REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusze unijne na inwestycje w badania i rozwój

Fundusze unijne na inwestycje w badania i rozwój /Fot. fotolia
Fundusze unijne na inwestycje w badania i rozwój /Fot. fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Do końca tego roku pozostało już niewiele czasu, mimo to wciąż jest to najlepszy czas na składanie wniosków o dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Dotacje można uzyskać między innymi na realizację projektów badawczo-rozwojowych, tworzenie i rozbudowę infrastruktury B+R, a także wdrażanie innowacji do przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach działania 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój organizowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Autopromocja

Przedsiębiorstwa w tym również duże firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie lub rozbudowę centrum B+R, w którym będą opracowywane nowe, lub udoskonalane dotychczasowe produkty, usługi lub technologie.

 Poziom dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • eksperymentalne prace rozwojowe – max. 45% kosztów kwalifikowanych,
 • na część inwestycyjną (zgodnie z mapą pomocy regionalne w zależności od lokalizacji projektu) tj. do 70% kosztów kwalifikowanych,
 • pomoc de minimis do 45%.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do kosztów kwalifikowanych należą między innymi:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • usługi doradcze oraz koszty wiedzy technicznej.

Premiowane będą w konkursie projekty zakładające współpracę w ramach projektu z jednostkami naukowymi oraz wzrost zatrudnienia kadry B+R.  Istotny podczas oceny wniosków będzie również jak najwyższy udział nakładów Wnioskodawcy na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych w związku z realizacją projektu.

Przewidziany budżet dla konkursu wynosi 460 mln PLN. Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2016 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi aktualnie 4 konkursy w ramach, których można ubiegać się o wsparcie prac B+R.

Należy mieć na uwadze, że innowacje wdrażane w ramach prowadzonych prac B+R nie muszą być opracowane samodzielnie przez wdrażające ją przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa mogą również wdrażać innowacje opracowane we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami, a także innowacje, których autorami są inne przedsiębiorstwa lub instytucje.

W dotacjach na projekty badawczo-rozwojowe punktowane są innowacje technologiczne - produktowe lub procesowe, które przyczyniają się do rozwoju produktów i usług. Bazują one na wynikach prac naukowych i działalności badawczej.

Autopromocja

Polecamy: Jak wygrać przetarg - poradnik dla małych i średnich firm (książka)

Autopromocja

Poziom dofinansowania dla projektów B+R wynosi odpowiednio:

BADANIA PRZEMYSŁOWE:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwo – 70 % kosztów kwalifikowalnych.
 • Średnie przedsiębiorstwo – 60% kosztów kwalifikowalnych.
 • Duże przedsiębiorstwo – 50% kosztów kwalifikowalnych.

PRACE ROZWOJOWE:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwo – 45 % kosztów kwalifikowalnych.
 • Średnie przedsiębiorstwo – 35 % kosztów kwalifikowalnych.
 • Duże przedsiębiorstwo – 25 % kosztów kwalifikowalnych.

W zależności od konkursu w ramach, którego wspierane są projekty B+R możliwe jest zwiększenie poziomu dofinansowania. Możliwe jest to, gdy Wnioskodawca, czyli firma wnioskująca o przyznanie pomocy, zadeklaruje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu B+R lub wykaże skuteczną współpracę z jednostką naukową lub nawiąże współprace z co najmniej dwoma firmami nie powiązanymi.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się miedzy innym:

 • Wynagrodzenia - koszty zatrudnienia (koszty brutto) pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie,
 • Podwykonawstwo - usługi badawcze (np. zewnętrznych firm, jednostek naukowych i badawczych, inne podmioty jedynie za zgodą Instytucji),
 • Amortyzację zakupionej lub wytworzonej aparatury badawczo-rozwojowej, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Leasing sprzętów wykorzystywanych w projekcie (odpowiedni udział % raty leasingowej, w zależności od zaangażowania),
 • Materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki.

Zobacz także: Fundusze unijne


Aktualne nabory w ramach, których można się ubiegać o wsparcie prac B+R:

1. „Szybka ścieżka” – poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Konkurs skierowany jest dla dużych Przedsiębiorstw oraz MŚP.

Budżet wynosi 1 000 mln PLN dla dużych Przedsiębiorstw oraz 750 mln PLN dla MŚP.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi

 • 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw innych niż województwo mazowieckie.
 • 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego,
 • 12 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw.

Konkurs zakończy się 30 grudnia 2016 r.

2. Konkursy w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

 • INNOMOTO

Konkurs dedykowany jest wyłącznie dla branży motoryzacyjnej i służy wsparciu realizacji przedsięwzięć B+R, wpisujących się w jeden z trzech podanych niżej obszarów badawczych:

 • innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu;
 • innowacyjne pojazdy i napędy;
 • innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN

Budżet: 250 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 stycznia 2017 r.

 • PROGRAM BADAWCZY SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO "PBSE" oraz INTELIGENTNE URZĄDZENIA I SYSTEMY ENERGETYKI ROZPROSZONEJ "IU SER"

"PBSE"

"IU SER"

Termin naboru:

2 listopada 2016 r. - 20 grudnia 2016 r.

21 listopada 2016 r. - 30 grudnia 2016 r.

Budżet:

150 mln PLN

125 mln PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

od 2 mln PLN do 50 mln PLN

od 2 mln PLN do 30 mln PLN

Obszary tematyczne:

 • Energetyka konwencjonalna.
 • Energetyka odnawialna.
 • Sieci elektroenergetyczne.
 • Nowe produkty i usługi.

 • Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych.
 • Sterowanie generacją i energią
  w układach rozsianych użytkowników końcowych.
 • Technologie w obszarze systemów
  i urządzeń zwiększania efektywności  energetyczne.
 • Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń internetu  Rzeczy (IoT) dla Realizacji usług M2M.
 • Rozwój systemów, urządzeń
  i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

Koniec roku to także w województwach czas wzmożonego wysiłku przy uruchamianiu nowych konkursów. Zaplanowane w harmonogramie zadania, które z biegiem czasu były przesuwane na dalsze okresy, wreszcie przechodzą do fazy realizacji. Dla przedsiębiorców to okazja, by wraz z końcem roku pozyskać dofinansowanie na realizację swoich planów rozwojowych i inwestycyjnych.

Niewątpliwie warte zainteresowania inicjatywy zaplanował Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłaszając w ostatnim czasie nabór wniosków w dwóch działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach działania 1.2 RPO WM zainteresowani beneficjenci będą mogli, w terminie do 4 stycznia 2017 roku, składać wniosku o dofinansowanie w ramach dwóch typów projektów:

3. Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych, RPO Mazowieckiego

To wyjątkowa w skali kraju szansa na pozyskanie dofinansowania przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach, których nie obejmują inteligentne specjalizacje regionalne. To nie tylko furtka dla firm działających w niszowych branżach, ale dla wszystkich, którzy chcąc zrealizować nietuzinkowe i innowacyjne projekty.

Wsparcie w tym konkursie obejmować będzie projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wykraczające poza priorytetowe dla Mazowsza kierunki badań i co do zasady dla sektora MŚP, jednakże przewiduje się inwestycje również dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem zapewnienia przez nie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 3 mln PLN, zaś wśród kosztów możliwych do sfinansowania ze środków UE znajdziemy m.in. koszty personelu, podwykonawstwa, aparatury i sprzętu, a także wartości niematerialnych i prawnych.

Zobacz także: Moja firma


4. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, RPO Mazowieckiego

Drugim typem projektu, możliwym do zrealizowania w ramach działania 1.2 jest tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. W ramach tego projektu beneficjenci będą mogli współfinansować m.in. zakup nieruchomości, nabycie wartości niematerialnych i prawnych; w tym wiedzy technicznej i patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.

Możliwe do współfinansowania są również materiały budowlane i roboty budowlane polegające na budowie lub dostosowaniu budynków do wykorzystania w celach badawczo-rozwojowych, a także:

 • Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i opracowania agendy badawczej.
 • Koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-rozwojowej;
 • Koszty sprzętu laboratoryjnego.

Uzupełnieniem konkursów na CBR oraz badania i rozwój jest konkurs na wdrożenie z działania 3.3 Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R). Nabór w tym konkursie rozpocznie się 28 listopada i potrwa do 31 stycznia 2017 roku.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

 • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Beneficjenci wdrażający wyniki prac B+R muszą jednak pamiętać o wykazaniu na dzień składania wniosku, że jest w posiadaniu praw do wyników prac B+R, które zapewnią mu odpowiedni poziom uprawnień, pozwalający na wykorzystanie wyników prac B+R zgodnie z opisem i celami projektu, jak np.: umowa potwierdzająca zakup wyników prac B+R, patentu, licencji, umowy cywilnoprawne, raporty, sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i walidacji prototypów, projektów pilotażowych.

Wśród kosztów możliwych do współfinansowania ze środków są m.in. materiały i roboty budowlane, w szczególności zakup lub modernizacja środków trwałych wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia w tym:

 • maszyn, sprzętu i urządzeń;
 • materiałów niezbędnych do wytworzenia maszyn i urządzeń;
 • montażu i pierwszego uruchomienia, sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu;
 • dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 4 000 000,00 PLN, zaś minimalny poziom dofinansowania wynosi 2 000 000,00 PLN.

W aktualnej perspektywie finansowej znacząca część środków przeznaczona jest na realizację projektów badawczo-rozwojowych, tworzenie i rozbudowę infrastruktury B+R, a także wdrażanie innowacji będącej wynikiem prac B+R do przedsiębiorstw z sektora MŚP. W związku z tym zachęcamy Państwa do aplikowania w ramach tych konkursów.

Autorzy:

Kamila Czarny, Starszy Konsultant w Accreo

Michał Hackiewicz, Konsultant w Accreo

Autopromocja
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Progi statystyczne w systemie INTRASTAT na 2024 rok

  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokości progów statystycznych na 2024 r. w systemie INTRASTAT. Progi te (zarówno podstawowe i szczegółowe) wzrosły w porównaniu do obowiązujących w 2023 roku.

  Egzamin na doradcę podatkowego - zmiany od 2024 roku

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Jak wskazuje MF, głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

  Tabela kursów średnich NBP z 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3382 zł.

  Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku

  Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku. "Wszystko wskazuje na to, iż mamy obecnie do czynienia ze stabilizacją stóp procentowych na bieżącym poziomie przez najbliższe kilka miesięcy, najprawdopodobniej do następnej projekcji inflacyjnej, która zostanie opublikowana przez Narodowy Bank Polski w marcu 2024 r."

  Stopy procentowe NBP bez zmian od 6 grudnia 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 grudnia 2023 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc. - podał w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

  Co dostaniemy zamiast podwyżki w 2024 roku? Firmy szukają oszczędności. Ale pracownicy mogą na tym zyskać!

  Widmo wysokich kosztów firmowych skłania pracodawców do szukania rozwiązań, które pozwolą optymalizować wydatki. Jednym z nich jest wdrożenie strategii pozapłacowej bazującej na benefitach żywieniowych, która zapewnia oszczędności zarówno firmie, jak i zatrudnionym. Aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, firmy coraz częściej już na etapie rekrutacji informują o wartości finansowej benefitów, ponieważ kandydaci nie mają świadomości, z czego składa się całkowity pakiet wynagrodzeń. 

  Pracownik wystawił pustą fakturę. Kto za to odpowiada? Pracodawca (podatnik VAT)?

  W codziennej praktyce biznesowej wielokrotnie powstaje pytanie, czy za pustą fakturę zawsze odpowiada podatnik (firma), gdy to pracownik, bez wiedzy i zgody pracodawcy, wystawiał fikcyjne faktury, umożliwiając innym podmiotom odliczenie VAT. Jedna z takich spraw trafiła do sądu, a w wyniku zadanego pytania prejudycjalnego – do TSUE. Poznaliśmy właśnie opinię Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że co do zasady administracja skarbowa nie powinna egzekwować VAT od przedsiębiorcy. Zobaczymy, czy Trybunał weźmie pod uwagę tę opinię (bo z reguły tak robi), wydając wyrok, na który trzeba jeszcze trochę poczekać.

  Jaki dochód do ulgi rehabilitacyjnej?

  Kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej, która uprawnia jej opiekuna do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej do własnych dochodów, wynosi obecnie 19 061,28 zł. Kwota ta będzie miała zastosowanie w rozliczeniu rocznym PIT w 2024 roku (dokonywanym za rok 2023).

  Czy faktury dla konsumentów będą wystawiane w KSeF?

  Faktury w systemie KSeF. Czy faktury dla osób fizycznych (konsumentów) będą mogły być dobrowolnie wystawiane w KSeF?

  Zerowy VAT na żywność 2024. "Większość sejmowa nie chce tego rozwiązania"

  Projekt ustawy o zerowym VAT na żywność w pierwszym półroczu 2024 roku jest gotowy, ale nowa większość sejmowa ma problem z jego przyjęciem, bo jest autorstwa naszego rządu; za ich podejście, niestety, zapłacą Polacy - powiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

  REKLAMA