reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Ceny transferowe > Ceny transferowe - które przepisy wybrać?

Ceny transferowe - które przepisy wybrać?

Ustawodawca, z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 r. całego pakietu nowych regulacji dotyczących tematyki cen transferowych, dał jednocześnie możliwość stosowania ich również w odniesieniu do zakończonego już roku podatkowego 2018. Możliwość taka w przypadku niektórych podmiotów wiązać się może ze znacznym zmniejszeniem obowiązków dokumentacyjnych. Nie wszystkie jednak aspekty wynikające z zastosowania nowych przepisów mogą okazać się korzystne. Dlatego też, przed dokonaniem takiego wyboru należy dokładnie przeanalizować skutki podatkowe zastosowania każdego z możliwych wariantów.

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na zmianę wysokości progów, których przekroczenie obliguje do przygotowania dokumentacji. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązującymi limitami dla dokumentacji lokalnej są 10 mln PLN netto w odniesieniu do transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln PLN netto dla transakcji usługowych oraz pozostałych. Wcześniej, tj. zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 r., progi transakcyjne wahały się w granicach 50-500 tys. EUR i ustalane były indywidualnie. Ponadto, oprócz kryterium przedmiotowego (wartość transakcji), obowiązywało również kryterium podmiotowe dotyczące wysokości osiągniętych przychodów lub kosztów (2 mln EUR) – od którego w przypadku nowych regulacji nastąpiło całkowite odejście. Również próg dla przygotowania dokumentacji grupowej został zmieniony, tj. z 20 mln EUR (przychody/koszty podmiotu) na 200 mln PLN (skonsolidowane przychody grupy).

Istotną do rozważenia kwestią jest również obowiązek przygotowania analizy cen transferowych (analizy porównawczej albo analizy zgodności) do każdej dokumentacji lokalnej. Przed nowelizacją, do przygotowania analizy porównawczej bądź opisu zgodności zobowiązane były jedynie podmioty, których przychody lub koszty przekroczyły 10 mln EUR.

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Jednym natomiast z największych udogodnień, jakie wprowadzone zostały od 2019 r., jest zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami krajowymi. Podmioty, które chciałyby jednak z takiego ułatwienia skorzystać spełnić muszą określone ustawą dodatkowe przesłanki (nie mogą korzystać z określonych zwolnień podatkowych, jak też nie mogą ponosić strat podatkowych).

Niewątpliwym minusem wyboru nowych przepisów jest dodatkowy obowiązek złożenia oświadczenia o tym, że ceny transferowe ustalone zostały na warunkach rynkowych. W przypadku bowiem stwierdzenia przez organ podatkowy, że ceny nie są ustalone – wbrew oświadczeniu – na poziomie rynkowym, osoby składające takie oświadczenie podlegać będą karze grzywny na podstawie kodeksu karnego skarbowego, sięgającej nawet 21 mln PLN.

Pomimo możliwości wyboru w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2018 r. nowych przepisów, niektóre z wprowadzonych nowelizacją regulacji znajdą zastosowanie dopiero w odniesieniu do roku podatkowego 2019 r. Mowa o safe harbours (uproszczone zasady rozliczeń dotyczące usług o niskiej wartości dodanej i pożyczek), nowym formularzu informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) czy też dodatkowym zobowiązaniu podatkowym (nowa instytucja w Ordynacji podatkowej).

Powyższa analiza wskazuje niewątpliwie na trudność w określeniu przepisów obiektywnie bardziej atrakcyjnych. Przyznanie takiego statusu jednemu z reżimów determinuje każdorazowo indywidualna sytuacja danego podmiotu. Przykładowo, dla podatników, którzy realizują wyłącznie transakcje krajowe (i spełniają określone ustawą wymogi) wybór nowego pakietu będzie zdecydowanie bardziej korzystny. Natomiast dla podmiotów realizujących usługowe transakcje międzynarodowe o wartości przekraczającej 2 mln PLN wybór „starych” przepisów wydaje się bardziej uzasadniony.
Dokonując wyboru pakietu regulacyjnego należy również pamiętać o braku możliwości wybiórczego stosowania przepisów dla nas korzystniejszych. Zgodnie bowiem z przepisem przejściowym umożliwiającym wybór nowych regulacji do roku 2018, wybierając dany reżim podatkowy musimy pamiętać, że stosujemy go w odniesieniu do wszystkich transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi. Dlatego też niezbędne jest całościowe spojrzenie i przeanalizowanie wszystkich aspektów różnicujących w jednym i w drugim przypadku obowiązki podatnika, zarówno pod kątem prowadzonej przez niego działalności, jak i wszystkich realizowanych w 2018 r. transakcji.

Wyżej wskazane zagadnienia zaprezentowane zostały poniżej w zbiorczym zestawieniu porównującym oba stany prawne.

CENY TRANSFEROWE 2018:

WYBÓR PAKIETU REGULACYJNEGO

Wprowadzonego 1.01.2019

Obowiązującego do 31.12.2018

Dokumentacja lokalna
(local file)

Obowiązek dokumentacyjny dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość netto przekracza w roku obrotowym:

► 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych,

► 2 mln PLN dla transakcji usługowych i pozostałych (niewymienionych powyżej).

Obowiązek dokumentacyjny uzależniony od wartości transakcji i wysokości przychodów lub kosztów podmiotu w poprzednim roku obrotowym.

Wysokość przychodów lub kosztów:

► 2 – 20 mln EUR – próg transakcyjny wynosi 50 tys. EUR (wzrasta o 5 tys. EUR z każdym 1 mln EUR),

► 20 – 100 mln EUR – próg transakcyjny wynosi 140 tys. EUR (wzrasta o 45 tys. EUR z każdymi 10 mln EUR),

► powyżej 100 mln EUR – próg transakcyjny wynosi 500 tys. EUR.

Analiza porównawcza

Element konieczny każdej lokalnej dokumentacji podatkowej.

Obowiązek przygotowania przez podatników, których przychody lub koszty przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 10 mln EUR.

Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego

Dla transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez polskie podmioty powiązane, które nie poniosły straty podatkowej oraz nie korzystają z określonych zwolnień wyszczególnionych w UPDOP.

Brak odpowiadających regulacji.

Dokumentacja grupowa
(master file)

Obowiązek sporządzenia przez podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które należą do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość.

Obowiązek sporządzenia, jeżeli przychody lub koszty podmiotu powiązanego przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 20 mln EUR.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Obowiązek złożenia do US wraz z oświadczeniem, że ceny transferowe ustalone są na warunkach rynkowych.

Obowiązek złożenia.

Safe harbours*

-

-

Informacja o cenach transferowych*

Obowiązek złożenia do US sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP w odniesieniu do podatników, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym równowartość 10 mln EUR.

Obowiązek złożenia do US sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP w odniesieniu do podatników, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym równowartość 10 mln EUR.

Stawka sankcyjna*

Opodatkowanie stawką sankcyjną w wysokości 50% różnicy między zadeklarowaną przez podatnika wysokością dochodu (straty) a określoną przez organy w wyniku kontroli.

Opodatkowanie stawką sankcyjną w wysokości 50% różnicy między zadeklarowaną przez podatnika wysokością dochodu (straty) a określoną przez organy w wyniku kontroli.

*Zagadnienia, które pomimo wyboru w odniesieniu do roku 2018 r. nowych przepisów, mają zastosowanie w brzmieniu dotychczasowym.

 Anna PAPINA, Tax Consultant w RSM Poland, doradca podatkowy

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Ceny transferowe 2018/2019 - które przepisy wybrać?
Ceny transferowe 2018/2019 - które przepisy wybrać?

Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama