| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Ceny transferowe > Raportowanie cen transferowych - zmiany 2019

Raportowanie cen transferowych - zmiany 2019

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy CIT. Jedną spośród wprowadzonych zmian jest zastąpienie obowiązku składania uproszczonego sprawozdania (CIT-TP), obowiązkiem składania informacji o cenach transferowych (TP-R). Choć nowe przepisy obowiązują już od stycznia, to jeszcze w tym roku podatnicy złożą formularz CIT-TP za rok 2018. Nowe formularze dotyczące roku 2019 podatnicy będą składać dopiero w 2020 roku.

Formularz CIT-TP

(podstawa: art. 27 ust. 5 ustawy o CIT – uchylony z dniem 01.01.2019 r.)

Od początku 2017 roku podatnicy dokonujący istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi są obowiązani do raportowania niektórych informacji dotyczących cen transferowych do organów podatkowych, poprzez złożenie stanowiącego załącznik do zeznania rocznego CIT-8, uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (CIT/TP).

Termin złożenia

Deklarację należy złożyć do dnia 30 września roku następującego, po dokumentowanym roku podatkowym. Z uwagi na nowelizację ustawy CIT, sprawozdanie CIT-TP zostanie złożone przez podatników po raz ostatni za 2018 rok, w terminie do dnia 30.09.2019 r.

Podmioty zobowiązane do złożenia informacji

Obowiązek składania uproszczonego sprawozdania CIT-TP dotyczy podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych, którzy:

  • dokonują transakcji lub innych operacji z podmiotami powiązanymi, przy jednoczesnym przekroczeniu równowartości przychodów lub kosztów 10 mln euro za poprzedni rok podatkowy;
  • dokonują zapłaty należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Sankcje

Są one uzależnione od sposobu zakwalifikowania sprawozdania CIT-TP – jako informacji podatkowej lub deklaracji podatkowej:

  •        CIT-TP jako informacja podatkowa – niezłożenie w terminie zagrożone karą grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych;
  •        CIT-TP jako deklaracja – niezłożenie w terminie zagrożone karą grzywny do maksymalnej wysokości 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z uwagi na brak jednolitej praktyki organów w tej kwestii, trudno jednoznacznie wskazać właściwą kwalifikację.

Wymagane informacje

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy CIT (uchylonym z dniem 01.01.2019 r.) MF ustalił w drodze rozporządzenia wzór uproszczonego sprawozdania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisie [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 8 czerwca 2017 r.].

TP-R – formularz elektroniczny

Na mocy art. 11 t ustawy CIT (wszedł w życie od 01.01.2019 r.), obowiązek składania sprawozdań CIT-TP został zastąpiony obowiązkiem raportowania cen transferowych w formie elektronicznej (formularz TP-R).

Termin złożenia

Informację należy złożyć do dnia 30 września roku następującego po dokumentowanym roku podatkowym. Z uwagi na wejście w życie przepisu w dniu 01.01.2019 r., informacja TP-R zostanie złożona przez podatników po raz pierwszy w terminie do dnia 30.09.2020 r.

Podmioty zobowiązane do złożenia informacji

  • podmioty powiązane zawierające transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej,
  • podmioty powiązane, które zawierają krajowe transakcje zwolnione z obowiązku przygotowania dokumentacji (na podstawie art. 11 n pkt. 1 CIT).

Zwolnienie, a obowiązek raportowania cen transferowych

Niezależnie od skorzystania przez podatnika ze zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, podatnik ma obowiązek złożenia informacji TP-R. Podatnik nie będzie miał obowiązku wskazywać na formularzu TP-R następujących informacji:

  • ogólnych informacji finansowych podmiotu, dla którego składana jest informacja;
  • informacji dotyczących metod i cen transferowych;
  • dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących danych lub informacji zawartych w TP–R.

Sankcje

Niezłożenie w terminie Informacji lub poświadczenie informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (art. 80 e § k.k.s.).

Wymagane informacje

Art. 11 t ust. 2 ustawy CIT zawiera wytyczne co do treści mających znaleźć się w Informacji, zaś szczegółowy opis danych zawarty został w Rozporządzeniu MF  z dnia 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (§ 2 Rozporządzenia).

Przekazywane szefowi KAS informacje TP-R w formacie xml, będą bardziej szczegółowe niż żądane dotychczas w formularzu CIT-TP. Dane te w dużej mierze pokrywać się będą z informacjami zawartymi w dokumentacji cen transferowych podatnika.

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Polecamy: INFORLEX Biznes

Formularz ORD-U

 „[…] Podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. […]”

[…] Biorąc powyższe pod uwagę, podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. W konsekwencji, uchylenie art. 82 §1a Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019 r. wywołuje skutek w odniesieniu do informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U składanej dopiero za 2019 r.

Należy dodatkowo podkreślić, że brak spełnienia wszystkich warunków wskazanych w uchylonym art. 82 §1a Ordynacji podatkowej skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania ze zwolnienia. W rezultacie, podatnicy wskazani w art. 9 a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. podatnicy dokonujący wskazanych w tych przepisach czynności z podmiotami z rajów podatkowych) składają za 2018 rok zarówno ORD-U, jak i uproszczone sprawozdanie CIT/TP lub PIT/TP.

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zdjęcia

Raportowanie cen transferowych - zmiany 2019
Raportowanie cen transferowych - zmiany 2019

Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej91.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »