reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Fundacje, stowarzyszenia > Tylko wynagrodzenie wypłacone jest kosztem

Tylko wynagrodzenie wypłacone jest kosztem

Stowarzyszenie wypłaciło pracownikom wynagrodzenia za czerwiec 2008 r. z opóźnieniem (faktyczna wypłata nastąpiła 10 lipca). W jakim miesiącu można zaliczyć to wynagrodzenie do kosztów podatkowych?


Wypłacone wynagrodzenia stowarzyszenie może zaliczyć do swoich kosztów podatkowych w lipcu, natomiast odprowadzone od nich składki na ubezpieczenia społeczne - w sierpniu.

O momencie uznania należności (w tym m.in. z tytułu wynagrodzeń pracowniczych) za koszt uzyskania przychodów decyduje data ich faktycznej wypłaty, dokonania, postawienia do dyspozycji osobie uprawnionej (tutaj - pracownikowi) lub opłacenia, a nie sam fakt ich naliczenia i zarachowania do kosztów działalności (zob. art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a updop). Dlatego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów te wydatki z tytułu wynagrodzeń i opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, które nie zostały faktycznie poniesione.

Zasada określona w tych przepisach ma również zastosowanie do składek na Fundusz Pracy oraz składek na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 16 ust. 7d updop). Oznacza to, że składki takie nie mogą też zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów stowarzyszenia przed faktycznym dokonaniem przez pracodawcę ich zapłaty.

Analogicznie jest z należnościami określonymi w art. 12 ust. 1 i 6 updof, tj. przychodami ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy i z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną. Przychodami ze stosunku pracy i pokrewnych są przy tym wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty - bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Takimi przychodami są w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty - niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona - a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 57 updop dotyczy również świadczeń wypłacanych współpracownikom stowarzyszenia na podstawie łączących strony umów zlecenia i umów o dzieło. O tym bowiem, czy podatnik ma prawo zaliczyć kwoty wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych do danego roku podatkowego, decyduje wyłącznie to, czy w danym roku podatkowym wynagrodzenie to zostało wypłacone, a nie to, czy podlega ono opodatkowaniu na zasadach ogólnych czy też w formie zryczałtowanej (por. wyrok NSA z 12 maja 2000 r., sygn. akt III SA 1009/99).

A zatem do kosztów uzyskania przychodów w 2008 r. nie zalicza się nie tylko niewypłaconych należności z tytułu umów zlecenia czy umów o dzieło, ale także innych niewypłaconych, niedokonanych i niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz pozostałych należności z tytułów określonych w updof oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Koszty te stają się kosztem uzyskania przychodów w dacie faktycznej wypłaty, dokonania (przekazania), postawienia do dyspozycji, a więc w momencie ich kasowego rozliczenia.

Przypomnieć należy, że przez wynagrodzenie należne pracownikom rozumie się całą kwotę wynagrodzenia brutto, a zatem również tę część, która jest potrącana pracownikom w formie składki na ubezpieczenia społeczne oraz odprowadzana jako zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta część wynagrodzenia, która nie jest wypłacana bezpośrednio pracownikom, tylko potrącana w formie składek na ubezpieczenia społeczne i w formie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest również kosztem podatkowym w momencie dokonania (przekazania), postawienia do dyspozycji wynagrodzenia.

reklama

Czytaj także

Autor:

Zdjęcia


Praktyczny leksykon VAT 2020. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama