REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pozew o zapłatę do sądu. Wszystko co trzeba wiedzieć, żeby go przygotować

Kredyt Inkaso S.A.
Nowoczesna windykacja
Pozew o zapłatę do sądu. Wszystko co trzeba wiedzieć, żeby go przygotować
Pozew o zapłatę do sądu. Wszystko co trzeba wiedzieć, żeby go przygotować
Fotolia

REKLAMA

Na brak płatności nie pomogło nawet wezwanie do zapłaty? W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak skierować pozew do sądu. Zobacz, jak go przygotować i co powinien zawierać prawidłowo przygotowany dokument.

Czym jest pozew? To kolejny krok po wezwaniu do zapłaty na drodze do odzyskania pieniędzy za nieopłacone faktury. Pozew to pismo kierowane do sądu, które musi zawierać określone w obowiązujących przepisach prawa informacje. Jeśli przygotowane przez Ciebie pismo nie będzie ich zawierało, sąd wezwie Cię do ich wskazania. Rozpoznanie pozwu zostanie opóźnione, a Ty stracisz cenny czas. Prawidłowo złożony dokument doprowadzi do wydania nakazu zapłaty lub wyroku.

Klauzula wykonalności. Kolejny krok po uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku

Przygotowując pozew do sądu postępuj według poniższych kroków:

Autopromocja

Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zmian

Kup książkę:

Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zmian

Krok 1. Wskaż datę i miejsce sporządzenia pisma oraz oznacz właściwy sąd

Wskaż miejsce i datę sporządzenia pozwu oraz oznaczenie sądu do którego jest kierowany ze wskazaniem wydziału i adresu sądu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak ustalić, który sąd będzie właściwy do rozpoznania mojej sprawy?

Krok 2. Wymień strony postępowania

Jako wnoszący pozew (czyli Powód) musisz wskazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i swój numer PESEL lub NIP. Pamiętaj, że pod wskazany przez Ciebie adres będzie wysyłana korespondencja z sądu. Musi to być adres gdzie mieszkasz, a nie gdzie jesteś zameldowany czy prowadzisz działalność gospodarczą.

Autopromocja

PIT, CIT, Ryczałt 2023

Kup książkę:

PIT, CIT, Ryczałt 2023

W pozwie należy także wskazać te same dane Twojego dłużnika (zwanego Pozwanym) z jednym wyjątkiem. Nie musisz wskazywać numeru PESEL lub NIP dłużnika. Numer PESEL dłużnika musi zostać wskazany tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). W pozostałych przypadkach ustala go sąd z urzędu. Jeśli jednak znasz ten numer lub numer NIP dłużnika to koniecznie wskaż go w pozwie.

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Polecamy: INFORLEX Biznes

Krok 3. Wskaż kwotę dochodzoną pozwem i oznacz rodzaj pisma       

Wskaż wysokość dochodzonej w pozwie należności (czyli kwotę wynikającą z faktury; fachowo nazywa się to wartością przedmiotu sporu) i oznacz swoje pismo. Nie zapomnij o zaokrągleniu tej kwoty w górę do pełnego złotego. Ta kwota będzie potrzebna do obliczenia wysokości opłaty od pozwu. Jeśli dochodzisz zapłaty kilku faktur, musisz dodać wynikające z nich kwoty. Suma kwot z faktur będzie wartością przedmiotu sporu.

Aby sąd wiedział czego dotyczy Twoje pismo i co ma z nim zrobić wskaż w nagłówku pisma słowa „POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM”.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Krok 4. Wskaż żądanie pozwu        

Określ żądanie pozwu, czyli czego domagasz się od dłużnika. Domagasz się zapłaty więc piszesz - „wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty ………….. (i tu podajesz kwotę wynikającą z faktury jaką jest Ci winien Twój dłużnik, najlepiej najpierw cyfrowo, a później w nawiasie słownie) z odsetkami ustawowymi od dnia ………… (tu wpisujesz dzień następny po dniu płatności faktury) do dnia zapłaty”.

Ważne - jeśli dochodzisz w pozwie zapłaty kilku faktur powtarzasz powyższą formułę tyle razy ile jest faktur.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Krok 5. Napisz wnioski dodatkowe           

Koniecznie napisz trzy dodatkowe wnioski pod żądaniem pozwu.

Po pierwsze – wniosek o zwrot kosztów procesu od dłużnika. Formułka „wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych”.

Po drugie – wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Sąd wyda nakaz jeśli uzna, że w Twojej sprawie zostały spełnione przesłanki do jego wydania. Formułka „wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym”.

Jak uzyskać korzystny wyrok lub nakaz zapłaty. Trzy tryby postępowania sądowego

Po trzecie - wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność. Jeśli dojdzie do rozprawy i się na niej nie stawisz, sąd może zawiesić postępowanie, a więc odzyskanie długu może się opóźnić. Formułka „wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda”.

Krok 6. Opisz historię powstania zadłużenia i wskaż dowody   

Krótko opisz sądowi (najlepiej po kolei) jak doszło do powstania zadłużenia. Czyli: została zawarta umowa, była wystawiona faktura, nie została zapłacona w terminie, wysłałeś wezwanie do zapłaty, ale pozostało bez odpowiedzi, dlatego nie miałeś wyjścia i złożyłeś pozew. Tę część pozwu nazywa się UZASADNIENIEM.

Wymień w uzasadnieniu dokumenty, które potwierdzają, że to co piszesz nie jest tylko wytworem Twojej wyobraźni, ale rzeczywiście miało miejsce.

Załączniki do pozwu windykacyjnego - jakie dokumenty załączyć do pozwu

 Pamiętaj, że samo wymienienie dokumentów nie wystarczy. Musisz dołączyć je do pozwu. Koniecznie dołącz do pozwu wszystkie posiadane przez Ciebie dokumenty potwierdzające istnienia zadłużenia. Sąd może uznać za spóźnione dokumenty powołane na późniejszym etapie postępowania i je pominąć.

Jeszcze jedna ważna uwaga - samo dołączenie dokumentu do pozwu nie wystarczy, aby sąd uznał go za dowód. Dokument musi zostać wskazany w uzasadnieniu pozwu jako dowód.

Dla większej czytelności uzasadnienie pozwu napisz według następującego schematu - najpierw opisz fakt, później wskaż dowód potwierdzający ten fakt.

Nie zapomnij dołączyć do pozwu wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczącego prowadzonej przez Ciebie i Twojego dłużnika działalności gospodarczej (https://www.ceidg.gov.pl). Jeśli dłużnik nie prowadzi działalności, nie składasz wydruku dotyczącego dłużnika.

Krok 7. Wymień załączniki do pozwu

Wymień wszystkie załączniki, które dołączasz do pozwu.

Załączniki do pozwu windykacyjnego - jakie dokumenty załączyć do pozwu

Niestety pozew podlega opłacie sądowej (możesz się starać o zwolnienie od tej opłaty w całości lub w części). Dlatego jednym z załączników musi być potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu lub znaki opłaty sądowej.

Jak obliczyć opłatę od pozwu o zapłatę?

Krok 8. Wydrukuj pozew i przygotuj załączniki

Pamiętaj – przygotuj pozew z załącznikami w trzech egzemplarzach – jeden dla sądu, jeden   dla dłużnika i jeden dla Ciebie. Jeśli dłużników jest kilku, musisz przygotować pozew z załącznikami dla każdego z nich.


Krok 9. Podpisz pozew i załączniki

Podpisuj się niebieskim długopisem. Najlepiej, żeby Twój podpis był czytelny.

Nie musisz składać do sądu oryginałów dokumentów powołanych jako dowody w uzasadnieniu pozwu. Możesz złożyć kserokopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonujesz poprzez umieszczenie na każdej stronie kserokopii dokumentu w prawym dolnym rogu formułki – „Poświadczam za zgodność z oryginałem” wraz z Twoim czytelnym podpisem. Pamiętaj, że na żądanie drugiej strony będziesz musiał złożyć w sądzie oryginał dokumentu.

Możesz również dokonać poświadczenia u notariusza, ale podlega ono opłacie. Maksymalna wysokość opłaty za jedną poświadczoną stronę dokumentu wynosi 7,38 zł (6,00 zł + VAT).

Jeśli reprezentuje Cię profesjonalny pełnomocnik (radca prawny lub adwokat), wówczas on może dokonać poświadczenia dokumentów.

Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

Komplet Podatki 2015

Krok 10. Złóż pozew do Sądu

Jeśli sąd jest blisko proponuję spacer do biura podawczego sądu. Tam będziesz mógł złożyć pozew z załącznikami (oczywiście z drugim egzemplarzem dla dłużnika). Pamiętaj również, aby zabrać ze sobą egzemplarz pozwu, który przygotowałeś dla Siebie. W biurze podbiją Ci na nim pieczątkę z datą wpływu do sądu. Będzie to dowód, że złożyłeś pozew. Nie idź bezpośrednio do wydziału sądu do którego kierujesz pozew, bo i tak odeślą Cię do biura.

Inna możliwość to wysłanie do sądu pozwu z załącznikami listem poleconym (nie zapomnij o dołączeniu drugiego egzemplarza pozwu z załącznikami dla dłużnika).

Tutaj dwie uwagi. Pierwsza - wysyłaj list Pocztą Polską S.A. Tylko wysłanie listu zawierającego pozew w placówce Poczty Polskiej S.A. jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (przynajmniej do końca 2015 r.). Nie korzystaj w tym przypadku z usług innych operatorów pocztowych. Zastrzegam, że Poczta Polska S.A. nie była sponsorem tego artykułu. Takie są obowiązujące przepisy. Druga - nie oszczędzaj – wysyłaj listem poleconym, a nie listem zwykłym. Będziesz miał potwierdzenie nadania listu, a więc dowód wniesienia pozwu do Sądu.

Pozew na formularzu

Jeśli to co wyżej napisałem wydaje Ci się zbyt skomplikowane, proponuję złożyć pozew na formularzu P. Wzór jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W pewnych sytuacjach pozew musi zostać złożony na tym formularzu. (>>Jakie są to sytuacje dowiesz się tutaj Jaki typ postępowania wybrać w mojej sprawie.)

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś złożył pozew na formularzu P w sprawie, w której nie jest to wymagane. Formularz ma ten plus, że zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa elementy pozwu, a ponadto ma pouczenie, które wyjaśnia jak go wypełnić.

Co będzie się działo z Twoim pozwem po złożeniu do Sądu dowiesz się z artykułu Sąd wydał nakaz zapłaty/wyrok i co dalej?

Marcin Bartnik, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Forum

STAN PRAWNY

24.11.2014 r.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst pierwotny: Dz. U. 1964 r. Nr 43 poz. 296; tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 101):

Art. 19- 26 (wartość przedmiotu sporu)

Art. 98 - 110 (koszty procesu)

Art. 125 - 1305 (pismo procesowe)

Art. 165 (list zawierający pozew)

Art. 187- 205 (pozew)

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  KAS: międzynarodowa spółka zaniżyła podatek na ponad 1,2 mln zł

  Kontrola przeprowadzona w międzynarodowej spółce przez pracowników dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazała zaniżenie podatku na ponad 1,2 mln zł – podała w piątek KAS.

  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  REKLAMA