reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Ceny transferowe > Jak przygotować się do kontroli cen transferowych

Jak przygotować się do kontroli cen transferowych

Przedstawiamy, jak krok po kroku podatnik powinien przygotować się do kontroli cen transferowych przeprowadzanych przez niego transakcji czy innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych.

1. Zadania i cele podatnika sporządzającego dokumentację podatkową

W celu uniknięcia kłopotów w zakresie sporządzenia poprawnej dokumentacji podatkowej należy pamiętać i zadbać o to, by:

1. Jak najszybciej rozpocząć przygotowania do sporządzenia dokumentacji podatkowej. W tym celu należy przeprowadzić analizę transakcji/zdarzeń dokonanych/planowanych z podmiotami powiązanymi. Należy ustalić odpowiednie procedury wewnętrzne i określić zasady sporządzania dokumentacji podatkowej. Jest to istotny element zarządzania ryzykiem. Należy sprawdzić pełnione przez podmiot funkcje, angażowane aktywa, ponoszone koszty i ryzyka wpływające na prawidłowość ceny transferowej.

Podstawowe zasady przeprowadzenia analizy i oceny czynności dokonanych/planowanych między podmiotami powiązanymi powinny polegać m.in. na:

  • określeniu zakresu i rodzaju transakcji/zdarzeń dokonanych/planowanych między podmiotami powiązanymi, w celu wyboru prawidłowej metody wyceny tych czynności, tj. czy to jest np.:

–  restrukturyzacja,

–  finasowanie,

–  transfer wartości niematerialnych,

–  inne czynności (np. transakcje sprzedaży/zakupu towarów i świadczenia usług),

  • zbadaniu kwotowego progu świadczeń,
  • ocenieniu relacji między wartością transakcji/zdarzeń a wysokością kapitału zakładowego
  • ocenie odrębności/indywidualności świadczeń:

–  jeśli są to świadczenia odrębne, dokonujemy analizy dla każdego świadczenia oddzielnie,

–  nie sugerujemy się różną ceną i nazwą transakcji/zdarzenia,

  • dokonaniu oceny prawidłowości kalkulacji cen odrębnie dla każdego rodzaju świadczenia. Istotne jest, żeby takiej oceny nie zaczynać od kryterium kwotowego (tj. wartości) świadczenia, ponieważ sama skala kwotowa świadczenia nie jest elementem decydującym – jest to już efekt kalkulacji, a nie miernik oceny w zakresie prawidłowości kalkulacji cen ustalonych między podmiotami powiązanymi. Również nazwa czy zastosowanie indywidualnego oznaczenia świadczenia nie decyduje o odrębności różnych świadczeń. Należy relacje występujące między podmiotami powiązanymi oceniać zgodnie ze stanem faktycznym, ich zamiarami, funkcjami i ponoszonym ryzykiem.

Następnie wskazujemy zależności i wzajemności, które skutkują powstaniem obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ustawowy termin 7 dni na przedstawienie dokumentacji podatkowej nie jest wystarczający na jej przygotowanie. Proces opracowywania dokumentacji podatkowej, w zależności od przedmiotu i charakteru transakcji oraz dostępnych danych, może okazać się procesem długim i czasochłonnym.

W związku z tym dokumentacja podatkowa powinna być sporządzana przez podatników na bieżąco, nie zaś jedynie na wypadek kontroli organów podatkowych. 

Patrz: wyrok WSA w Bydgoszczy z 20 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 808/13

2. Przygotować profesjonalną dokumentację podatkową cen transferowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

a. spójność danych w zakresie rodzaju i przedmiotu przeprowadzonych transakcji/zdarzeń z podmiotem/ami powiązanym/i,

b. dane finansowe, w tym na przepływy pieniężne dotyczące przeprowadzonych transakcji/zdarzeń oraz wysokość udziału w kapitale innego podmiotu,

c. nowe progi transakcyjne obejmujące daną transakcję, jak również obejmujące całość uzyskiwanych przychodów/kosztów przez podmiot w poprzednim roku podatkowym,

d. prawidłowe zinterpretowanie pozyskanych przez podmiot danych/informacji, w tym wykonywanych funkcji, a w przypadku SNOP dodatkowo angażowanych przez nich aktywów i kapitału ludzkiego,

e. oszacowanie rynkowości ceny transferowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na metodę i sposób kalkulacji dochodu/straty wraz z uzasadnieniem jej wyboru, w tym ze wskazaniem algorytmu kalkulacji wzajemnych rozliczeń transakcji/zdarzeń wpływających na dochód/stratę w kontekście, czy cena transferowa jest ustalona na rynkowym poziomie,

f. otoczenie konkurencyjne,

g. sprawdzenie, czy dokonano prawidłowego zinterpretowania posiadanych danych i informacji obejmujących dokumentowane transakcje/zdarzenia,

h. niezbędne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji podatkowej:

–  rejestrowe,

–  informacje o grupie podmiotów powiązanych, w sytuacji określonej przepisami,

–  umowy (statuty), aneksy do umów, uchwały, porozumienia lub inne dokumenty dotyczące transakcji/zdarzeń, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,

–  porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż RP, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, w szczególności zawarte porozumienia cenowe,

–  sprawozdania finansowe za badany rok podatkowy i wcześniejsze okresy sprawozdawcze,

–  roczne zestawienie obrotów i sald,

–  zapisy na kontach rozrachunków,

–  dokumenty źródłowe – faktury, dowody magazynowe łącznie z dekretacjami,

–  sprawozdanie o zastosowanej metody ustalania ceny transferowej (transakcyjnej) za okres badany.

Artykuł stanowi fragment książki CENY TRANSFEROWE

Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Autor: Tadeusz Pieńkowski

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Jak założyć nowoczesne biuro rachunkowe?

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama