Kategorie

Jak uzyskać korzystny wyrok lub nakaz zapłaty. Trzy tryby postępowania sądowego

Kredyt Inkaso S.A.
Nowoczesna windykacja
Jak uzyskać korzystny wyrok lub nakaz zapłaty. Trzy tryby postępowania sądowego
Dochodzenie należności odbywa się w trzech trybach postępowania: nakazowym, upominawczym oraz uproszczonym. Tryb, w jakim wniesiesz do sądu swój pozew może zdecydować o tym, czy uzyskasz korzystny dla siebie wyrok lub nakaz zapłaty.

W zależności od załączonych do pozwu dokumentów oraz wysokości dochodzonej przez ciebie sumy pieniędzy, sprawy o zapłatę mogą być rozpoznawane w trzech głównych trybach postępowania sądowego. W tym artykule przybliżamy, w jakich sytuacjach możliwe jest kierowanie do sądu pozwów o zapłatę w trybach: nakazowym, upominawczym i uproszczonym.

Kiedy możesz skierować swój pozew w postępowaniu nakazowym?

Najczęstszymi sprawami rozpoznawanymi w postępowaniu nakazowym są żądania zapłaty należności pieniężnych dochodzone na podstawie dokumentów w postaci faktur oraz weksli.

Reklama

Kiedy Twój kontrahent umieszcza swój podpis na wystawionej przez ciebie fakturze, potwierdza tym samym, że zostało wykonane na jego rzecz świadczenie (np. dostawy towarów). Tak podpisany dokument jest zaakceptowanym przez Twojego dłużnika rachunkiem, co wynika z przepisów postępowania cywilnego.

Natomiast w przypadku, gdy twój kontrahent dla zabezpieczenia wykonania umowy wystawi weksel możliwe będzie wypełnienie ww. dokumentu i załączenie jego oryginału do pozwu o zapłatę.

Taka faktura (wraz z wezwaniem do zapłaty) oraz prawidłowo wypełniony weksel (z wezwaniem do wykupu) stanowią podstawę do wydania przez sąd rejonowy lub okręgowy nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Pamiętaj też, aby do wezwań do zapłaty lub wykupu weksla, o których mowa powyżej, dołączać potwierdzenie ich nadania albo odbioru przez Twojego dłużnika.

Niewątpliwą zaletą kierowania sprawy do postępowania nakazowego jest to, że opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym jest cztery razy niższa od pozwu wniesionego w postępowaniu upominawczym.

Jak obliczyć opłatę od pozwu o zapłatę?

A jak to wygląda w postępowaniu upominawczym…?

Postępowanie upominawcze jest zbliżone do postępowania nakazowego. Pozew w postępowaniu upominawczym kierujesz w zależności od wysokości swojego żądania do sądu rejonowego lub okręgowego.

Jak ustalić, który sąd będzie właściwy do rozpoznania mojej sprawy?

Pamiętaj, że całość dochodzonej przez ciebie pozwem kwoty musi przewyższać 10 000,00 PLN. Jeśli suma roszczenia będzie niższa, to wówczas, zgodnie z przepisami, sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

W postępowaniu upominawczym dochodzone są roszczenia o zapłatę należności pieniężnych w sytuacji, gdy nie dysponujesz dokumentami takimi jak np. faktura podpisana przez twojego dłużnika lub wystawiony przez niego weksel. W praktyce, dokumentami, które możesz załączyć do pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym mogą być np.: umowa, w której twój kontrahent zobowiązuje się do zapłaty ceny za dostarczany przez ciebie towar oraz skierowane do niego wezwanie do zapłaty wraz potwierdzeniem nadania lub odbioru tego wezwania.

W następstwie prawidłowo wniesionego oraz opłaconego pozwu sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Postępowanie w trybie uproszczonym?

W postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są sprawy o zapłatę z umów, jeżeli wartość twojego roszczenia nie przekracza 10 000,00 PLN. Tryb ten ma zastosowanie przy dochodzeniu drobnych należności.

 Jeżeli przykładowo dostarczyłeś swojemu kontrahentowi towar o wartości 9 000,00 PLN  jedynym sposobem na wyegzekwowanie od niego zapłaty za dostawę na drodze sądowej  będzie skierowanie przeciw niemu pozwu w postępowaniu uproszczonym.

 Pozew ten jest wnoszony na formularzu urzędowym, zawierającym odpowiednie rubryki, w których określasz wartość dochodzonej od kontrahenta kwoty oraz dowody, na których oparte jest to żądanie.

Podsumowanie 

  Podsumowując, omówione powyżej trzy tryby postępowania sądowego stosuje się   w przypadku dochodzenia roszczeń pieniężnych:

- Na podstawie określonych ustawowo dokumentów jak faktura i weksel (wraz z wezwaniem do zapłaty lub wykupu weksla)- w postępowaniu nakazowym;

- Na podstawie podpisanej przez obie strony umowy oraz wezwania do zapłaty - w postępowaniu upominawczym;

- w przypadku, gdy całość żądania wynikającego z umowy nie przekracza 10 000,00 zł- w postępowaniu uproszczonym.

Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

Komplet Podatki 2015

Reklama

W twoim interesie, jako dochodzącego należności na drodze sądowej, jest dopilnowanie, aby na wystawionej przez ciebie fakturze znajdował się podpis twojego kontrahenta potwierdzający odbiór towaru. Dobrym pomysłem jest też zabezpieczenie wykonania zawieranej przez ciebie umowy w drodze weksla wystawionego przez twojego dłużnika. Jak wskazałem powyżej, dokumenty te stanowią podstawę wystąpienia z pozwem w postępowaniu nakazowym, w którym to opłata od pozwu jest czterokrotnie niższa, niż w przypadku kierowania pozwu w postępowaniu upominawczym.

Z praktyki Kancelarii Forum wynika, że niskie koszty oraz szybkość postępowania nakazowego sprawiają, że jest jednym z najczęściej spotykanych w praktyce sądowej trybów postępowań.

Piotr Łukasiewicz, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Forum

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.