| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Struktura logiczna informacji o cenach transferowych (TP-R) - konsultacje podatkowe

Struktura logiczna informacji o cenach transferowych (TP-R) - konsultacje podatkowe

Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad projektem struktury logicznej informacji o cenach transferowych (TP-R) i rozpoczęło konsultacje podatkowe odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej tej struktury. Uwagi odnośnie merytorycznej i logicznej poprawności tej struktury można przesyłać do 4 marca 2019 r. na adres mailowy konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Informacja o cenach transferowych TP-R

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku regulacje art. 11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 23zf ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają obowiązek składania przez podmioty powiązane informacji o cenach transferowych.

Podmioty powiązane:

1) obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub

2) realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1

– mają obowiązek przekazywać informację o cenach transferowych za rok podatkowy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten ma zastosowanie również do podatników, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT, w zakresie należności i umów wskazanych w tym przepisie.

Informacja ta jest sporządzana na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 Informacja o cenach transferowych zawiera:
1) cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;
2) dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;
3) ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;
4) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
5) informacje dotyczące metod i cen transferowych;
6) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2–5.

Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad projektem struktury logicznej informacji o cenach transferowych, sporządzonym na podstawie wskazanych powyżej regulacji ustawowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487). Po zakończeniu konsultacji, analogiczna struktura przygotowana zostanie na potrzeby informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konsultacje podatkowe

Przedmiotem konsultacji jest poprawność merytoryczna i logiczna udostępnionej do konsultacji struktury logicznej informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W ramach konsultacji Minister Finansów chce uzyskać uzasadnione opinie dotyczące kompletności merytorycznej oraz spójności logicznej przedstawionego rozwiązania.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Analizie będą poddawane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji. Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych opinii na stronie internetowej MF.

Schemat_TP-R(1)_v1-1.xsd

Klauzula informacyjna

Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikacji zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych.

Minister Finansów informuje, że w przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Propozycje opinii, wniosków i uwag wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem w wersji elektronicznej (MF prosi o załączenie wersji edytowalnej) można przesyłać do 4 marca 2019 r. na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Czytaj także

Data publikacji:

Źródło:

Ministerstwo Finansów

Zdjęcia

Struktura logiczna informacji o cenach transferowych (TP-R) - konsultacje podatkowe
Struktura logiczna informacji o cenach transferowych (TP-R) - konsultacje podatkowe

VAT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »