Kategorie

Jak amortyzować znaki towarowe?

Piotr Kaim
Doradca podatkowy
Jak amortyzować znaki towarowe?
inforCMS
Przepis art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o CIT) obejmuje zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji. Składniki majątkowe, które nie zostały wymienione w tym katalogu, nie mogą być amortyzowane, chyba że są środkami trwałymi.

Do wspomnianego powyżej katalogu należą m.in. prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej, w tym także prawa ochronne na znaki towarowe. Warunkiem nabycia prawa ochronnego na znak towarowy jest jego rejestracja w Urzędzie Patentowym. Brak rejestracji oznacza, że prawo ochronne nie przysługuje właścicielowi znaku.

Jednakże, niesłuszny byłby wniosek, że właściciel niezarejestrowanego znaku towarowego nie może go amortyzować.

Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, by uznać, że taki znak jest przedmiotem autorskich praw majątkowych, które również należą do katalogu wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższe stwierdzenia to zasadnicze tezy wynikające z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 maja 2011 r., wydanej w imieniu Ministra Finansów (sygn. IPPB3/423-221/11-3/PK1).

Niekorzystne orzecznictwo

Reklama

Na przestrzeni roku pisaliśmy o kilku niekorzystnych orzeczeniach w sprawie niezarejestrowanych znaków towarowych. Były to dwa wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie – z 20 stycznia 2011 r. (sygn. I SA/Rz 830/10) i z 24 listopada 2009 (sygn. I SA/Rz 758/09) – a także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 sierpnia 2010 r. (sygn. II FSK 627/09). We wszystkich tych orzeczeniach sędziowie jednolicie orzekali, że nie można amortyzować znaku towarowego, jeżeli nie został wcześniej zarejestrowany w Urzędzie Patentowym.

Wyroki te wydawano na tle różnych wersji ustawy o CIT, przy czym – rozstrzygając kwestię, która jest przedmiotem niniejszego artykułu – sądy musiały uwzględnić zmianę redakcji art. 16b ust. 1 pkt 6, jaka nastąpiła z mocą od 1 stycznia 2007 r. (jest to przepis, który wskazuje, że do wartości niematerialnych i prawnych należą prawa określone w Prawie własności przemysłowej).

Wpływ tej zmiany na orzecznictwo okazał się niewielki: sądy lekko modyfikowały uzasadnienia swoich rozstrzygnięć, ale nie kierunek rozstrzygania.

Reklama

Sądy uznawały, że składniki majątkowe, które mają charakter zbliżony do wartości niematerialnych i prawnych, mogą być amortyzowane dla celów podatkowych tylko wtedy, kiedy zostały wymienione w zamkniętym katalogu umieszczonym w art. 16b ustawy o CIT Katalog ten obejmuje m.in. prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej (art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy). W odniesieniu do znaków towarowych, Prawo własności przemysłowej pozwala na uzyskanie tzw. „prawa ochronnego”, które powstaje na skutek decyzji Urzędu Patentowego o zarejestrowaniu znaku.

Dlatego też, zdaniem sędziów, zaniechanie rejestracji prowadzi do tego, że właściciel nie uzyskuje żadnych praw określonych w Prawie własności przemysłowej. W związku z tym nie ma prawa do amortyzacji takiego znaku, bo znak niezarejestrowany nie może być zaliczany do wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy o CIT

Pułapka bez wyjścia?

Przedstawiona powyżej wykładnia może prowadzić do poważnych komplikacji, jako że znak towarowy jest często jednym z ważniejszych składników przedsiębiorstwa, o ile nie najważniejszym.

W teorii, najprostszym sposobem na uniknięcie tych komplikacji jest dopełnienie procedury rejestracyjnej. Zdarza się jednak, że podatnik dowiaduje się o przedstawionym problemie podatkowym z opóźnieniem – po miesiącach, a nawet latach używania znaku bez rejestracji.

Poza tym regułą jest, że procedura rejestracyjna trwa co najmniej rok, więc jeżeli podatnik zamierza nabyć znak niezarejestrowany, to – w świetle powołanych powyżej orzeczeń – nawet wzorowa staranność nie może go uchronić od trudności.

W takiej właśnie sytuacji była spółka, która wystarała się o interpretację, której najważniejsze tezy wypunktowaliśmy na początku artykułu. Spółka była w przededniu otrzymania aportu obejmującego przedsiębiorstwo z niezarejestrowanym znakiem towarowym o dużej wartości.

Perspektywa odłożenia amortyzacji na okres, jaki nastąpiłby po rejestracji, nie była dla niej atrakcyjna. Dlatego osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe postanowiły się upewnić, czy wyroki WSA w Rzeszowie oraz NSA to ostatnie słowo ze strony organów państwowych w omawianej kwestii.

Nowy argument: znak towarowy jako przedmiot praw autorskich

W efekcie spółka złożyła wniosek o interpretację, w którym wyraziła stanowisko, wedle którego niezarejestrowany znak towarowy może być przedmiotem amortyzacji. Swoje stanowisko poparła nową argumentacją zmierzającą do neutralizacji rozumowania stojącego za niekorzystnym orzecznictwem sądowym.

Przedstawiając tą argumentację, nie polemizowała z poglądem sądów, że rejestracja znaku towarowego jest warunkiem koniecznym zaliczenia go do wartości niematerialnych i prawnych wymienionych w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT (prawa określone w Prawie własności przemysłowej). Zamiast tego przekonywała, że znak niezarejestrowany może być uważany za wartość niematerialną na innej podstawie – na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy.

W tym ostatnim przepisie stwierdzono, że do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się prawa autorskie i prawa pokrewne. Tymczasem, zdaniem spółki, niezarejestrowany znak towarowy jest przedmiotem autorskich praw majątkowych.

W tym kontekście spółka przypomniała, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest utwór rozumiany jako „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. W szczególności – jak stanowi art. 1 ust 2 pkt 1 tej samej ustawy – przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi i znakami graficznymi.

W dalszej części wnioskowania spółka odniosła powyższą definicję utworu do definicji znaku towarowego. Zgodnie z art. 120 Prawa własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się ono do odróżniania towarów przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Zdaniem spółki, dowodzi to, że znak towarowy może stanowić utwór objęty prawami autorskimi niezależnie od tego, czy jest objęty ochroną, jaką daje Prawa własności przemysłowej po rejestracji. Autor wniosku o interpretację powołał się na fakt, że taka sama teza znalazła się w fundamentalnym dziele z zakresu prawa prywatnego, czyli w „Systemie Prawa Prywatnego” (Tom 13. Prawo autorskie) pod redakcją prof. Janusza Barty.

Interpretacja administracyjna korzystniejsza od sądowej

W odpowiedzi na wniosek dyrektor izby skarbowej uznał, że stanowisko wnioskodawcy było prawidłowe. Co więcej, nie dodał do rozstrzygnięcia żadnego uzasadnienia, co zdarza się tylko wtedy, gdy organ podatkowy zgadza się z wnioskodawcą bez zastrzeżeń. Tym samym dyrektor potwierdził, że niezarejestrowany znak towarowy może być amortyzowany jako przedmiot praw autorskich – na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Warto zatem przypomnieć, że taka kwalifikacja – zaliczenie do wartości niematerialnych i prawnych na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 4 – nie zmienia stawki amortyzacji w porównaniu z kwalifikacją, wedle której składnik majątkowy zostałby zaliczony do wartości niematerialnych na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6. W obu przypadkach okres amortyzacji wynosi 60 miesięcy.

Polecamy: Jak wybrać formę opodatkowania firmy

Polecamy: serwis Zarządzanie

Przedstawione rozstrzygnięcie – niezależnie od trafności argumentów ściśle prawnych – dobrze odzwierciedla intencje ustawodawcy i zasady sprawiedliwości podatkowej.

Zasady te nie dają się pogodzić z doktryną, wedle której podatnik nie może amortyzować znaku tylko dlatego, że nie zarejestrował go w Urzędzie Patentowym. Niesprawiedliwość tej doktryny staje się oczywista, kiedy pamiętamy, że rejestracja znaku towarowego to nie jest sprawa, którą można załatwić w ciągu tygodnia. Wręcz przeciwnie.

Jak już wspomnieliśmy, regułą jest, że jej załatwianie trwa co najmniej rok. Można zatem powiedzieć, że dyrektor izby skarbowej wyszedł naprzeciw wnioskodawcy, pozwalając mu uniknąć niezasłużonych trudności. Jednakże, mając do czynienia z podobnymi interpretacjami, zawsze trzeba pamiętać, że są to interpretacje indywidualne, skierowane do konkretnego podatnika i zapewniające ochronę tylko jemu. Jeżeli mają Państwo podobną sytuację, warto się postarać o nową interpretację, przeznaczoną tylko dla Państwa firmy.

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.