| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Jak określić wartość początkową nieruchomości wniesionej do spółki osobowej?

Jak określić wartość początkową nieruchomości wniesionej do spółki osobowej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2010 r. wyraził pogląd, iż po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej należy kontynuować zasady amortyzacji, jakie obowiązywały w dotychczasowej działalności (sygn. ITPB1/415-476b/10/DP).

W stanie faktycznym, którego dotyczyła interpretacja, wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i planował zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, w której wnioskodawca zostanie komandytariuszem. W związku z powyższym, zadane zostało pytanie: w jakiej wysokości należy określić wartość początkową nieruchomości wniesionej do spółki osobowej w przypadku, gdy spółka osobowa zaliczy ją do środków trwałych?

W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem w przedmiotowym przypadku znajdą zastosowanie następujące przepisy prawne. Po pierwsze, w myśl art. 22g ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz.307 z późn. zm., dalej „ustawa”), w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego.

Po drugie, wnioskodawca powołał się na art. 22g ust. 14a ustawy, zgodnie z którym wspomnianą zasadę stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego (czyli np. nieruchomości, tak jak to miało miejsce w tym przypadku). Dodatkowo, wnioskodawca wskazał na art. 22h ust. 3a ustawy, zgodnie z którym w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład tego wkładu były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład, stosuje się odpowiednio art. 22h ust. 3 ustawy. Przepis ten mówi o tym, że podmioty powstałe w wyniku zmian formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony.

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Podsumowując, organ podatkowy potwierdził, że jeżeli w skład wniesionego do spółki osobowej przedsiębiorstwa będą wchodziły środki trwałe w postaci nieruchomości zastosowanie znajdą powyżej wskazane przepisy ustawy. Będzie to oznaczało, że spółka osobowa będzie kontynuowała amortyzację tych składników majątku, dokonywaną wcześniej przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej.

Patrycja Dzięgielewska, Aneta Wrona-Kłoczko

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Czytaj także

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń79.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »