REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro

Barbara Wysocka
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Brak obowiązku stosowania procedur określonych przepisami upzp nie oznacza jednak zupełnej swobody przy zawieraniu kontraktów poniżej tej wartości.

Brak obowiązku stosowania procedur określonych przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp) nie oznacza zupełnej swobody przy zawieraniu kontraktów poniżej 14 000 euro. Ustawa jedynie ze względu na niską wartość przedmiotu zamówienia zwalnia zamawiającego z obowiązku zawarcia tej umowy w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

Autopromocja

Zamówienia poniżej 14 000 euro są nadal zamówieniami publicznymi, jeżeli tylko zamawiający będzie zawierał odpłatną umowę z wykonawcą.

Odpłatność stanowi dla umowy, jako zamówienia publicznego, element konieczny.

Biorąc pod uwagę definicję zamówienia publicznego, umowy, w których zamawiający zobowiązuje się wypłacić określone w pieniądzu wynagrodzenie (kupuje sprzęt biurowy, przeprowadza drobny remont w pomieszczeniach) czy też w zamian za wykonanie usługi, dostawy lub roboty budowlanej zobowiązuje się wydać określoną rzecz (np. drzewo pozyskane z wycinki, wynająć pomieszczenie w zamian za roboty remontowe), będą zamówieniami publicznymi.

Słowniczek

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zamówienie publiczne to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Odpłatne czynności prawne to czynności, w których każda ze stron uzyskuje jakąś korzyść majątkową, niekoniecznie w postaci pieniężnej. Innymi słowy, przez świadczenie odpłatne należy rozumieć takie świadczenie, które ma odpowiednik w świadczeniu drugiej strony umowy, stanowiące wynagrodzenie za dokonaną czynność, niekoniecznie realizowane w formie zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Ilość „drobnych” zamówień publicznych, tj. zamówień, do których nie ma obowiązku stosowania procedur z upzp, kształtuje się w krajowym systemie zamówień publicznych na poziomie kilku miliardów złotych. Natomiast w związku z ich wyłączeniem spod upzp stanowią one również częsty przedmiot kontroli uprawnionych podmiotów (np. regionalnej izby obrachunkowej, delegatury NIK, audytu wewnętrznego).

Kryteria i przyczyny kontroli

Kontrola tej grupy zamówień publicznych sprowadza się przede wszystkim do oceny, czy zamawiający, w szczególności należący do sektora finansów publicznych, udzielając zamówienia publicznego, nie naruszył zasad wydatkowania środków publicznych. Kryteria tej oceny określa przepis art. 35 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Zapamiętaj!

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane:

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Autopromocja

Ponadto kontroli poddane będzie, czy wydatki publiczne zostały poniesione na cele i w wysokości ustalonych odpowiednio w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

W praktyce częstą przyczyną kontroli są informacje od wykonawców o nieprawidłowościach związanych z udzielaniem zamówień w danej jednostce. Wykonawca, pomimo że sam nie jest władny zweryfikować zachowania zamawiającego w procedurze protestacyjnej, może zawsze poinformować właściwy organ kontroli czy też kierownika zamawiającego o nieprawidłowościach. Informację w tym zakresie wykonawca (lub każdy inny zainteresowany) otrzymuje poprzez dostęp do informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej

Uzyskiwanie informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego i innych osób oraz jednostek organizacyjnych, w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, objęte jest konstytucyjnym prawem dostępu do informacji publicznej. Tryb udzielenia tej informacji określa ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która dodatkowo precyzuje zakres przedmiotowy tej informacji. Ustawa ta nakłada obowiązek udostępnienia każdemu zainteresowanemu m.in. informacji o majątku publicznym, w tym o majątku jednostek samorządu terytorialnego, długu publicznym oraz o ciężarach publicznych. Zgodnie z art. 12 tej ustawy, udostępnianie dokumentów następuje poprzez możliwość kopiowania dokumentów albo wydruk lub przesłanie albo przeniesienie na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik (np. CD-ROM, dyskietka). Innymi słowy, zamawiający ma obowiązek udostępnić dokumentację również z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartośc nie przekracza 14 000 euro. Nieuzasadniona odmowa w tym zakresie jest podstawą do wniesienia powództwa, a nawet zastosowania ewentualnych sankcji karnych.

Jak unikać błędów

Sprawdzonym sposobem na uniknięcie błędów a także na odparcie zarzutu braku przejrzystości działania, jest przyjęcie zasad postępowania, właściwych dla wszystkich zamówień nieobjętych regulacją z upzp. Wprawdzie upzp nie nakłada obowiązku ustanawiania w jednostce zamawiającego regulaminu udzielania zamówień, jednak dokument taki jest przydatny dla zamawiającego. W treści tego dokumentu zamawiający może określić, jakie reguły wewnętrzne obowiazują przy udzielaniu zamówień zarówno tych poniżej, jak i tych, których wartość jest równa lub przekracza 14 000 euro. Regulamin może określać również podział kompetencji oraz odpowiedzialność indywidualną pracowników zamawiającego za prawidłowe udzielanie zamówień.

Zapamiętaj!

Zamawiający, ustalając regulamin udzielania zamówień publicznych, pomimo braku obowiązku w tym zakresie, zobowiązany jest do jego przestrzegania. Procedury określone w regulaminie muszą być zachowane przy udzielaniu zamówień.

Określając treść regulaminu, zamawiający może wzorować się na zasadach określonych w upzp. Zwolnienie od obowiązku stosowania przez zamawiającego wskazanych przepisów Prawa zamówień publicznych nie oznacza zakazu ich stosowania, a jedynie daje zamawiającemu możliwość przeprowadzenia postępowania w sposób mniej sformalizowany w porównaniu z postępowaniem, w którym wartość przedmiotu zamówienia przekracza 14 000 euro. W związku z tym nie ma przeszkód, aby zamawiający ustanowił w regulaminie wewnętrznym podobne zasady, np. w zakresie publikacji ogłoszenia, sporządzania protokołu postępowania czy też terminów składania ofert albo wnoszenia protestów.

Innym sposobem na zapewnienie przejrzystości postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza 14 000 euro, jest stosowanie ogólnych przepisów o zawieraniu umów z ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Przepis art. 701 tego kodeksu stanowi, że umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu. Kolejne przepisy zaś regulują tryb przeprowadzania aukcji i przetargu. W celu zawarcia określonej umowy strony mogą również prowadzić negocjacje. W takim przypadku umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawy prawne

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984)

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

• Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1191; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110)

• Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA