REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zamówienia publiczne - nowe przepisy korzystniejsze dla firm

Zamówienia publiczne - nowe przepisy korzystniejsze dla firm
Zamówienia publiczne - nowe przepisy korzystniejsze dla firm

REKLAMA

REKLAMA

Nigdy dotąd przepisy określające zasady udzielania zamówień publicznych nie były tak przyjazne przedsiębiorcom, jak są obecnie - powiedziała Izabela Fundowicz, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Przepisy obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych były tematem webinarium, które odbyło się w ramach cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu, zorganizowanego przez PARP we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Nowe przepisy o zamówieniach publicznych od 2021 roku - ogłoszenia

Izabela Fundowicz wskazała, że przy projektowaniu ustawy kierowano się chęcią ułatwienia polskim przedsiębiorcom uczestniczenia w postępowaniach o zamówienia publiczne. Jednym z takich rozwiązań jest zamieszczenie wszystkich ogłoszeń od zamawiających w jednym miejscu, jakim jest Biuletyn Zamówień Publicznych.
Planów postępowań o zamówienie publiczne już nie trzeba szukać u zamawiających, bo aktualnie one są w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ustawie zapisano też obowiązek aktualizacji tych planów przez zamawiających. W BZP zamieszczane są również ogłoszenia dotyczące udzielania zamówień społecznych, które na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów były zamieszczane na stronach zamawiających. Teraz są w jednym miejscu” - tłumaczyła przedstawicielka UZP.

REKLAMA

Autopromocja

Wadium

Jak poinformowała, bardzo ważne zmiany zostały też wprowadzone w instytucji wadium. Po pierwsze zrezygnowano z obowiązkowego żądania wadium w postępowaniach o wartości równej lub powyżej wartości progów unijnych. To zamawiający obecnie decyduje, czy tego wadium będzie wymagał.

Zmieniona została też maksymalna kwota wadium. Od 2021 r. w postępowaniach, które są powyżej progu unijnego jest próg maksymalnie 3 proc., natomiast w postępowaniach krajowych - obniżony próg maksymalnie do 1,5 proc. W nowej ustawie wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą. Zmienia się jednak sposób jego zwrotu. Gdy wadium jest zwracane z urzędu, zlecający jest zobligowany do zwrotu wadium niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od: upływu terminu związania ofertą; terminu zawarcia umowy; unieważnienia postępowania.

Nowością jest również możliwość wystąpienia przez wykonawcę z wnioskiem o wcześniejszy zwrot wadium. Tu również obowiązuje termin siedmiu dni od złożenia wniosku przez wykonawcę, który: wycofał ofertę przed terminem składania ofert, którego oferta została odrzucona (i nie wnosi odwołania); po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem wygranego wykonawcy; po unieważnieniu postępowania na wniosek wykonawcy.

Jednak, jak zwróciła uwagę Izabela Fundowicz, złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje, że wykonawca traci prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej, np. nie będzie mógł kwestionować wyboru najlepszej oferty.

Czas związania ofertą - terminy

Korzystne dla wykonawców są też zmiany dotyczące czasu związania ofertą. Teraz wykonawcy zawsze wiedzą, ile wynosi maksymalny okres” - wskazała Izabela Fundowicz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

W postępowaniach powyżej progów unijnych to jest 90 dni i wyjątkowo 120 dni w postępowaniach o naprawdę dużej wartości, równej lub nieprzekraczającej 20 mln euro dla robót budowlanych lub 10 mln euro dla dostaw i usług. W zamówieniach poniżej progów unijnych ten termin wynosi 30 dni i zawsze jest określony datą w dokumentach zamówienia.

Jeśli zamawiający chce przekroczyć te terminy, musi się zwrócić do wykonawcy o ich przedłużenie, w przeciwnym razie narusza ustawę. W postępowaniach o wartości równej lub powyżej progu unijnego to przedłużenie maksymalnie do 60 dni, poniżej progu unijnego - do 30 dni.

Gdy termin upłynie przed wyborem wykonawcy - wtedy zamawiający musi wezwać wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia zgody w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, do wyboru jego oferty. Jeśli nie ma zgody, zamawiający pyta następnego wykonawcę” - wyjaśniała zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w UZP.

Kwalifikacja wykonawców

Odformalizowano też kwalifikację wykonawców. W ustawie zawarto przesłanki fakultatywne i obligatoryjne wykluczenia wykonawcy z postępowania. W przypadku przesłanek fakultatywnych to zamawiający decyduje, czy je uwzględnić. Znacznie zmniejszył się też katalog podstaw obligatoryjnych, dzięki czemu weryfikacja wykonawców jest szybsza.

Zasada proporcjonalności wykluczenia

Wprowadzona została zasada proporcjonalności wykluczenia - w przypadku części przesłanek fakultatywnych. Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeśli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, np. gdy kwota zaległych podatków wykonawcy jest niewielka.

Odwołanie

Rozszerzony został zakres odwołania i wykonawca może je teraz wnieść nie tylko na czynność zamawiającego niezgodną z przepisami, nie tylko na zaniechanie, ale też na zaniechanie przeprowadzenia postępowania na udzielnie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego zobowiązany. Odwołanie przysługuje również na projektowane postanowienia umowne. Wprowadzono także przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów.

Zrównoważenie stron umowy o zamówienie publiczne

Na zrównoważenie stron umowy o zamówienie publiczne w nowych przepisach wskazywała też Anna Węcławska, naczelnik w UZP.

Intencją ustawodawcy było wzmocnienie etapu realizacji zamówienia publicznego, także jego ewaluacji, i ograniczenie negatywnego zjawiska, które do tej pory występowało, że zamawiający zbyt jednostronnie kształtowali klauzule umowne” - tłumaczyła. „Obecne przepisy zmierzają do tego, by wykonawcy byli traktowani w sposób bardziej partnerski przez podmioty wydatkujące środki publiczne” - dodała Anna Węcławska.

Według niej służy temu m.in. zasada współdziałania, która zobowiązuje zamawiającego i wykonawcę wybranego w postępowaniu do współpracy na etapie trwania realizacji umowy tak, by była ona należycie wykonana. Dotyczy to m.in. wzajemnego informowania się o ewentualnych problemach i szybkiego reagowania w momencie, gdy się one pojawią.

Katalog klauzul abuzywnych

Kolejny instrument, który reguluje kwestie ograniczenia jednostronnych postanowień umownych przez zamawiających, to katalog klauzul abuzywnych. Są to projektowane postanowienia umowne, które kształtują obowiązki wykonawcy w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju tego zamówienia i do ryzyka związanego z jego realizacją. W związku z tym uznaje się, że są one niedopuszczalne.

Negocjacje

Karol Kacprzak, naczelnik w UZP, opowiedział z kolei o negocjacjach w systemie zamówień publicznych.

Są one racjonalną koniecznością we współczesnym systemie zamówień publicznych. W dyrektywie UE 2014-2024 regulującej unijne zamówienia wskazano, że niektóre typy zamówień wymagają komponentu negocjacyjnego jako pewnej gwarancji do przeprowadzenia prawidłowego procesu zakupowego” - powiedział Kacprzak.

Prawo Zamówień Publicznych określa ramy negocjacji, ich pozycję, procedury, zakres i cele, jakie ustawodawca stawia przed nimi. Ustawa wprowadza obowiązek obligatoryjnej komunikacji elektronicznej pomiędzy stronami, ale przepis dotyczący negocjacji stanowi, że są one prowadzone bezpośrednio, w formie ustnej rozmowy. Negocjacje prowadzone są ze wszystkimi podmiotami, które biorą udział w danej procedurze.

Karol Kacprzak zwrócił uwagę na dwie zasady negocjacyjne:

- zasadę równego traktowania wykonawców rozumianą jako zakaz dyskryminacji oraz preferencji. Nie można jednemu z uczestników negocjacji przekazywać informacji w sposób szerszy, bardziej przekrojowy niż to, co zostanie przekazane kolejnemu wykonawcy;

- zasada poufności - zamawiający nie może przekazanych mu przez wykonawcę informacji technicznych i handlowych ujawniać innym stronom postępowania. Dopiero pisemna zgoda wykonawcy pozwala na ujawnienie ich innym podmiotom.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: PAP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

Rzecznik MŚP: Liczne małe firmy nie udźwigną kosztów podwyżki płacy minimalnej od 2025 roku. Upadną lub zawieszą działalność

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 r. ma wynosić ponad 4,6 tys. złotych brutto, sprawi, że wielu małych firm nie będzie stać na zatrudnianie pracowników - poinformowała PAP rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

REKLAMA

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

REKLAMA