| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Czy spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego może być amortyzowane według stawki indywidualnej

Czy spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego może być amortyzowane według stawki indywidualnej

Spółka z o.o. nabyła na rynku wtórnym spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Przedmiotowy lokal przed dokonaniem transakcji był używany przez 12 lat. Dodatkowo spółka poniosła znaczne nakłady na jego ulepszenie. Czy w tej sytuacji lokal może być amortyzowany z zastosowaniem stawek indywidualnych?


RADA

Nie. Prawo do stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych przysługuje podatnikom tylko w odniesieniu do środków trwałych lub inwestycji w obcych środkach trwałych. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego jest zaś zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 16j ust. 1 pkt 4 i pkt 3 updop ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych jest możliwe m.in. dla używanych lub ulepszonych budynków, lokali lub budowli, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych danego podatnika, z tym że okres ich amortyzacji nie może być krótszy niż:

• 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych przez podatnika, przy czym okres amortyzacji przez tego podatnika nie może być krótszy niż 10 lat - dla budynków lub lokali niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z wykazu wynosi 2,5%;

• 10 lat - dla pozostałych budynków i lokali oraz wszelkich budowli, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 KŚT i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 KŚT, trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

- dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata.

Ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych możliwe jest również w odniesieniu do przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych (budynkach, budowlach lub lokalach), przy czym okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Jak wynika z powyższego, korzystne zasady podatkowego rekompensowania wydatków poniesionych na nabycie składników majątkowych dotyczą wyłącznie środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych.

Tymczasem, w myśl art. 16b ust. 1 updop, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, obok spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej jest zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych od każdego z wymienionych praw dokonuje się z zastosowaniem rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

Szansa na skorzystanie z indywidualnych stawek amortyzacyjnych pojawi się dopiero w chwili przekształcenia przysługującego spółce spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w odrębną własność. Taką możliwość potwierdzają również organy podatkowe. W piśmie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 8 czerwca 2006 r. nr 1471/DPD1/423/44/06/Mk/1 czytamy, że:

Spółka nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w 2001 r. i wynajmowała go spółce prowadzącej sklep.(...) Z chwilą podpisania aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu zmienił się tytuł prawny do tego lokalu, a tym samym Spółka pozyskała nowy środek trwały, który na podstawie art. 16a ust. 1 updop podlega amortyzacji i wpisaniu po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych spółki. Jednocześnie powyższy lokal spełnia definicję używanego środka trwałego, gdyż budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, wybudowany został w latach pięćdziesiątych i od momentu wybudowania spółdzielnia, a od 2001 r. Spółka użytkowały lokal, wynajmując go innym użytkownikom. W związku z powyższym Spółka ma prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w stosunku do opisanego wyżej lokalu użytkowego.

W tym miejscu warto również podkreślić, że ustawodawca nie przewidział możliwości ulepszeń dokonywanych w wartościach niematerialnych i prawnych, choć przecież niektóre z nich - z uwagi na swój charakter - mogą być poddane przeróbkom, unowocześnieniu lub przystosowaniu do zmienionych potrzeb użytkownika.

W związku z powyższym wydatki poniesione przez Państwa spółkę na faktyczne ulepszenie lokalu będącego przedmiotem wymienionego prawa spółdzielczego powinny zatem zostać zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów.

• art. 16b ust. 1, art. 16j ust. 1 pkt 3, pkt 4, ust. 4 pkt 1, art. 16m ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1169

Małgorzata Rymarz

konsultant w kancelarii doradztwa podatkowego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »