| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Inne > Czy uzgadniając z rolnikiem dłuższy termin płatności, należy zawrzeć odrębną umowę

Czy uzgadniając z rolnikiem dłuższy termin płatności, należy zawrzeć odrębną umowę

Czy uzgadniając dłuższy termin płatności zamiast odrębnej umowy, można umieścić na fakturze klauzulę „strony uzgadniają termin zapłaty do ...”? Czy zawarcie takiej klauzuli na fakturze RR uprawnia do odliczenia VAT w miesiącu, w którym dokonano zapłaty?

RADA

Tak, można umieścić na fakturze klauzulę o dłuższym terminie płatności. Jednak organy podatkowe wymagają dodatkowej pisemnej umowy. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zwrot podatku rolnikowi ryczałtowemu zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności. Obowiązek zapłaty dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych;

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Jak wynika z powyższych przepisów, jeżeli zapłata ma nastąpić w terminie późniejszym niż 14 dni, to nabywca i rolnik muszą zawrzeć umowę, z której będzie wynikać dłuższy termin płatności. Organy podatkowe interpretują to pojęcie dosłownie. To znaczy wymagają formy pisemnej dla takiej umowy, a określenie na fakturze tego terminu uważają za niedostateczne spełnienie warunku. Taka interpretacja nie jest prawidłowa, ponieważ ustawodawca posługuje się terminem „zawarcie umowy”, nie wskazując, że powinna to być forma pisemna. Zgodnie z art. 73 § 1 k.c., jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Dlatego uzgodnienie między stronami dłuższego terminu płatności (bez zawierania w tej sprawie umowy pisemnej) i wpisanie go na fakturze spełnia warunek ustawowy, aby skorzystać z prawa do odliczenia zwrotu ryczałtowego.

Mimo że stanowisko to wynika jednoznacznie z przepisów k.c., to stosując się do niego, narażamy się na konflikt z urzędami skarbowymi, które uznają, że w przypadku kontroli taka umowa będzie dowodem potwierdzającym prawidłowość zwiększenia podatku naliczonego o wypłacony zwrot. Umowa taka powinna być przechowywana dla celów dowodowych, przede wszystkim przez kupującego, który dokonuje takiego odliczenia wykazanego na niej podatku, przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wystawione faktury. Z umów tych powinny wynikać należności, które zostały zapłacone w dłuższym niż 14-dniowym terminie.

Organy podatkowe są zgodne co do jednego, a mianowicie że ustawodawca nie wymaga szczególnej treści dla umowy określającej dłuższy termin płatności.

Jako przykład uproszczenia tego obowiązku podają określenie, na odwrocie faktury VAT RR dokumentującej daną sprzedaż, dłuższego terminu zapłaty, który został zaakceptowany przez dwie strony. Dlatego, aby nie popaść w konflikt z urzędem skarbowym, warto na odwrocie faktury zapisać:

„Ustalamy, że termin płatności za nabyte produkty rolne zostanie wydłużony do ..........”. Na fakturze powinny się podpisać obie strony umowy.

l art. 116 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Jan Zieliński

ekspert w zakresie VAT

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK