REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

RODO - czym jest prawo do uzyskania kopii danych osobowych. Wyrok TSUE z 4 maja 2023 r.

RODO - czym jest prawo do uzyskania kopii danych osobowych. Wyrok TSUE z 4 maja 2023 r.
RODO - czym jest prawo do uzyskania kopii danych osobowych. Wyrok TSUE z 4 maja 2023 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Prawo do uzyskania „kopii” danych osobowych oznacza przekazanie osobie, której dane dotyczą, wiernej i zrozumiałej kopii wszystkich tych danych. Prawo to obejmuje prawo do uzyskania kopii fragmentów dokumentów, całych dokumentów lub wyciągów z baz danych, które zawierają te dane, jeżeli jest to niezbędne, aby umożliwić osobie, której dane dotyczą, skuteczne wykonywanie praw przyznanych jej przez RODO.

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwośći Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 4 maja 2023 r. w sprawie w sprawie C-487/21 - Österreichische Datenschutzbehörde i CRIF.

REKLAMA

Autopromocja

Żądanie osoby fizycznej dostarczenia kopii dokumentów z jej danymi osobowymi

CRIF jest agencją doradztwa handlowego, która na żądanie swoich klientów dostarcza informacji na temat wypłacalności osób trzecich. W tym celu przetwarzała dane osobowe osoby fizycznej będącej skarżącym w postępowaniu głównym toczącym się przed sądem odsyłającym. Osoba ta, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U. z 2016, L 119 s. 1 - dalej zwane „RODO”], zażądała od spółki CRIF dostępu do dotyczących jej danych osobowych

Ponadto zażądała dostarczenia kopii dokumentów, a mianowicie wiadomości elektronicznych i wyciągów z baz danych zawierających między innymi jej dane „w standardowym formacie”

W odpowiedzi na to żądanie spółka CRIF przekazała skarżącemu streszczenie wykazu jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

Uznawszy, że spółka CRIF powinna była przekazać mu kopię wszystkich dokumentów zawierających jego dane, takich jak wiadomości elektroniczne i wyciągi z bazy danych, skarżący w postępowaniu głównym wniósł skargę do Österreichische Datenschutzbehörde (austriackiego organu ochrony danych). 

Organ ten oddalił skargę, uznając, że spółka CRIF nie dopuściła się żadnego naruszenia prawa skarżącego w postępowaniu głównym do dostępu do dotyczących go danych osobowych. 

Bundesverwaltungsgericht (federalny sąd administracyjny, Austria), do którego skarżący w postępowaniu głównym wniósł skargę na wydaną przez ten organ decyzję odmowną, wyraża wątpliwości co do zakresu przewidzianego w art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO obowiązku dostarczenia osobie, której dane dotyczą, „kopii” jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

Sąd ten w szczególności zapytał TSUE, czy przewidziany w tym przepisie obowiązek dostarczenia „kopii” danych osobowych zostaje spełniony, gdy administrator przekazuje dane osobowe w formie zbiorczej tabeli, czy też obowiązek ten oznacza również przekazanie fragmentów dokumentów, jak również wyciągów z baz danych, w których dane te są odtworzone. Sąd odsyłający zwraca się ponadto o wyjaśnienie, co dokładnie obejmuje pojęcie „informacji” zawarte w art. 15 ust. 3 zdanie trzecie RODO. Zgodnie z art. 15 ust. 3 zdanie trzecie RODO - jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.  

 

Na czym polega prawo do uzyskania od administratora kopii danych osobowych - wyrok TSUE z 4 maja 2023 r.

W wyroku z 4 maja 2023 r. Trybunał przedstawił wyjaśnienia dotyczące treści i zakresu prawa dostępu osoby, której dane dotyczą, do jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

W tym względzie Trybunał uznał, że prawo do uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu oznacza, zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO, przekazanie osobie, której dane dotyczą, wiernej i zrozumiałej kopii wszystkich tych danych. Prawo to obejmuje prawo do uzyskania kopii fragmentów dokumentów lub całych dokumentów, lub też wyciągów z baz danych, które zawierają między innymi te dane, jeżeli dostarczenie takiej kopii jest niezbędne do umożliwienia osobie, której dane dotyczą, skutecznego wykonywania praw przyznanych jej przez rozporządzenie
Trybunał podkreślił, że należy w tym względzie uwzględnić prawa i wolności innych osób. 

Poza tym Trybunał uściślił pojęcie „informacji”, ujęte w art. 15 ust. 3 zdanie trzecie RODO, które odnosi się wyłącznie do danych osobowych, których kopii administrator musi dostarczyć zgodnie ze zdaniem pierwszym tego ustępu

Argumentacja prawna Trybunału 

Co to znaczy "kopia" danych osobowych?

W pierwszej kolejności Trybunał dokonał wykładni literalnej, systemowej i celowościowej art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO, który przewiduje prawo osoby, której dane dotyczą, do uzyskania kopii jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Co się tyczy brzmienia art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO, Trybunał zwrócił uwagę, że skoro przepis ten nie zawiera definicji pojęcia „kopii”, to należy wziąć pod uwagę zwyczajowe znaczenie tego pojęcia, oznaczające wierne powielenie lub wierną transkrypcję oryginału. Ogólny opis danych podlegających przetwarzaniu lub odesłanie do kategorii danych osobowych nie odpowiada tej definicji. Ponadto z brzmienia tego przepisu wynika, że obowiązek podania do wiadomości odnosi się do danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

Przeprowadziwszy analizę językową tego przypisu, Trybunał uznał, że przepis ten przyznaje osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania kopii jej – rozumianych szeroko – danych osobowych podlegających operacji przetwarzania, które należy zakwalifikować jako przetwarzanie dokonywane przez administratora tego przetwarzania. 

Jak trzeba wykonać prawo do uzyskania kopii danych osobowych?

W odniesieniu do kontekstu, w jaki wpisuje się art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO, Trybunał wskazał, że art. 15 ust. 1 RODO definiuje przedmiot i zakres prawa dostępu przyznanego osobie, której dane dotyczą. W art. 15 ust. 3 RODO uściślono praktyczne zasady wykonania obowiązku spoczywającego na administratorze, określając w szczególności w zdaniu pierwszym formę, w jakiej administrator ma przekazywać „dane osobowe podlegające przetwarzaniu”, a mianowicie w formie „kopii”
W konsekwencji art. 15 RODO nie może być interpretowany w ten sposób, że ustanawia w ust. 3 zdanie pierwsze prawo odrębne od prawa przewidziane w ust. 1 tego przepisu. 

Ponadto Trybunał uściślił, że pojęcie „kopii” nie odnosi się do dokumentu jako takiego, ale do danych osobowych, które zawiera i które powinny być kompletne. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu

W odniesieniu do celów realizowanych przez art. 15 RODO Trybunał zauważył, że prawo dostępu przewidziane  w tym przepisie powinno umożliwiać osobie, której dane dotyczą, sprawdzenie nie tylko, czy dotyczące jej dane są prawidłowe, ale także czy są przetwarzane zgodnie z prawem. Ponadto, w opinii Trybunału, z RODO (konkretnie z motywów 58 i 60 oraz art. 12 ust. 1 tego rozporządzenia) wynika, że administrator jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, oraz że informacji należy udzielić na piśmie lub w inny sposób,  w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda udzielenia informacji ustnie. 

Ważne

Zdaniem TSUE kopia danych osobowych podlegających przetwarzaniu, którą administrator musi przedstawić powinna posiadać wszystkie cechy umożliwiające osobie, której dane dotyczą, skuteczne wykonywanie jej praw wynikających z tego rozporządzenia, a w konsekwencji powinna odtwarzać te dane w całości i wiernie. 

Tym samym, aby zagwarantować, że przekazane w ten sposób informacje będą łatwe do zrozumienia, odtworzenie fragmentów dokumentów, a nawet całych dokumentów lub wyciągów z baz danych, które zawierają między innymi przetwarzane dane osobowe, może okazać się niezbędne. 

W szczególności gdy dane osobowe są generowane z innych danych lub gdy dane te wynikają z wolnych pól, a mianowicie z braku informacji ujawniających informację o osobie, której dane dotyczą, kontekst, w jakim dane te są przetwarzane, jest niezbędnym elementem umożliwiającym osobie, której dane dotyczą, uzyskanie przejrzystego dostępu i zrozumiałego przedstawienia tych danych

W przypadku kolizji między, z jednej strony, wykonywaniem prawa do pełnego i całkowitego dostępu do danych osobowych a, z drugiej strony, prawami lub wolnościami innych osób, konieczne będzie wyważenie rozpatrywanych praw i wolności.
W miarę możliwości należy wybrać sposób przekazania danych osobowych, który nie narusza praw lub wolności innych osób, mając na uwadze, że względy te nie powinny jednak skutkować odmową udzielenia osobie, której dane dotyczą, jakichkolwiek informacji

Pojęcie "informacji"

Trybunał Sprawiedliwości UE zajął się też w omawianym wyroku zakresem pojęcia „informacji”, o którym mowa w art. 15 ust. 3 zdanie trzecie RODO. O ile przepis ten nie precyzuje, co należy rozumieć przez termin „informacje”, o tyle z jego kontekstu wynika, że „informacje”, o których mowa w tym przepisie, muszą odpowiadać danym osobowym, których kopie administrator musi dostarczyć zgodnie ze zdaniem pierwszym tego ustępu. 

oprac. Paweł Huczko

Źródło: Trybunał Sprawiedliwości UE (curia.europa.eu).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA