| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Środki z funduszu prewencyjnego otrzymane przez spółkę kapitałową – przychody i koszty w CIT

Środki z funduszu prewencyjnego otrzymane przez spółkę kapitałową – przychody i koszty w CIT

Otrzymane, w ramach umowy prewencyjnej, kwoty na zakup środków trwałych, co do zasady stanowią przychód zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Natomiast środki otrzymane w ramach umowy prewencyjnej z przeznaczeniem na pozostałe wydatki (nie stanowiące środków trwałych) co do zasady będą stanowiły podlegający opodatkowaniu przychód.

Fundusz prewencyjny

Możliwość tworzenia przez przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe z części własnych dochodów tzw. funduszu prewencyjnego, którego środki w wysokości nieprzekraczającej 1% składki przypisanej na udziale własnym w ostatnim roku obrotowym są przeznaczane na finansowanie działalności zapobiegawczej wynika z regulacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (art. 149 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Przedsiębiorcy jako Beneficjenci mogą pozyskiwać środki zgromadzone w ramach funduszu z wykorzystaniem na różnego rodzaju działalność prewencyjną. W tym zakresie co do zasady zawierana jest stosowana umowa obejmująca warunki wykorzystania wypłacanych środków.

Kwalifikacji prawnopodatkowej otrzymanych przez przedsiębiorców świadczeń związanych z zawarciem umowy prewencyjnej oraz ich wydatkowaniem, należy dokonać ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia tych środków. Objęty umową prewencyjną zakres przeznaczenia otrzymanych środków może obejmować zarówno zakup składników majątku mogących podlegać na gruncie ustawy o CIT kwalifikacji do środków trwałych oraz innych wydatków.

100 pytań o samochód w firmie + CD

Środki trwałe

Otrzymane, w ramach umowy prewencyjnej, kwoty na zakup środków trwałych, co do zasady stanowią przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Należy jednak zauważyć, iż będzie to zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT przychód zwolniony od opodatkowania.

Zwolnienie uregulowane w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT obejmuje bowiem dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Kwota dofinansowania otrzymana przez przedsiębiorcę na zakup środków trwałych stanowi – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychód, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT korzysta ze zwolnienia.

W zakresie kosztów uzyskania przychodów należy wskazać, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Mając na uwadze powyższą regulacje należy wskazać, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w części, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie (wytworzenie we własnym zakresie)  tych środków trwałych zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie nie będą stanowiły jego kosztów uzyskania przychodów.

Wskaźniki i stawki

Pozostałe wydatki nie stanowiące środków trwałych

Otrzymane przez przedsiębiorcę środki w ramach umowy prewencyjnej z przeznaczeniem na pozostałe wydatki (nie stanowiące środków trwałych) co do zasady będą stanowiły podlegający opodatkowaniu przychód (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

W tym zakresie otrzymane środki, w części przeznaczonej na pozostałe wydatki, nie stanowiące środków trwałych nie korzystają z żadnego zwolnienia regulowanego art. 17 ustawy o CIT. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli więc w ramach umowy prewencyjnej przedsiębiorca zrealizuje wydatek a następnie zostanie on Spółce zwrócony a dodatkowo sfinansowane środkami z umowy prewencyjnej wydatki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów zastosowanie może znaleźć wyłączenie z przychodów regulowane ww. przepisem.

Od części otrzymanych środków, które zostaną wydatkowane w sposób nie pozwalający na zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT nie rozpozna przychodu podatkowego.

Kalkulatory

W zakresie kosztów uzyskania przychodów należy wskazać, iż ich celowość i związek z prowadzoną działalnością należy analizować w kontekście ogólnych zasad potrącalności wydatków, uregulowanych art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W art. 16 ustawy o CIT nie zawarto postanowienia nakazującego wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją, której otrzymanie  jednocześnie podlega opodatkowaniu.

Tym samym uwzględniając, iż na gruncie regulacji art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, istnieją przesłanki do uznania poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków za związane z prowadzoną działalnością oraz służące osiągnięciu  przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów, wobec braku wyłączenia takiego wydatku z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, wydatki te będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Powyższe oznacza, że otrzymane w ramach umowy prewencyjnej środki, które sfinansują wydatki zaliczone w koszty uzyskania przychodów, będą stanowiły podlegający opodatkowaniu przychód.

Tomasz Musialski, Konsultant Podatkowy w Dziale Podatków Bezpośrednich ECDDP

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa – prezydent podpisał ustawy

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »