REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusze unijne na inwestycje w badania i rozwój

Fundusze unijne na inwestycje w badania i rozwój /Fot. fotolia
Fundusze unijne na inwestycje w badania i rozwój /Fot. fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Do końca tego roku pozostało już niewiele czasu, mimo to wciąż jest to najlepszy czas na składanie wniosków o dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Dotacje można uzyskać między innymi na realizację projektów badawczo-rozwojowych, tworzenie i rozbudowę infrastruktury B+R, a także wdrażanie innowacji do przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach działania 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój organizowany przez Ministerstwo Rozwoju.

REKLAMA

Autopromocja

Przedsiębiorstwa w tym również duże firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie lub rozbudowę centrum B+R, w którym będą opracowywane nowe, lub udoskonalane dotychczasowe produkty, usługi lub technologie.

 Poziom dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • eksperymentalne prace rozwojowe – max. 45% kosztów kwalifikowanych,
 • na część inwestycyjną (zgodnie z mapą pomocy regionalne w zależności od lokalizacji projektu) tj. do 70% kosztów kwalifikowanych,
 • pomoc de minimis do 45%.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do kosztów kwalifikowanych należą między innymi:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • usługi doradcze oraz koszty wiedzy technicznej.

Premiowane będą w konkursie projekty zakładające współpracę w ramach projektu z jednostkami naukowymi oraz wzrost zatrudnienia kadry B+R.  Istotny podczas oceny wniosków będzie również jak najwyższy udział nakładów Wnioskodawcy na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych w związku z realizacją projektu.

Przewidziany budżet dla konkursu wynosi 460 mln PLN. Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2016 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi aktualnie 4 konkursy w ramach, których można ubiegać się o wsparcie prac B+R.

Należy mieć na uwadze, że innowacje wdrażane w ramach prowadzonych prac B+R nie muszą być opracowane samodzielnie przez wdrażające ją przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa mogą również wdrażać innowacje opracowane we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami, a także innowacje, których autorami są inne przedsiębiorstwa lub instytucje.

W dotacjach na projekty badawczo-rozwojowe punktowane są innowacje technologiczne - produktowe lub procesowe, które przyczyniają się do rozwoju produktów i usług. Bazują one na wynikach prac naukowych i działalności badawczej.

Polecamy: Jak wygrać przetarg - poradnik dla małych i średnich firm (książka)

Poziom dofinansowania dla projektów B+R wynosi odpowiednio:

BADANIA PRZEMYSŁOWE:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwo – 70 % kosztów kwalifikowalnych.
 • Średnie przedsiębiorstwo – 60% kosztów kwalifikowalnych.
 • Duże przedsiębiorstwo – 50% kosztów kwalifikowalnych.

PRACE ROZWOJOWE:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwo – 45 % kosztów kwalifikowalnych.
 • Średnie przedsiębiorstwo – 35 % kosztów kwalifikowalnych.
 • Duże przedsiębiorstwo – 25 % kosztów kwalifikowalnych.

W zależności od konkursu w ramach, którego wspierane są projekty B+R możliwe jest zwiększenie poziomu dofinansowania. Możliwe jest to, gdy Wnioskodawca, czyli firma wnioskująca o przyznanie pomocy, zadeklaruje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu B+R lub wykaże skuteczną współpracę z jednostką naukową lub nawiąże współprace z co najmniej dwoma firmami nie powiązanymi.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się miedzy innym:

 • Wynagrodzenia - koszty zatrudnienia (koszty brutto) pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie,
 • Podwykonawstwo - usługi badawcze (np. zewnętrznych firm, jednostek naukowych i badawczych, inne podmioty jedynie za zgodą Instytucji),
 • Amortyzację zakupionej lub wytworzonej aparatury badawczo-rozwojowej, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Leasing sprzętów wykorzystywanych w projekcie (odpowiedni udział % raty leasingowej, w zależności od zaangażowania),
 • Materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki.

Zobacz także: Fundusze unijne


Aktualne nabory w ramach, których można się ubiegać o wsparcie prac B+R:

1. „Szybka ścieżka” – poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Konkurs skierowany jest dla dużych Przedsiębiorstw oraz MŚP.

Budżet wynosi 1 000 mln PLN dla dużych Przedsiębiorstw oraz 750 mln PLN dla MŚP.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi

 • 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw innych niż województwo mazowieckie.
 • 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego,
 • 12 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw.

Konkurs zakończy się 30 grudnia 2016 r.

2. Konkursy w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

 • INNOMOTO

Konkurs dedykowany jest wyłącznie dla branży motoryzacyjnej i służy wsparciu realizacji przedsięwzięć B+R, wpisujących się w jeden z trzech podanych niżej obszarów badawczych:

 • innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu;
 • innowacyjne pojazdy i napędy;
 • innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN

Budżet: 250 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 stycznia 2017 r.

 • PROGRAM BADAWCZY SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO "PBSE" oraz INTELIGENTNE URZĄDZENIA I SYSTEMY ENERGETYKI ROZPROSZONEJ "IU SER"

"PBSE"

"IU SER"

Termin naboru:

2 listopada 2016 r. - 20 grudnia 2016 r.

21 listopada 2016 r. - 30 grudnia 2016 r.

Budżet:

150 mln PLN

125 mln PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

od 2 mln PLN do 50 mln PLN

od 2 mln PLN do 30 mln PLN

Obszary tematyczne:

 • Energetyka konwencjonalna.
 • Energetyka odnawialna.
 • Sieci elektroenergetyczne.
 • Nowe produkty i usługi.

 • Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych.
 • Sterowanie generacją i energią
  w układach rozsianych użytkowników końcowych.
 • Technologie w obszarze systemów
  i urządzeń zwiększania efektywności  energetyczne.
 • Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń internetu  Rzeczy (IoT) dla Realizacji usług M2M.
 • Rozwój systemów, urządzeń
  i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

REKLAMA

Koniec roku to także w województwach czas wzmożonego wysiłku przy uruchamianiu nowych konkursów. Zaplanowane w harmonogramie zadania, które z biegiem czasu były przesuwane na dalsze okresy, wreszcie przechodzą do fazy realizacji. Dla przedsiębiorców to okazja, by wraz z końcem roku pozyskać dofinansowanie na realizację swoich planów rozwojowych i inwestycyjnych.

Niewątpliwie warte zainteresowania inicjatywy zaplanował Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłaszając w ostatnim czasie nabór wniosków w dwóch działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach działania 1.2 RPO WM zainteresowani beneficjenci będą mogli, w terminie do 4 stycznia 2017 roku, składać wniosku o dofinansowanie w ramach dwóch typów projektów:

3. Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych, RPO Mazowieckiego

To wyjątkowa w skali kraju szansa na pozyskanie dofinansowania przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach, których nie obejmują inteligentne specjalizacje regionalne. To nie tylko furtka dla firm działających w niszowych branżach, ale dla wszystkich, którzy chcąc zrealizować nietuzinkowe i innowacyjne projekty.

Wsparcie w tym konkursie obejmować będzie projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wykraczające poza priorytetowe dla Mazowsza kierunki badań i co do zasady dla sektora MŚP, jednakże przewiduje się inwestycje również dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem zapewnienia przez nie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 3 mln PLN, zaś wśród kosztów możliwych do sfinansowania ze środków UE znajdziemy m.in. koszty personelu, podwykonawstwa, aparatury i sprzętu, a także wartości niematerialnych i prawnych.

Zobacz także: Moja firma


4. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, RPO Mazowieckiego

Drugim typem projektu, możliwym do zrealizowania w ramach działania 1.2 jest tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. W ramach tego projektu beneficjenci będą mogli współfinansować m.in. zakup nieruchomości, nabycie wartości niematerialnych i prawnych; w tym wiedzy technicznej i patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.

Możliwe do współfinansowania są również materiały budowlane i roboty budowlane polegające na budowie lub dostosowaniu budynków do wykorzystania w celach badawczo-rozwojowych, a także:

 • Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i opracowania agendy badawczej.
 • Koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-rozwojowej;
 • Koszty sprzętu laboratoryjnego.

Uzupełnieniem konkursów na CBR oraz badania i rozwój jest konkurs na wdrożenie z działania 3.3 Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R). Nabór w tym konkursie rozpocznie się 28 listopada i potrwa do 31 stycznia 2017 roku.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

 • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Beneficjenci wdrażający wyniki prac B+R muszą jednak pamiętać o wykazaniu na dzień składania wniosku, że jest w posiadaniu praw do wyników prac B+R, które zapewnią mu odpowiedni poziom uprawnień, pozwalający na wykorzystanie wyników prac B+R zgodnie z opisem i celami projektu, jak np.: umowa potwierdzająca zakup wyników prac B+R, patentu, licencji, umowy cywilnoprawne, raporty, sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i walidacji prototypów, projektów pilotażowych.

Wśród kosztów możliwych do współfinansowania ze środków są m.in. materiały i roboty budowlane, w szczególności zakup lub modernizacja środków trwałych wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia w tym:

 • maszyn, sprzętu i urządzeń;
 • materiałów niezbędnych do wytworzenia maszyn i urządzeń;
 • montażu i pierwszego uruchomienia, sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu;
 • dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 4 000 000,00 PLN, zaś minimalny poziom dofinansowania wynosi 2 000 000,00 PLN.

W aktualnej perspektywie finansowej znacząca część środków przeznaczona jest na realizację projektów badawczo-rozwojowych, tworzenie i rozbudowę infrastruktury B+R, a także wdrażanie innowacji będącej wynikiem prac B+R do przedsiębiorstw z sektora MŚP. W związku z tym zachęcamy Państwa do aplikowania w ramach tych konkursów.

Autorzy:

Kamila Czarny, Starszy Konsultant w Accreo

Michał Hackiewicz, Konsultant w Accreo

Autopromocja
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA