reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Akcyza > Ulgi i zwolnienia > Zwolnienie z akcyzy małych browarów - usługowy rozlew piwa wyłączony z limitu produkcji

Zwolnienie z akcyzy małych browarów - usługowy rozlew piwa wyłączony z limitu produkcji

Zwolnienie z akcyzy małych browarów (produkujących do 200 000 hl piwa rocznie), nie będzie obejmowało piwa rozlanego usługowo przez podatnika produkującego piwo w ramach tego limitu. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, który zawiera tą zmianę. Ponadto nowe przepisy precyzować mają, że podatnicy dokonujący wyłącznie usługowego rozlewu piwa nie korzystają ze zwolnienia dla małych browarów.

Zwolnienie z akcyzy małych browarów - aktualny stan prawny

Podatek akcyzowy jest daniną, której przepisy w poszczególnych państwach UE muszą być zgodne z dyrektywą Rady 92/83/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. UE. L z 1992 r. Nr. 316 str. 21, z późn. zm.), zwaną dalej „dyrektywą Rady 92/83/EWG”. Na podstawie art. 4 tej dyrektywy państwa członkowskie mają prawo stosować do piwa produkowanego przez niezależne, małe browary obniżone stawki podatku akcyzowego, zróżnicowane zależnie od wielkości rocznej produkcji danych browarów, z zachowaniem następujących limitów:

  • stawek obniżonych nie stosuje się wobec zakładów produkujących ponad 200.000 hl piwa rocznie,
  • stawki obniżone, które mogą kształtować się poniżej poziomu stawki minimalnej, mogą być niższe maksymalnie o 50% od standardowej, krajowej stawki podatku akcyzowego.

Niezależnym małym browarem jest browar, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od wszelkich innych browarów, mieści się w budynkach usytuowanych poza terenem należącym do jakiegokolwiek innego browaru i nie działa na mocy licencji, a jego roczna produkcja nie przekracza 200.000 hl piwa rocznie,
W przypadku, gdy dwa lub więcej małych browarów współpracują ze sobą, a ich łączna wielkość rocznej produkcji nie przekracza 200 000 hl. mogą one być traktowane jako jeden niezależny, mały browar.

Jak więc widać celem dyrektywy Rady 92/83/EWG jest umożliwienie niezależnym małym browarom korzystanie z obniżonej stawki podatku akcyzowego. Oczywiście przekroczenie w roku kalendarzowym ww. limitu produkcji (ponad 200 000 hl piwa) oznacza, że dany browar przestaje być „małym browarem” i korzystanie przez niego z ww. ulgi jest sprzeczne z dyrektywą Rady 92/83/EWG.

Polskie przepisy dot. podatku akcyzowego, tj. w szczególności § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2525, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zwalniają z akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa – w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zwolnienie określone w ww. § 13 ust. 4 rozporządzenia obejmuje również podatników, którzy produkują piwo lub podatników, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy (właściciele wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, posiadający zezwolenie na to wyprowadzenie), którzy współpracują ze sobą na podstawie pisemnej umowy i w roku kalendarzowym łącznie wyprodukowali do 200 000 hl piwa.

Omawiane zwolnienie z akcyzy przeznaczone jest zatem zarówno dla małych browarów, które same produkują piwo, jak i dla takich browarów, które współpracują z innymi małymi browarami w zakresie produkcji, będąc podatnikami podatku akcyzowego – limit zwolnienia w tym ostatnim przypadku określony został na poziomie 200 000 hl łącznie wyprodukowanego piwa przez dwa współpracujące ze sobą browary.

Problem dla małych browarów stanowi obecnie definicja produkcji piwa zawarta w art. 94 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem produkcja piwa definiowana jest jako wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew. Zatem do limitu zwolnienia wliczany jest rozlew piwa, tzw. rozlew usługowy, który nie następuje bezpośrednio w cyklu produkcyjnym.

Skutkiem tej definicji jest m.in. to, że w przypadku zlecenia rozlewu piwa przez mały browar innemu małemu browarowi (nie w ramach współpracy, o której mowa w § 13 ust. 4 rozporządzenia) – rozlanie piwa przez browar realizujący tę usługę zmniejsza jego limit 200 000 hl, przez co ogranicza jego produkcję jako małego browaru.
W kraju zlecenie rozlewu piwa, bez wpływu na zwolnienie, o którym mowa w § 13 rozporządzenia, można osiągnąć wyłącznie wówczas, gdy mały browar zleci rozlew dużemu browarowi – przy czym ten w ogóle nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia, a co za tym idzie nie obowiązuje go limit produkcji, o którym mowa w § 13 rozporządzenia.

Jednak w praktyce, z uwagi na limit zwolnienia obowiązujący w kraju, rozlew usługowy zlecany jest często browarom zagranicznym i tym samym ilości piwa wyprodukowanego i rozlanego usługowo nie sumują się.

Dlatego resort finansów postanowił zmienić omawiane rozporządzenie tak, by umożliwić zlecanie rozlewu usługowego polskim małym browarom. Warto też wyjaśnić, że duże browary nie mają limitu i bez żadnych ograniczeń mogą dokonywać tej czynności w aktualnym stanie prawnym.

Limit produkcji piwa nie będzie obejmował piwa rozlanego usługowo

Zmieniony zostanie ww. § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. W przepisie tym zostanie zapisane, że limit produkcji piwa (owe 200.000 hl piwa rocznie) nie będzie obejmował ilości piwa rozlanego usługowo, tj. na rzecz podmiotu, który to piwo wytworzył. Zostanie dodany w tym przepisie nowy ust. 5a w następującym brzmieniu:

„5a. Przy obliczaniu limitu produkcji określonego dla zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, podatnicy rozlewający piwo nie uwzględniają ilości rozlanego piwa wytworzonego przez innych producentów, przemieszczonego od tych producentów do podmiotu rozlewającego piwo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli piwo to po rozlaniu zostało przemieszczone między podmiotem dokonującym jego rozlewu i podmiotem wytwarzającym piwo w tej procedurze.”

Ponadto sprecyzowane będzie, że podatnicy dokonujący wyłącznie usługowego rozlewu piwa nie korzystają z ww. zwolnienia dla małych browarów.

Zmiany w przepisach będą obowiązywały od dnia wejścia ich w życie, stąd do ostatniego dnia przed dniem wejścia w życie nowelizacji podatnicy obliczając limit zwolnienia będą uwzględniali ilość piwa wyprodukowanego oraz rozlanego usługowo w polskim browarze.

Aktualnie projekt omawianego rozporządzenia jest poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu. Rozporządzenie wprowadzające wyżej opisane zmiany ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a więc nie wykluczone, że stanie się to jeszcze w 2020 roku.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama