REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Tylko wynagrodzenie wypłacone jest kosztem

Joanna Nowicka
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Stowarzyszenie wypłaciło pracownikom wynagrodzenia za czerwiec 2008 r. z opóźnieniem (faktyczna wypłata nastąpiła 10 lipca). W jakim miesiącu można zaliczyć to wynagrodzenie do kosztów podatkowych?

Wypłacone wynagrodzenia stowarzyszenie może zaliczyć do swoich kosztów podatkowych w lipcu, natomiast odprowadzone od nich składki na ubezpieczenia społeczne - w sierpniu.

REKLAMA

Autopromocja

O momencie uznania należności (w tym m.in. z tytułu wynagrodzeń pracowniczych) za koszt uzyskania przychodów decyduje data ich faktycznej wypłaty, dokonania, postawienia do dyspozycji osobie uprawnionej (tutaj - pracownikowi) lub opłacenia, a nie sam fakt ich naliczenia i zarachowania do kosztów działalności (zob. art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a updop). Dlatego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów te wydatki z tytułu wynagrodzeń i opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, które nie zostały faktycznie poniesione.

Zasada określona w tych przepisach ma również zastosowanie do składek na Fundusz Pracy oraz składek na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 16 ust. 7d updop). Oznacza to, że składki takie nie mogą też zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów stowarzyszenia przed faktycznym dokonaniem przez pracodawcę ich zapłaty.

Analogicznie jest z należnościami określonymi w art. 12 ust. 1 i 6 updof, tj. przychodami ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy i z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną. Przychodami ze stosunku pracy i pokrewnych są przy tym wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty - bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Takimi przychodami są w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty - niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona - a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

REKLAMA

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 57 updop dotyczy również świadczeń wypłacanych współpracownikom stowarzyszenia na podstawie łączących strony umów zlecenia i umów o dzieło. O tym bowiem, czy podatnik ma prawo zaliczyć kwoty wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych do danego roku podatkowego, decyduje wyłącznie to, czy w danym roku podatkowym wynagrodzenie to zostało wypłacone, a nie to, czy podlega ono opodatkowaniu na zasadach ogólnych czy też w formie zryczałtowanej (por. wyrok NSA z 12 maja 2000 r., sygn. akt III SA 1009/99).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

A zatem do kosztów uzyskania przychodów w 2008 r. nie zalicza się nie tylko niewypłaconych należności z tytułu umów zlecenia czy umów o dzieło, ale także innych niewypłaconych, niedokonanych i niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz pozostałych należności z tytułów określonych w updof oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Koszty te stają się kosztem uzyskania przychodów w dacie faktycznej wypłaty, dokonania (przekazania), postawienia do dyspozycji, a więc w momencie ich kasowego rozliczenia.

Przypomnieć należy, że przez wynagrodzenie należne pracownikom rozumie się całą kwotę wynagrodzenia brutto, a zatem również tę część, która jest potrącana pracownikom w formie składki na ubezpieczenia społeczne oraz odprowadzana jako zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta część wynagrodzenia, która nie jest wypłacana bezpośrednio pracownikom, tylko potrącana w formie składek na ubezpieczenia społeczne i w formie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest również kosztem podatkowym w momencie dokonania (przekazania), postawienia do dyspozycji wynagrodzenia.

 

Co istotne - samo odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie może być uznane za wymagany przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dowód poniesienia kosztu w postaci wypłaty wynagrodzeń (por. wyrok NSA z 14 września 2000 r., sygn. akt SA/Sz 1435/99).

Omawiane zasady dotyczą również wyłączenia z kosztów podatkowych nieopłaconych do ZUS składek w części finansowanej przez płatnika. Składki te są kosztem uzyskania przychodów dopiero w momencie ich opłacenia - zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57a updop. Zasada określona w powołanym przepisie ma zastosowanie także do składek na Fundusz Pracy oraz składek na rzecz FGŚP (art. 16 ust. 7d updop). Nie dotyczy to składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 16 ust. 1 pkt 40 updop).

Tak więc przed faktycznym dokonaniem przez pracodawcę zapłaty tych składek nie mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Przykład

Organizacja non profit wypłaca pracownikom przysługujące im wynagrodzenia za pracę co miesiąc z dołu do ostatniego dnia miesiąca. Składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc kalendarzowy są opłacane do 15. dnia następnego miesiąca (zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Czy kwoty wypłaconych wynagrodzeń oraz kwoty składek finansowanych zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę, opłacone do ZUS w miesiącu następnym, a dotyczące wypłaconych wynagrodzeń, stanowią koszt uzyskania przychodów w miesiącu dokonywania wypłat wynagrodzeń?

Wynagrodzenia pracowników wypłacone przez organizację stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu dokonania wypłaty. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części finansowanej przez pracownika stanowią składnik wynagrodzenia. Z tego względu w odniesieniu do nich obowiązuje taka sama zasada zaliczania do kosztów uzyskania przychodów (zasada kasowa) jak do pozostałej części wynagrodzenia. Zalicza się je do kosztów w miesiącu dokonania wypłaty (art. 16 ust. 1 pkt 57 updop).

Natomiast w odniesieniu do części składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy i FGŚP - finansowanej przez płatnika składek - zastosowanie znajduje art. 16 ust. 1 pkt 57a oraz art. 16 ust. 7d updop. Składki te stają się kosztem podatkowym w miesiącu ich opłacenia do ZUS, mimo że dotyczą wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu poprzednim. Żaden przepis updop nie zawiera bowiem zastrzeżenia, że wyłączenie z kosztów obejmuje jedynie składki dotyczące wynagrodzeń niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji pracownika.

Podstawy prawne:

• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 97, poz. 623

• ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA