stosowanych cen transferowych (TP). Oprócz oczywistych konsekwencji takiego działania na gruncie rozliczenia podatku dochodowego i konieczności wprowadzenia odpowiednich zmian w dokumentacji prowadzonej dla potrzeb TP, korekta dochodowości może rodzić istotne konsekwencje, również jeśli chodzi o rozliczenie należności celnych. W sytuacji, gdy w obrocie handlowym z Wielką Brytanią w grę wchodzą duże transakcje towarowe, przy jednoczesnej korekcie stosowanych cen transferowych, pogłębionej analizy może wymagać konieczność korekty wartości celnej importowanych towarów, jako mającej wpływ na wysokość należności celnych i VAT z tytułu importu. Szerzej o tej kwestii pisaliśmy w artykule Korekta cen transferowych – uzasadnienie biznesowe, skutki podatkowe i karnoskarbowe.

Warto również odnotować, że od dnia 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała być członkiem nie tylko Unii Europejskiej, ale również Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że dotychczas stosowane preferencje (niższa lub zerowa stawka podatku) w zakresie płatności objętych tzw. podatkiem u źródła - m.in. w odniesieniu do dywidend, odsetek i należności licencyjnych - nie będą miały zastosowania do płatności dokonywanych na rzecz brytyjskich kontrahentów. Gruntownej reorganizacji może wymagać w tej sytuacji obowiązujący w firmie system wypłat należności do podmiotów z UK, w tym przegląd rozliczeń oraz rewizja ustaleń z kontrahentami pod kątem stosowania WHT do wypłacanych im wynagrodzeń.

Doradca podatkowy Jerzy Tatarczak
Kancelaria Empirium

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.