| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Warunki udzielania koncesji na obrót gazem – zabezpieczenie majątkowe

Warunki udzielania koncesji na obrót gazem – zabezpieczenie majątkowe

Od marca tego roku obowiązują nowe regulacje w zakresie prawa energetycznego, które nakładają obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln złotych, w celu zabezpieczenia mogących powstać należności m.in. z tytułu zobowiązań w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej. Obowiązek ten obejmuje podmioty, które wytwarzają paliwa ciekłe lub sprowadzają je z zagranicy.

Chodzi o znowelizowany art. 38a prawa energetycznego.

Art. 38a prawa energetycznego na przestrzeni lat

Przepis art. 38a prawa energetycznego zaczął obowiązywać od 7 lipca 2014. Nakładały on obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego w takiej samej kwocie jak obecnie, jednakże wytwarzanie i obrót gazu z zagranicą był zwolniony z tego obowiązku. Zgodnie z poprzednim brzmieniem przepisu udzielenie koncesji na wytwarzanie i obrót paliwami ciekłymi wymagało złożenia zabezpieczenia majątkowego. Zgodnie z art. 3 pkt.3b ustawy prawo energetyczne:

,,paliwa ciekłe – ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki:

a) półprodukty rafineryjne,

b) gaz płynny LPG,

c) benzyny pirolityczne,

d) benzyny silnikowe,

e) benzyny lotnicze,

f) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych,

g) paliwa typu nafty do silników odrzutowych,

h) inne nafty,

i) oleje napędowe,

j) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe,

k) ciężkie oleje opałowe,

l) benzyny lakowe i przemysłowe,

m) biopaliwa płynne (ciekłe),

n) smary

– określone w załączniku B rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.), których szczegółowy wykaz ustanawiają przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 6”.

Zgodnie z art. 38a zabezpieczenie było składane w związku z zabezpieczeniem powstałych lub mogących powstać należności związanych z działalnością gospodarczą, np. zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT lub podatku akcyzowego, kar za wprowadzenie do obrotu paliw nie spełniających wymagań jakościowych, corocznych opłat do budżetu państwa itp.

Zabezpieczenie ustanawiało się na okresy nie krótsze niż 12 miesięcy i mogło ono być złożone w wielu formach. Zgodnie z art. 38a ust. 3 prawa energetycznego:

„Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

2) poręczenia banku;

3) weksla z poręczeniem wekslowym banku;

4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – według ich wartości nominalnej;

6) pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia Prezesa URE, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »