REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pozew o zapłatę do sądu. Wszystko co trzeba wiedzieć, żeby go przygotować

Kredyt Inkaso S.A.
Nowoczesna windykacja
Pozew o zapłatę do sądu. Wszystko co trzeba wiedzieć, żeby go przygotować
Pozew o zapłatę do sądu. Wszystko co trzeba wiedzieć, żeby go przygotować
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Na brak płatności nie pomogło nawet wezwanie do zapłaty? W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak skierować pozew do sądu. Zobacz, jak go przygotować i co powinien zawierać prawidłowo przygotowany dokument.

Autopromocja

Czym jest pozew? To kolejny krok po wezwaniu do zapłaty na drodze do odzyskania pieniędzy za nieopłacone faktury. Pozew to pismo kierowane do sądu, które musi zawierać określone w obowiązujących przepisach prawa informacje. Jeśli przygotowane przez Ciebie pismo nie będzie ich zawierało, sąd wezwie Cię do ich wskazania. Rozpoznanie pozwu zostanie opóźnione, a Ty stracisz cenny czas. Prawidłowo złożony dokument doprowadzi do wydania nakazu zapłaty lub wyroku.

Klauzula wykonalności. Kolejny krok po uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku

Przygotowując pozew do sądu postępuj według poniższych kroków:

Krok 1. Wskaż datę i miejsce sporządzenia pisma oraz oznacz właściwy sąd

Wskaż miejsce i datę sporządzenia pozwu oraz oznaczenie sądu do którego jest kierowany ze wskazaniem wydziału i adresu sądu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak ustalić, który sąd będzie właściwy do rozpoznania mojej sprawy?

Krok 2. Wymień strony postępowania

Jako wnoszący pozew (czyli Powód) musisz wskazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i swój numer PESEL lub NIP. Pamiętaj, że pod wskazany przez Ciebie adres będzie wysyłana korespondencja z sądu. Musi to być adres gdzie mieszkasz, a nie gdzie jesteś zameldowany czy prowadzisz działalność gospodarczą.

W pozwie należy także wskazać te same dane Twojego dłużnika (zwanego Pozwanym) z jednym wyjątkiem. Nie musisz wskazywać numeru PESEL lub NIP dłużnika. Numer PESEL dłużnika musi zostać wskazany tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). W pozostałych przypadkach ustala go sąd z urzędu. Jeśli jednak znasz ten numer lub numer NIP dłużnika to koniecznie wskaż go w pozwie.

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne

Polecamy: INFORLEX Biznes

Krok 3. Wskaż kwotę dochodzoną pozwem i oznacz rodzaj pisma       

Wskaż wysokość dochodzonej w pozwie należności (czyli kwotę wynikającą z faktury; fachowo nazywa się to wartością przedmiotu sporu) i oznacz swoje pismo. Nie zapomnij o zaokrągleniu tej kwoty w górę do pełnego złotego. Ta kwota będzie potrzebna do obliczenia wysokości opłaty od pozwu. Jeśli dochodzisz zapłaty kilku faktur, musisz dodać wynikające z nich kwoty. Suma kwot z faktur będzie wartością przedmiotu sporu.

Aby sąd wiedział czego dotyczy Twoje pismo i co ma z nim zrobić wskaż w nagłówku pisma słowa „POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM”.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Krok 4. Wskaż żądanie pozwu        

Określ żądanie pozwu, czyli czego domagasz się od dłużnika. Domagasz się zapłaty więc piszesz - „wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty ………….. (i tu podajesz kwotę wynikającą z faktury jaką jest Ci winien Twój dłużnik, najlepiej najpierw cyfrowo, a później w nawiasie słownie) z odsetkami ustawowymi od dnia ………… (tu wpisujesz dzień następny po dniu płatności faktury) do dnia zapłaty”.

Ważne - jeśli dochodzisz w pozwie zapłaty kilku faktur powtarzasz powyższą formułę tyle razy ile jest faktur.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Krok 5. Napisz wnioski dodatkowe           

Koniecznie napisz trzy dodatkowe wnioski pod żądaniem pozwu.

Po pierwsze – wniosek o zwrot kosztów procesu od dłużnika. Formułka „wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych”.

Po drugie – wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Sąd wyda nakaz jeśli uzna, że w Twojej sprawie zostały spełnione przesłanki do jego wydania. Formułka „wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym”.

Jak uzyskać korzystny wyrok lub nakaz zapłaty. Trzy tryby postępowania sądowego

Po trzecie - wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność. Jeśli dojdzie do rozprawy i się na niej nie stawisz, sąd może zawiesić postępowanie, a więc odzyskanie długu może się opóźnić. Formułka „wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda”.

Krok 6. Opisz historię powstania zadłużenia i wskaż dowody   

Krótko opisz sądowi (najlepiej po kolei) jak doszło do powstania zadłużenia. Czyli: została zawarta umowa, była wystawiona faktura, nie została zapłacona w terminie, wysłałeś wezwanie do zapłaty, ale pozostało bez odpowiedzi, dlatego nie miałeś wyjścia i złożyłeś pozew. Tę część pozwu nazywa się UZASADNIENIEM.

Wymień w uzasadnieniu dokumenty, które potwierdzają, że to co piszesz nie jest tylko wytworem Twojej wyobraźni, ale rzeczywiście miało miejsce.

Załączniki do pozwu windykacyjnego - jakie dokumenty załączyć do pozwu

 Pamiętaj, że samo wymienienie dokumentów nie wystarczy. Musisz dołączyć je do pozwu. Koniecznie dołącz do pozwu wszystkie posiadane przez Ciebie dokumenty potwierdzające istnienia zadłużenia. Sąd może uznać za spóźnione dokumenty powołane na późniejszym etapie postępowania i je pominąć.

Jeszcze jedna ważna uwaga - samo dołączenie dokumentu do pozwu nie wystarczy, aby sąd uznał go za dowód. Dokument musi zostać wskazany w uzasadnieniu pozwu jako dowód.

Dla większej czytelności uzasadnienie pozwu napisz według następującego schematu - najpierw opisz fakt, później wskaż dowód potwierdzający ten fakt.

Nie zapomnij dołączyć do pozwu wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczącego prowadzonej przez Ciebie i Twojego dłużnika działalności gospodarczej (https://www.ceidg.gov.pl). Jeśli dłużnik nie prowadzi działalności, nie składasz wydruku dotyczącego dłużnika.

Krok 7. Wymień załączniki do pozwu

Wymień wszystkie załączniki, które dołączasz do pozwu.

Załączniki do pozwu windykacyjnego - jakie dokumenty załączyć do pozwu

Niestety pozew podlega opłacie sądowej (możesz się starać o zwolnienie od tej opłaty w całości lub w części). Dlatego jednym z załączników musi być potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu lub znaki opłaty sądowej.

Jak obliczyć opłatę od pozwu o zapłatę?

Krok 8. Wydrukuj pozew i przygotuj załączniki

Pamiętaj – przygotuj pozew z załącznikami w trzech egzemplarzach – jeden dla sądu, jeden   dla dłużnika i jeden dla Ciebie. Jeśli dłużników jest kilku, musisz przygotować pozew z załącznikami dla każdego z nich.


Krok 9. Podpisz pozew i załączniki

Podpisuj się niebieskim długopisem. Najlepiej, żeby Twój podpis był czytelny.

Nie musisz składać do sądu oryginałów dokumentów powołanych jako dowody w uzasadnieniu pozwu. Możesz złożyć kserokopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonujesz poprzez umieszczenie na każdej stronie kserokopii dokumentu w prawym dolnym rogu formułki – „Poświadczam za zgodność z oryginałem” wraz z Twoim czytelnym podpisem. Pamiętaj, że na żądanie drugiej strony będziesz musiał złożyć w sądzie oryginał dokumentu.

Możesz również dokonać poświadczenia u notariusza, ale podlega ono opłacie. Maksymalna wysokość opłaty za jedną poświadczoną stronę dokumentu wynosi 7,38 zł (6,00 zł + VAT).

Jeśli reprezentuje Cię profesjonalny pełnomocnik (radca prawny lub adwokat), wówczas on może dokonać poświadczenia dokumentów.

Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

Komplet Podatki 2015

Krok 10. Złóż pozew do Sądu

Jeśli sąd jest blisko proponuję spacer do biura podawczego sądu. Tam będziesz mógł złożyć pozew z załącznikami (oczywiście z drugim egzemplarzem dla dłużnika). Pamiętaj również, aby zabrać ze sobą egzemplarz pozwu, który przygotowałeś dla Siebie. W biurze podbiją Ci na nim pieczątkę z datą wpływu do sądu. Będzie to dowód, że złożyłeś pozew. Nie idź bezpośrednio do wydziału sądu do którego kierujesz pozew, bo i tak odeślą Cię do biura.

Inna możliwość to wysłanie do sądu pozwu z załącznikami listem poleconym (nie zapomnij o dołączeniu drugiego egzemplarza pozwu z załącznikami dla dłużnika).

Tutaj dwie uwagi. Pierwsza - wysyłaj list Pocztą Polską S.A. Tylko wysłanie listu zawierającego pozew w placówce Poczty Polskiej S.A. jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (przynajmniej do końca 2015 r.). Nie korzystaj w tym przypadku z usług innych operatorów pocztowych. Zastrzegam, że Poczta Polska S.A. nie była sponsorem tego artykułu. Takie są obowiązujące przepisy. Druga - nie oszczędzaj – wysyłaj listem poleconym, a nie listem zwykłym. Będziesz miał potwierdzenie nadania listu, a więc dowód wniesienia pozwu do Sądu.

Pozew na formularzu

Jeśli to co wyżej napisałem wydaje Ci się zbyt skomplikowane, proponuję złożyć pozew na formularzu P. Wzór jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W pewnych sytuacjach pozew musi zostać złożony na tym formularzu. (>>Jakie są to sytuacje dowiesz się tutaj Jaki typ postępowania wybrać w mojej sprawie.)

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś złożył pozew na formularzu P w sprawie, w której nie jest to wymagane. Formularz ma ten plus, że zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa elementy pozwu, a ponadto ma pouczenie, które wyjaśnia jak go wypełnić.

Co będzie się działo z Twoim pozwem po złożeniu do Sądu dowiesz się z artykułu Sąd wydał nakaz zapłaty/wyrok i co dalej?

Marcin Bartnik, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Forum

STAN PRAWNY

24.11.2014 r.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst pierwotny: Dz. U. 1964 r. Nr 43 poz. 296; tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 101):

Art. 19- 26 (wartość przedmiotu sporu)

Art. 98 - 110 (koszty procesu)

Art. 125 - 1305 (pismo procesowe)

Art. 165 (list zawierający pozew)

Art. 187- 205 (pozew)

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Co do zasady urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

Fiskus kontroluje mniej, ale za to skuteczniej. Kto może spodziewać się kontroli?

Ministerstwo Finansów podało, że w 2023 roku wszczęto prawie 29 proc. mniej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Jednak wciąż są one bardzo skuteczne, w 97,6 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Czy w tym roku będzie podobnie? Na pewno w związku z tzw. dyrektywą DAC7, fiskus będzie sprawdzać, czy firmy korzystające z internetowych platform sprzedażowych nie uchylają się od płacenia podatków.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

REKLAMA