reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Windykacja > Załączniki do pozwu windykacyjnego - jakie dokumenty załączyć do pozwu

Załączniki do pozwu windykacyjnego - jakie dokumenty załączyć do pozwu

Sporządziłeś pozew. Jednak zanim złożysz go w sądzie musisz pamiętać o załączeniu do niego odpowiedniej ilości odpisów oraz niezbędnych dla sądu dokumentów.

Pomimo wysłania wezwania do zapłaty kontrahent nadal nie uregulował zobowiązania. Podjąłeś decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego i sporządzeniu pozwu. Pamiętaj, że każdy pozew składany do sądu oprócz tego, iż powinien spełniać określone wymogi formalne, musi zawierać również dołączone do niego odpowiednie załączniki. Część z nich jest obowiązkowa. Inne możesz dołączyć, ale nie musisz. Pamiętaj, że zaniechanie złożenia załączników - zarówno pierwszych, jak i drugich - może spowodować dla ciebie daleko idące skutki procesowe. Zobacz jakie.

Obligatoryjne załączniki do pozwu

Składając samodzielnie pozew musimy pamiętać, że sąd dokona jego doręczenia stronie pozwanej. Zatem wraz z pozwem składamy jego odpis dla przeciwnika procesowego. Jeśli pozwaliśmy kilka osób/podmiotów – powinniśmy złożyć tyle odpisów ilu jest pozwanych. Oprócz odpowiedniej ilości odpisów pozwu, należy złożyć taką samą ilość odpisów wszystkich załączników. One też są przesyłane wraz z pozwem do strony pozwanej.

Każdy pozew składany do sądu musi zostać opłacony. Zatem obowiązkowym załącznikiem pozwu jest dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Może stanowić go potwierdzenie dokonania przelewu na konto sądu, a także dowód wpłaty opłaty sądowej w kasie sądu. Opłatę sądową można również wnieść przyklejając na pozwie znaki opłaty sądowej, należy jednak pamiętać, że w ten sposób możemy opłacić jedynie opłatę nie przekraczającą kwoty 1500 zł.

Ponadto w przypadku kiedy składamy pozew w imieniu spółki prawa handlowego obowiązkowo musimy zamieścić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, który jest dowodem na to, że jesteśmy upoważnieni do reprezentowania danej spółki przed sądem.

Zaniechanie dokonania powyższych czynności stanowi brak formalny pozwu, który nieuzupełniony w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania sądu skutkuje zwrotem pozwu.

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne

Fakultatywne załączniki do pozwu – dowód z dokumentu i inne dowody

Jeżeli dysponujemy dowodami w postaci dokumentów, na które powołujemy się w uzasadnieniu, to również powinniśmy je załączyć do pozwu. Takie dokumenty to zazwyczaj: wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem wysłania listu poleconego/potwierdzeniem odbioru, umowa zawarta z kontrahentem wraz z załącznikami, aneksy do umowy, faktury VAT, korespondencja (również wydruki e-maili) prowadzona z kontrahentem dotycząca dochodzonego roszczenia ( w szczególności ugody, wnioski o rozłożenie zadłużenia na raty, o umorzenie części należności lub odroczenie terminu płatności ) protokoły odbioru robót/usług, potwierdzenie wydania towaru czy wyciąg z ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa.

Dowód stanowić może również zapis na elektronicznym nośniku informacji (tj. płyta CD, DVD, pendrive), fotografia, plan czy rysunek. Jeśli dysponujesz takimi dowodami i chcesz za ich pomocą wykazać zasadność żądania, to również powinieneś je złożyć wraz z pozwem.

Należy pamiętać, iż powołując się w pozwie na dokumenty obowiązani jesteśmy złożyć je w sądzie w oryginale, bądź w odpisach poświadczonych przez notariusza. Możemy również skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej i zlecić sporządzenie oraz wniesienie pozwu radcy prawnemu lub adwokatowi, którzy posiadają uprawnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów w sprawach, w których występują.

Złożenie dokumentów, na które powołujesz się w pozwie nie jest obowiązkowe, zaniechanie powyższego nie stanowi braku formalnego pozwu. Jednakże ma znaczenie dla sfery dowodowej. Za ich pomocą wykazujesz bowiem zarówno zasadność jak i wysokość dochodzonego roszczenia. Zatem nie składając dokumentów, na które powołujesz się w pozwie, narażasz się na oddalenie przez sąd powództwa jako nieudowodnionego. Szczególnie starannie powinieneś skompletować dokumenty, które zamierzasz złożyć do sądu w przypadku wnoszenia pozwu w ramach postępowania nakazowego i upominawczego, gdyż w tym przypadku sąd wydaje nakaz zapłaty właśnie na postawie załączonych dowodów z dokumentów.

Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

Kiedy nie załączasz dokumentów? Wyjątki od zasady.

Decydując się na złożenie pozwu w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego z uwagi na istotę tego postępowania, jesteś zwolniony z obowiązku złożenia wraz z pozwem załączników. Obowiązek ten zaktualizuje się w momencie przekazania sprawy do rozpoznania według właściwości ogólnej (m.in. w przypadku zaskarżenia nakazu zapłaty sprzeciwem), w związku z czym zostaniesz wezwany przez sąd w terminie dwutygodniowym do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie wymaganych załączników.

Na marginesie należy zasygnalizować, że może się zdarzyć, iż nie dysponujesz danym dokumentem, gdyż znajduje się on w aktach sądowych innej sprawy, w aktach organów władzy publicznej bądź w  aktach organów państwowych. Inny przypadek może stanowić sytuacja, kiedy dokument stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia  twojej sprawy znajduje się w posiadaniu innej osoby lub podmiotu. W pierwszej sytuacji wystarczające będzie przedstawienie sądowi urzędowo poświadczonego przez organ odpisu lub wyciągu dokumentu, w drugiej konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o zobowiązanie posiadacza dokumentu do jego przedstawienia.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Wymienienie załączników w pozwie

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż w każdym piśmie procesowym, a więc także w pozwie należy wymienić załączniki, które składamy wraz z nim. 

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama