REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

RODO - czym jest prawo do uzyskania kopii danych osobowych. Wyrok TSUE z 4 maja 2023 r.

RODO - czym jest prawo do uzyskania kopii danych osobowych. Wyrok TSUE z 4 maja 2023 r.
RODO - czym jest prawo do uzyskania kopii danych osobowych. Wyrok TSUE z 4 maja 2023 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Prawo do uzyskania „kopii” danych osobowych oznacza przekazanie osobie, której dane dotyczą, wiernej i zrozumiałej kopii wszystkich tych danych. Prawo to obejmuje prawo do uzyskania kopii fragmentów dokumentów, całych dokumentów lub wyciągów z baz danych, które zawierają te dane, jeżeli jest to niezbędne, aby umożliwić osobie, której dane dotyczą, skuteczne wykonywanie praw przyznanych jej przez RODO.

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwośći Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 4 maja 2023 r. w sprawie w sprawie C-487/21 - Österreichische Datenschutzbehörde i CRIF.

Autopromocja

Żądanie osoby fizycznej dostarczenia kopii dokumentów z jej danymi osobowymi

CRIF jest agencją doradztwa handlowego, która na żądanie swoich klientów dostarcza informacji na temat wypłacalności osób trzecich. W tym celu przetwarzała dane osobowe osoby fizycznej będącej skarżącym w postępowaniu głównym toczącym się przed sądem odsyłającym. Osoba ta, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U. z 2016, L 119 s. 1 - dalej zwane „RODO”], zażądała od spółki CRIF dostępu do dotyczących jej danych osobowych

Ponadto zażądała dostarczenia kopii dokumentów, a mianowicie wiadomości elektronicznych i wyciągów z baz danych zawierających między innymi jej dane „w standardowym formacie”

W odpowiedzi na to żądanie spółka CRIF przekazała skarżącemu streszczenie wykazu jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

Uznawszy, że spółka CRIF powinna była przekazać mu kopię wszystkich dokumentów zawierających jego dane, takich jak wiadomości elektroniczne i wyciągi z bazy danych, skarżący w postępowaniu głównym wniósł skargę do Österreichische Datenschutzbehörde (austriackiego organu ochrony danych). 

Organ ten oddalił skargę, uznając, że spółka CRIF nie dopuściła się żadnego naruszenia prawa skarżącego w postępowaniu głównym do dostępu do dotyczących go danych osobowych. 

Bundesverwaltungsgericht (federalny sąd administracyjny, Austria), do którego skarżący w postępowaniu głównym wniósł skargę na wydaną przez ten organ decyzję odmowną, wyraża wątpliwości co do zakresu przewidzianego w art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO obowiązku dostarczenia osobie, której dane dotyczą, „kopii” jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

Sąd ten w szczególności zapytał TSUE, czy przewidziany w tym przepisie obowiązek dostarczenia „kopii” danych osobowych zostaje spełniony, gdy administrator przekazuje dane osobowe w formie zbiorczej tabeli, czy też obowiązek ten oznacza również przekazanie fragmentów dokumentów, jak również wyciągów z baz danych, w których dane te są odtworzone. Sąd odsyłający zwraca się ponadto o wyjaśnienie, co dokładnie obejmuje pojęcie „informacji” zawarte w art. 15 ust. 3 zdanie trzecie RODO. Zgodnie z art. 15 ust. 3 zdanie trzecie RODO - jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.  

 

Na czym polega prawo do uzyskania od administratora kopii danych osobowych - wyrok TSUE z 4 maja 2023 r.

W wyroku z 4 maja 2023 r. Trybunał przedstawił wyjaśnienia dotyczące treści i zakresu prawa dostępu osoby, której dane dotyczą, do jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

W tym względzie Trybunał uznał, że prawo do uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu oznacza, zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO, przekazanie osobie, której dane dotyczą, wiernej i zrozumiałej kopii wszystkich tych danych. Prawo to obejmuje prawo do uzyskania kopii fragmentów dokumentów lub całych dokumentów, lub też wyciągów z baz danych, które zawierają między innymi te dane, jeżeli dostarczenie takiej kopii jest niezbędne do umożliwienia osobie, której dane dotyczą, skutecznego wykonywania praw przyznanych jej przez rozporządzenie
Trybunał podkreślił, że należy w tym względzie uwzględnić prawa i wolności innych osób. 

Poza tym Trybunał uściślił pojęcie „informacji”, ujęte w art. 15 ust. 3 zdanie trzecie RODO, które odnosi się wyłącznie do danych osobowych, których kopii administrator musi dostarczyć zgodnie ze zdaniem pierwszym tego ustępu

Argumentacja prawna Trybunału 

Co to znaczy "kopia" danych osobowych?

W pierwszej kolejności Trybunał dokonał wykładni literalnej, systemowej i celowościowej art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO, który przewiduje prawo osoby, której dane dotyczą, do uzyskania kopii jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Co się tyczy brzmienia art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO, Trybunał zwrócił uwagę, że skoro przepis ten nie zawiera definicji pojęcia „kopii”, to należy wziąć pod uwagę zwyczajowe znaczenie tego pojęcia, oznaczające wierne powielenie lub wierną transkrypcję oryginału. Ogólny opis danych podlegających przetwarzaniu lub odesłanie do kategorii danych osobowych nie odpowiada tej definicji. Ponadto z brzmienia tego przepisu wynika, że obowiązek podania do wiadomości odnosi się do danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

Przeprowadziwszy analizę językową tego przypisu, Trybunał uznał, że przepis ten przyznaje osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania kopii jej – rozumianych szeroko – danych osobowych podlegających operacji przetwarzania, które należy zakwalifikować jako przetwarzanie dokonywane przez administratora tego przetwarzania. 

Jak trzeba wykonać prawo do uzyskania kopii danych osobowych?

W odniesieniu do kontekstu, w jaki wpisuje się art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO, Trybunał wskazał, że art. 15 ust. 1 RODO definiuje przedmiot i zakres prawa dostępu przyznanego osobie, której dane dotyczą. W art. 15 ust. 3 RODO uściślono praktyczne zasady wykonania obowiązku spoczywającego na administratorze, określając w szczególności w zdaniu pierwszym formę, w jakiej administrator ma przekazywać „dane osobowe podlegające przetwarzaniu”, a mianowicie w formie „kopii”
W konsekwencji art. 15 RODO nie może być interpretowany w ten sposób, że ustanawia w ust. 3 zdanie pierwsze prawo odrębne od prawa przewidziane w ust. 1 tego przepisu. 

Ponadto Trybunał uściślił, że pojęcie „kopii” nie odnosi się do dokumentu jako takiego, ale do danych osobowych, które zawiera i które powinny być kompletne. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu

W odniesieniu do celów realizowanych przez art. 15 RODO Trybunał zauważył, że prawo dostępu przewidziane  w tym przepisie powinno umożliwiać osobie, której dane dotyczą, sprawdzenie nie tylko, czy dotyczące jej dane są prawidłowe, ale także czy są przetwarzane zgodnie z prawem. Ponadto, w opinii Trybunału, z RODO (konkretnie z motywów 58 i 60 oraz art. 12 ust. 1 tego rozporządzenia) wynika, że administrator jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, oraz że informacji należy udzielić na piśmie lub w inny sposób,  w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda udzielenia informacji ustnie. 

Ważne

Zdaniem TSUE kopia danych osobowych podlegających przetwarzaniu, którą administrator musi przedstawić powinna posiadać wszystkie cechy umożliwiające osobie, której dane dotyczą, skuteczne wykonywanie jej praw wynikających z tego rozporządzenia, a w konsekwencji powinna odtwarzać te dane w całości i wiernie. 

Tym samym, aby zagwarantować, że przekazane w ten sposób informacje będą łatwe do zrozumienia, odtworzenie fragmentów dokumentów, a nawet całych dokumentów lub wyciągów z baz danych, które zawierają między innymi przetwarzane dane osobowe, może okazać się niezbędne. 

W szczególności gdy dane osobowe są generowane z innych danych lub gdy dane te wynikają z wolnych pól, a mianowicie z braku informacji ujawniających informację o osobie, której dane dotyczą, kontekst, w jakim dane te są przetwarzane, jest niezbędnym elementem umożliwiającym osobie, której dane dotyczą, uzyskanie przejrzystego dostępu i zrozumiałego przedstawienia tych danych

W przypadku kolizji między, z jednej strony, wykonywaniem prawa do pełnego i całkowitego dostępu do danych osobowych a, z drugiej strony, prawami lub wolnościami innych osób, konieczne będzie wyważenie rozpatrywanych praw i wolności.
W miarę możliwości należy wybrać sposób przekazania danych osobowych, który nie narusza praw lub wolności innych osób, mając na uwadze, że względy te nie powinny jednak skutkować odmową udzielenia osobie, której dane dotyczą, jakichkolwiek informacji

Pojęcie "informacji"

Trybunał Sprawiedliwości UE zajął się też w omawianym wyroku zakresem pojęcia „informacji”, o którym mowa w art. 15 ust. 3 zdanie trzecie RODO. O ile przepis ten nie precyzuje, co należy rozumieć przez termin „informacje”, o tyle z jego kontekstu wynika, że „informacje”, o których mowa w tym przepisie, muszą odpowiadać danym osobowym, których kopie administrator musi dostarczyć zgodnie ze zdaniem pierwszym tego ustępu. 

oprac. Paweł Huczko

Źródło: Trybunał Sprawiedliwości UE (curia.europa.eu).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • monia
    2023-05-10 09:14:54
    Wydawnictwo wiedza i praktyka oferuje doskonałe materiały dla specjalistów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Polecam każdemu z branży ich portal dla księgowych.
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

REKLAMA