Kategorie

Które organizacje mogą korzystać ze zwolnienia z VAT w 2011 r.

W 2011 r. limit obrotów uprawniających do zwolnienia z VAT będzie wynosił 150 000 zł. Organizacje, które chcą zrezygnować ze statusu podatnika VAT czynnego i w przyszłym roku wybrać zwolnienie, muszą tego dokonać od 1 stycznia 2011 r.

Zdaniem organów podatkowych nie można wybrać zwolnienia w trakcie roku. Przed końcem roku organizacja powinna zatem podjąć decyzję, czy w 2011 r. chce korzystać ze zwolnienia i zrezygnować z rozliczania VAT.

Jakie limity będą obowiązywać w 2011 r.

Limit sprzedaży, który uprawnia do korzystania ze zwolnienia w 2011 r., zostanie podwyższony i będzie wynosił 150 000 zł (dotychczas 100 000 zł). Podmioty, które będą mogły korzystać ze zwolnienia w 2011 r., możemy podzielić na 2 grupy. Są to podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w 2010 r. :

• kwoty 150 000 zł, ale przekroczyła 100 000 zł,

• kwoty 150 000 zł i również kwoty 100 000 zł.

Pierwsza grupa podatników będzie mogła korzystać ze zwolnienia pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r.

Podatnicy rozpoczynający w 2010 r. wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, u których łączna wartość sprzedaży - w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej - przekroczyła 100 000 zł, a nie przekroczyła 150 000 zł, również będą mogli skorzystać ze zwolnienia. Muszą złożyć do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r. zawiadomienie o wyborze zwolnienia.

W tym przypadku nie ma zastosowania art. 113 ust. 11 ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), który stanowi, że podatnik - jeśli utracił prawo do zwolnienia z podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia - może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

PRZYKŁAD

Stowarzyszenie przekroczyło 12 września br. kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia (100 000 zł). Musiało się więc zarejestrować do VAT. Od początku 2011 r. postanowiło, że ponownie wybierze zwolnienie, gdyż obrót za 2010 r. nie przekroczył 150 000 zł. Musi tylko zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego do 15 stycznia br.

W 2011 r. ze zwolnienia nie będą mogły korzystać organizacje, które w 2010 r. dobrowolnie zrezygnowały ze zwolnienia.

INTERPRETACJE

Analogicznie należy rozpatrywać sytuację podatników, którzy zrezygnują ze zwolnienia podmiotowego w 2010 r., a którzy nie przekroczą limitu obrotu określonego na 2010 r. w kwocie 100 000 zł (lub jej proporcji w przypadku podatników, którzy rozpoczną w 2010 r. wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

Podatnicy ci nie będą mogli przyspieszyć terminu powrotu do zwolnienia podmiotowego, co oznacza, że będą mogli skorzystać z tego zwolnienia zgodnie z ogólnymi zasadami dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym zrezygnowali ze zwolnienia, tj. dopiero od 1 stycznia 2012 r.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z 29 stycznia 2010 r.

Druga grupa to podatnicy, u których obrót nie przekroczył 100 000 zł, a tym bardziej 150 000 zł. W tym przypadku również możemy wyróżnić 2 sytuacje:

1) podatnicy, którzy korzystają w 2010 r. ze zwolnienia i w następnym roku nadal chcą korzystać ze zwolnienia - w tym przypadku nie muszą składać żadnych zawiadomień,

2) podatnicy, którzy w 2009 r. lub wcześniej zrezygnowali z prawa do zwolnienia lub utracili do niego prawo - aby w 2011 r. korzystać ze zwolnienia będą musieli złożyć VAT-R lub jego aktualizację do 8 stycznia 2011 r.

W przypadku wyboru zwolnienia podmiotowego złożenie aktualizacji VAT-R jest obowiązkowe. Gdy podatnik wybiera zwolnienie od 1 stycznia, zawiadomienie powinien złożyć do 8 stycznia. Niezachowanie 7-dniowego terminu zawiadomienia urzędu nie pozbawia prawa do skorzystania ze zwolnienia.

 

INTERPRETACJE

Zgłoszenie tego faktu po terminie - 12 stycznia 2010 r. - stanowi jedynie spóźnione potwierdzenie wybrania zwolnienia od początku roku. Z uwagi na to, że Wnioskodawca i tak od początku roku zachowuje się jako podatnik zwolniony, czyli nie wystawia faktur VAT, nie składa deklaracji VAT i nie rozlicza podatku, to należy uznać, że wybrał na 2010 r. zwolnienie z podatku. Przewidziany bowiem termin w przepisie art. 96 ust. 12 jest jedynie terminem na poinformowanie właściwego organu podatkowego o skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego i jego uchybienie nie świadczy o niemożności skorzystania z tego zwolnienia. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 czerwca 2010 r. (sygn. IPPP2/443-173/10-2/IG).

Zwolnienie z VAT w tym przypadku przysługuje, gdy spełnione są następujące warunki:

• od końca roku, w którym podatnik zrezygnował lub utracił prawo do zwolnienia, musi upłynąć rok,

• wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w 2010 r. 100 000 zł.

Według organów podatkowych nie można w trakcie roku wybrać zwolnienia z VAT. Oznacza to, że podatnicy, którzy w 2009 r. lub wcześniej zrezygnowali, mogą wybrać zwolnienie od 1 stycznia 2011 r. Jeśli tego nie uczynili, będą mogli tego dokonać dopiero od 1 stycznia 2012 r.

INTERPRETACJE

Podkreślić w tym miejscu należy, że powrót do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwy jest wyłącznie od początku danego roku podatkowego, tj. od 1 stycznia, nie jest tym samym możliwy wybór zwolnienia od dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym.

Reasumując, w świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że w związku z faktem, że w styczniu 2010 r. nadal była Pani zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie może Pani skorzystać ponownie ze zwolnienia w tym roku. W takiej sytuacji, skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy będzie możliwe dopiero od 1 stycznia 2011 r., o ile zostaną spełnione wszystkie warunki uprawniające do skorzystania z takiego zwolnienia, wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 maja 2010 r. (sygn. ITPP2/443-158/10/RS).

Stanowisko zawarte w powyższej interpretacji jest błędne. Z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT wynika tylko, że termin roku liczony jest od końca roku. Nie oznacza to natomiast, że w trakcie roku - gdy już minie wymagany okres - nie można zrezygnować ze zwolnienia.

PrzykładFundacja od 1 maja 2008 r. - z powodu osiągnięcia obrotu przekraczającego ustawowy limit - zarejestrowała się jako podatnik VAT czynny. W 2010 r. obrót nie przekroczył limitu 100 000 zł. Od 1 stycznia 2011 r. fundacja może więc wybrać zwolnienie. Zdaniem organów podatkowych, gdy nie zrobi tego od początku 2011 r., ponownie zwolnienie będzie mogła wybrać dopiero od 1 stycznia 2012 r.

Jak obliczyć, czy został przekroczony limit

Ustalając kwotę limitu, należy wliczać tylko wartość sprzedaży - czyli kwoty z tytułu: odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Za sprzedaż nie uznajemy np. otrzymanych darowizn, dotacji, gdy nie wpływają na cenę sprzedawanych towarów czy świadczonych usług.

Ustalając limit, należy pamiętać, że podatnik do tego obrotu nie wlicza również:

• podatku od towarów i usług,

• odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku,

• towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,

• sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez rolnika działalności rolniczej, a w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia dla rolnika ryczałtowego, także działalności innej niż działalność rolnicza.

PRZYKŁAD

Stowarzyszenie jest podatnikiem VAT czynnym. W 2007 r. zrezygnowało ze zwolnienia. W 2010 r. uzyskało obrót w wysokości 320 000 zł, w tym:

wpłaty ze składek członkowskich - 120 000 zł,

darowizny pieniężne - 165 000 zł,

wpłaty z tytułu sprzedaży publikacji - 35 000 zł.

Mimo że obrót wyniósł 320 000 zł, stowarzyszenie będzie mogło korzystać ze zwolnienia. Ustalając limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia, będzie brało tylko wartość sprzedaży z tytułu publikacji.

Podatnik nie może korzystać ze zwolnienia bez względu na wysokość obrotów, gdy wykonuje czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, tj:

• dokonuje dostaw:

- wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

- towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

- nowych środków transportu,

- terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

• świadczy usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

• nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Ze zwolnienia mogą korzystać podatnicy, którzy dokonują importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca. Ale mimo że podatnik korzysta ze zwolnienia, będzie miał obowiązek rozliczenia VAT z tytułu tych transakcji.

Joanna Dmowska

Podstawa prawna:

- ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Nowa składka zdrowotna dla władz spółek

  Składka zdrowotna. W Polskim Ładzie znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej.

  Koszty usług niematerialnych w CIT - usługi handlowe nie są podobne do doradczych

  Tematyka limitowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych budzi wiele sporów podatników z organami podatkowymi. W wyroku z 16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który usługi handlowe uznał za podobne do usług doradczych, badania rynku oraz reklamowych. W uzasadnieniu wyroku NSA trafnie stwierdził, że „(…) gdyby usługi doradcze odnosić do innych usług w taki sposób, jak czyni to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, to byłyby do nich podobne wszystkie profesjonalne usługi, których świadczenie opiera się na wiedzy i doświadczeniu.”. Co ważne, wyrok ten pozostanie aktualny nawet w przypadku uchylenia art. 15e ustawy o CIT, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT przygotowany w ramach Polskiego Ładu.

  Kasy fiskalne online w gastronomii - wyrok WSA

  Kasy fiskalne online w gastronomii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych online do rejestrowania sprzedaży w placówkach gastronomicznych. Czego dotyczyła sprawa i co orzekł WSA?

  Polski Ład. Dodatkowe obciążenia podatkowe w CIT

  Polski Ład zawiera propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jakie dodatkowe obciążenia podatkowe muszą być przygotowani podatnicy CIT?

  Polski Ład. Podatkowe zmiany dla rodzin

  Polski Ład. Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Pojawi się ulga „zero PIT dla dużych rodzin”. Poznaliśmy jej szczegóły.

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Za niskie lub za wysokie zarobki to utrata ulgi

  Ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT, przewidziana w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu od 2022 roku, może mieć zaskakujące skutki dla niektórych pracowników. Jeśli korzystali w niej w trakcie roku, a przy rozliczaniu PIT-u okaże się, że jednak zarobili za mało (tj. mniej niż 68 412 zł brutto rocznie) lub za dużo (więcej niż 133 692 zł brutto rocznie) - utracą prawo do ulgi i będą musieli zwrócić korzyści podatkowe.

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?