Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pozew o zapłatę do sądu. Wszystko co trzeba wiedzieć, żeby go przygotować

 Kredyt Inkaso S.A.
Nowoczesna windykacja
Pozew o zapłatę do sądu. Wszystko co trzeba wiedzieć, żeby go przygotować
Pozew o zapłatę do sądu. Wszystko co trzeba wiedzieć, żeby go przygotować
Fotolia
Na brak płatności nie pomogło nawet wezwanie do zapłaty? W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak skierować pozew do sądu. Zobacz, jak go przygotować i co powinien zawierać prawidłowo przygotowany dokument.

Czym jest pozew? To kolejny krok po wezwaniu do zapłaty na drodze do odzyskania pieniędzy za nieopłacone faktury. Pozew to pismo kierowane do sądu, które musi zawierać określone w obowiązujących przepisach prawa informacje. Jeśli przygotowane przez Ciebie pismo nie będzie ich zawierało, sąd wezwie Cię do ich wskazania. Rozpoznanie pozwu zostanie opóźnione, a Ty stracisz cenny czas. Prawidłowo złożony dokument doprowadzi do wydania nakazu zapłaty lub wyroku.

Klauzula wykonalności. Kolejny krok po uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku

Przygotowując pozew do sądu postępuj według poniższych kroków:

Krok 1. Wskaż datę i miejsce sporządzenia pisma oraz oznacz właściwy sąd

Wskaż miejsce i datę sporządzenia pozwu oraz oznaczenie sądu do którego jest kierowany ze wskazaniem wydziału i adresu sądu.

Jak ustalić, który sąd będzie właściwy do rozpoznania mojej sprawy?

Krok 2. Wymień strony postępowania

Jako wnoszący pozew (czyli Powód) musisz wskazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i swój numer PESEL lub NIP. Pamiętaj, że pod wskazany przez Ciebie adres będzie wysyłana korespondencja z sądu. Musi to być adres gdzie mieszkasz, a nie gdzie jesteś zameldowany czy prowadzisz działalność gospodarczą.

W pozwie należy także wskazać te same dane Twojego dłużnika (zwanego Pozwanym) z jednym wyjątkiem. Nie musisz wskazywać numeru PESEL lub NIP dłużnika. Numer PESEL dłużnika musi zostać wskazany tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). W pozostałych przypadkach ustala go sąd z urzędu. Jeśli jednak znasz ten numer lub numer NIP dłużnika to koniecznie wskaż go w pozwie.

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne

Polecamy: INFORLEX Biznes

Krok 3. Wskaż kwotę dochodzoną pozwem i oznacz rodzaj pisma       

Wskaż wysokość dochodzonej w pozwie należności (czyli kwotę wynikającą z faktury; fachowo nazywa się to wartością przedmiotu sporu) i oznacz swoje pismo. Nie zapomnij o zaokrągleniu tej kwoty w górę do pełnego złotego. Ta kwota będzie potrzebna do obliczenia wysokości opłaty od pozwu. Jeśli dochodzisz zapłaty kilku faktur, musisz dodać wynikające z nich kwoty. Suma kwot z faktur będzie wartością przedmiotu sporu.

Aby sąd wiedział czego dotyczy Twoje pismo i co ma z nim zrobić wskaż w nagłówku pisma słowa „POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM”.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Krok 4. Wskaż żądanie pozwu        

Określ żądanie pozwu, czyli czego domagasz się od dłużnika. Domagasz się zapłaty więc piszesz - „wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty ………….. (i tu podajesz kwotę wynikającą z faktury jaką jest Ci winien Twój dłużnik, najlepiej najpierw cyfrowo, a później w nawiasie słownie) z odsetkami ustawowymi od dnia ………… (tu wpisujesz dzień następny po dniu płatności faktury) do dnia zapłaty”.

Ważne - jeśli dochodzisz w pozwie zapłaty kilku faktur powtarzasz powyższą formułę tyle razy ile jest faktur.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Krok 5. Napisz wnioski dodatkowe           

Koniecznie napisz trzy dodatkowe wnioski pod żądaniem pozwu.

Po pierwsze – wniosek o zwrot kosztów procesu od dłużnika. Formułka „wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych”.

Po drugie – wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Sąd wyda nakaz jeśli uzna, że w Twojej sprawie zostały spełnione przesłanki do jego wydania. Formułka „wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym”.

Jak uzyskać korzystny wyrok lub nakaz zapłaty. Trzy tryby postępowania sądowego

Po trzecie - wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność. Jeśli dojdzie do rozprawy i się na niej nie stawisz, sąd może zawiesić postępowanie, a więc odzyskanie długu może się opóźnić. Formułka „wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda”.

Krok 6. Opisz historię powstania zadłużenia i wskaż dowody   

Krótko opisz sądowi (najlepiej po kolei) jak doszło do powstania zadłużenia. Czyli: została zawarta umowa, była wystawiona faktura, nie została zapłacona w terminie, wysłałeś wezwanie do zapłaty, ale pozostało bez odpowiedzi, dlatego nie miałeś wyjścia i złożyłeś pozew. Tę część pozwu nazywa się UZASADNIENIEM.

Wymień w uzasadnieniu dokumenty, które potwierdzają, że to co piszesz nie jest tylko wytworem Twojej wyobraźni, ale rzeczywiście miało miejsce.

Załączniki do pozwu windykacyjnego - jakie dokumenty załączyć do pozwu

 Pamiętaj, że samo wymienienie dokumentów nie wystarczy. Musisz dołączyć je do pozwu. Koniecznie dołącz do pozwu wszystkie posiadane przez Ciebie dokumenty potwierdzające istnienia zadłużenia. Sąd może uznać za spóźnione dokumenty powołane na późniejszym etapie postępowania i je pominąć.

Jeszcze jedna ważna uwaga - samo dołączenie dokumentu do pozwu nie wystarczy, aby sąd uznał go za dowód. Dokument musi zostać wskazany w uzasadnieniu pozwu jako dowód.

Dla większej czytelności uzasadnienie pozwu napisz według następującego schematu - najpierw opisz fakt, później wskaż dowód potwierdzający ten fakt.

Nie zapomnij dołączyć do pozwu wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczącego prowadzonej przez Ciebie i Twojego dłużnika działalności gospodarczej (https://www.ceidg.gov.pl). Jeśli dłużnik nie prowadzi działalności, nie składasz wydruku dotyczącego dłużnika.

Krok 7. Wymień załączniki do pozwu

Wymień wszystkie załączniki, które dołączasz do pozwu.

Załączniki do pozwu windykacyjnego - jakie dokumenty załączyć do pozwu

Niestety pozew podlega opłacie sądowej (możesz się starać o zwolnienie od tej opłaty w całości lub w części). Dlatego jednym z załączników musi być potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu lub znaki opłaty sądowej.

Jak obliczyć opłatę od pozwu o zapłatę?

Krok 8. Wydrukuj pozew i przygotuj załączniki

Pamiętaj – przygotuj pozew z załącznikami w trzech egzemplarzach – jeden dla sądu, jeden   dla dłużnika i jeden dla Ciebie. Jeśli dłużników jest kilku, musisz przygotować pozew z załącznikami dla każdego z nich.


Krok 9. Podpisz pozew i załączniki

Podpisuj się niebieskim długopisem. Najlepiej, żeby Twój podpis był czytelny.

Nie musisz składać do sądu oryginałów dokumentów powołanych jako dowody w uzasadnieniu pozwu. Możesz złożyć kserokopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonujesz poprzez umieszczenie na każdej stronie kserokopii dokumentu w prawym dolnym rogu formułki – „Poświadczam za zgodność z oryginałem” wraz z Twoim czytelnym podpisem. Pamiętaj, że na żądanie drugiej strony będziesz musiał złożyć w sądzie oryginał dokumentu.

Możesz również dokonać poświadczenia u notariusza, ale podlega ono opłacie. Maksymalna wysokość opłaty za jedną poświadczoną stronę dokumentu wynosi 7,38 zł (6,00 zł + VAT).

Jeśli reprezentuje Cię profesjonalny pełnomocnik (radca prawny lub adwokat), wówczas on może dokonać poświadczenia dokumentów.

Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

Komplet Podatki 2015

Krok 10. Złóż pozew do Sądu

Jeśli sąd jest blisko proponuję spacer do biura podawczego sądu. Tam będziesz mógł złożyć pozew z załącznikami (oczywiście z drugim egzemplarzem dla dłużnika). Pamiętaj również, aby zabrać ze sobą egzemplarz pozwu, który przygotowałeś dla Siebie. W biurze podbiją Ci na nim pieczątkę z datą wpływu do sądu. Będzie to dowód, że złożyłeś pozew. Nie idź bezpośrednio do wydziału sądu do którego kierujesz pozew, bo i tak odeślą Cię do biura.

Inna możliwość to wysłanie do sądu pozwu z załącznikami listem poleconym (nie zapomnij o dołączeniu drugiego egzemplarza pozwu z załącznikami dla dłużnika).

Tutaj dwie uwagi. Pierwsza - wysyłaj list Pocztą Polską S.A. Tylko wysłanie listu zawierającego pozew w placówce Poczty Polskiej S.A. jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (przynajmniej do końca 2015 r.). Nie korzystaj w tym przypadku z usług innych operatorów pocztowych. Zastrzegam, że Poczta Polska S.A. nie była sponsorem tego artykułu. Takie są obowiązujące przepisy. Druga - nie oszczędzaj – wysyłaj listem poleconym, a nie listem zwykłym. Będziesz miał potwierdzenie nadania listu, a więc dowód wniesienia pozwu do Sądu.

Pozew na formularzu

Jeśli to co wyżej napisałem wydaje Ci się zbyt skomplikowane, proponuję złożyć pozew na formularzu P. Wzór jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W pewnych sytuacjach pozew musi zostać złożony na tym formularzu. (>>Jakie są to sytuacje dowiesz się tutaj Jaki typ postępowania wybrać w mojej sprawie.)

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś złożył pozew na formularzu P w sprawie, w której nie jest to wymagane. Formularz ma ten plus, że zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa elementy pozwu, a ponadto ma pouczenie, które wyjaśnia jak go wypełnić.

Co będzie się działo z Twoim pozwem po złożeniu do Sądu dowiesz się z artykułu Sąd wydał nakaz zapłaty/wyrok i co dalej?

Marcin Bartnik, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Forum

STAN PRAWNY

24.11.2014 r.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst pierwotny: Dz. U. 1964 r. Nr 43 poz. 296; tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 101):

Art. 19- 26 (wartość przedmiotu sporu)

Art. 98 - 110 (koszty procesu)

Art. 125 - 1305 (pismo procesowe)

Art. 165 (list zawierający pozew)

Art. 187- 205 (pozew)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Zatrudnienie oraz pomoc socjalna dla obywateli Ukrainy. Na podstawie specustawy i innych regulacji
Zatrudnienie oraz pomoc socjalna dla obywateli Ukrainy. Na podstawie specustawy i innych regulacji
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na PIT – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?
  Jak inwestować w akcje? Porady dla początkujących
  Inwestowanie w akcje to temat – rzeka, którego wyczerpać się nie da. Z jednej strony taka aktywność nie jest oficjalnie formą hazardu jednak od strony psychologicznej takie skojarzenie jest uzasadnione. Żadna wiedza ekonomiczna nie gwarantuje zysku lub uniknięcia straty. Jednak jeśli zastosujemy podstawowe zasady rozsądku, to pojawi się możliwość pewnego urozmaicenia oraz emocji analogicznych do wygrywania na loterii, oczywiście na mniejszą skalę. Najważniejsze jest traktowanie jak punktu odniesienia pewnego pojęcia z zakresu nauk społecznych – „dające się zaakceptować ryzyko”.
  Płatności online w sklepie internetowym i ich rola w prowadzeniu e-biznesu
  Metody płatności w sklepach internetowych stanowią ważny czynnik przy podejmowa-niu decyzji o zakupach. Kupujący najchętniej finalizują transakcje sposobami, które zna-ją i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.
  Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej - 53 proc. kredytów udzielonych w PKO BP w marcu
  W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc. - podał 19 maja bank. Tego samego dnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że trwają rozmowy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów.
  KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
  Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
  Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
  Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?
  Wyksięgowanie zaległych należności z ksiąg rachunkowych - podstawy i praktyka, odpisy aktualizacyjne, skutki podatkowe
  W życiu rachunkowym przedsiębiorstwa jest kilka bardzo ważnych dat. Na pewno są nimi zakończenie roku podatkowego, termin zamknięcia księgi przychodów i rozchodów oraz termin złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Najczęściej to w tych momentach podatnicy i przedsiębiorcy mają więcej do czynienia z księgowymi czy biurami rachunkowymi. Jednym z elementów porządkowania dokumentacji i ksiąg może być konieczność wyksięgowania zaległych należności z ksiąg rachunkowych.
  Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
  Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
  Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
  Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
  Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
  Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
  Kary umowne a PIT
  Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
  WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
  Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?
  Czy będzie podatek od pustostanów?
  17 maja 2022 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zaprzeczył, że rząd pracuje nad specjalnym podatkiem od pustostanów. Przyznał jednak, że rząd zastanawia się, "co zrobić z firmami, funduszami, które kupują po 100 albo po 500 czy 1000 mieszkań". Był to komentarz premiera do medialnych pogłosek o planach wprowadzenia podatku od pustostanów. Tego samego dnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda stwierdził, że ponad 60 proc. pustostanów to lokale komunalne, często w bardzo złym stanie i że jego resort chce zachęcać gminy do wykorzystywania tych zasobów, m.in. przez skrócenie procedury ich remontu. 18 maja 2022 r. wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński poinformował, że rozważane są zmiany w Prawie budowlanym, które ułatwią samorządom remont lub przystosowywanie pustostanów do celów mieszkaniowych, uproszczą związane z tym procedury.
  Aplikacja Podatnika KSeF - Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną
  Ministerstwo Finansów udostępniło 17 maja 2022 r. na podatki.gov.pl wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja ta umożliwia w szczególności wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
  Faktoring odwrotny - korzyści, zasady, rozliczenia
  Czym jest faktoring odwrotny (zwany też odwróconym, zakupowym, zamówieniowym, dłużnym, zwrotnym) i kiedy warto z niego skorzystać? Co można sfinansować faktoringiem odwrotnym? Jakie są główne korzyści faktoringu odwróconego?
  ING: prognozy wzrostu PKB bardziej optymistyczne niż publikuje KE
  Nasze prognozy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata są nieco bardziej optymistyczne od prognoz Komisji Europejskiej - wskazali analitycy ING Banku Śląskiego, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji KE
  Zmiany w kks 2022. Inspekcja Handlowa i straże gminne będą nakładać mandaty za wykroczenia skarbowe
  Inspekcja Handlowa i straże gminne uzyskają uprawnienia do prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe. Tak zakłada projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego opublikowany 17 maja 2022 r.
  Wkrótce program „Mieszkanie bez wkładu własnego”
  Program "Mieszkanie bez wkładu własnego" rusza 26 maja tego roku - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jest on skierowany dla osób bez mieszkania i rodzin chcących kupić większe mieszkanie.
  Polski Ład: Wiecej skarg do WSA na indywidualne interpretacje podatkowe. Wzrost na poziomie 34%
  W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w całym kraju wpłynęło o przeszło 34% więcej skarg na indywidualne interpretacje podatkowe niż było to w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej z nich było związanych z podatkiem VAT, a tylko nieznacznie mniej dotyczyło obszaru PIT. Komentujący dane eksperci z branży podatkowej prognozują, że w kolejnych kwartałach tego roku podatnicy zintensyfikują swoje działania, przede wszystkim ze względu na Polski Ład
  Ile zarabiają pracownicy ZUS?
  W odpowiedzi z 16 maja 2022 r. na interpelację poselską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) udzielił informacji w sprawie wynagrodzeń pracowników ZUS. Jakie jest przeciętne wynagrodzenie pracowników ZUS? Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) pracowników ZUS-u zakłada waloryzację wynagrodzeń "o co najmniej 1% powyżej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego".