reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Podatkowe różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym

Podatkowe różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych są związane z posiadaniem na własnym rachunku walutowym otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych i obrotem tymi środkami (wypływu środków). Jest to odrębna – od związanych z rozliczaniem transakcji handlowych (należności i zobowiązań) w walutach obcych – kategoria różnic kursowych.

Powstanie obu tych rodzajów różnic jest od siebie niezależne. Różnice kursowe od własnych środków walutowych powstają gdy wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa (dodatnie różnice kursowe) lub wyższa (ujemne różnice kursowe) od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT).

Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Spory w doktrynie oraz praktyce rodziło do tej pory to, w jaki sposób należy wyceniać różnice kursowe od własnych środków na rachunkach walutowych, w szczególności, jaki kurs jest kursem faktycznie zastosowanym (w chwili wpływu bądź wypływu środków pieniężnych z rachunku).

Zgodnie z wyrażanym przez Ministra Finansów stanowiskiem wyceny środków zgromadzonych na rachunku walutowym nie należy wiązać z kursem kupna i sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki, lecz z kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego ten dzień (takie stanowisko potwierdzono w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 maja 2013 r. sygn. IPPB1/415-1572/12-2/ES). W uzasadnieniu stanowiska wskazano, iż „(…) po wejściu w życie Nowelizacji Ustawy, faktycznie zastosowany kurs walut będzie kursem faktycznej wymiany pieniężnej, a takiej funkcji nie będzie już pełnił kurs bankowy w przypadku przeprowadzania operacji walutowych przez rachunek walutowy w sytuacji, gdy nie dojdzie do rzeczywistej wymiany pieniężnej - "przewalutowania" należności lub zobowiązania wyrażonego w walucie obcej.”

Aktywne druki i formularze

Analogiczne stanowisko wyraził także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku sygn. II FSK 1682/09 z dnia 3 lutego 2011 r. w którego uzasadnieniu wskazał, iż cechy "faktycznego zastosowania" kursu nie można odnieść do sytuacji, gdy w istocie nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty, ponieważ w takiej sytuacji nie następuje rzeczywiste wyrażenie w określonej walucie wartości pieniężnej wyrażonej pierwotnie w innej walucie. Tym samym faktycznie zastosowany kurs waluty to taki kurs, który był w istocie, rzeczywiście, naprawdę zastosowany. Mógł on być rzeczywiście i naprawdę zastosowany tylko wtedy, gdy na jego podstawie, zgodnie z wyrażoną w nim ceną waluty, doszło do przeprowadzenia operacji finansowej przewalutowania, czyli do wyrażenia w danej walucie wartości pieniężnej określonej pierwotnie w innej walucie.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

W przypadku ustalania różnic kursowych od środków własnych na rachunku walutowym należy wskazać, że w części w której mamy do czynienia z rzeczywistym przewalutowaniem waluty polskiej na zagraniczną np. zakupem waluty w banku z którego usług korzysta podatnik (lub zakup w kantorze) jako faktycznie zastosowany kurs nabycia wartości pieniężnych należy przyjąć kurs zakupu waluty ustalony z bankiem, z którego usług korzystamy (dla wartości pieniężnych zakupionych w kantorze, kurs zakupu w kantorze). W przypadku braku przewalutowania środków np. otrzymania zapłaty od kontrahenta w walucie obcej na rachunek walutowy nie mamy do czynienia z faktycznie zastosowanym kursem i w tym zakresie stosujemy średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków.

Podobnie wygląda sytuacja przy ustalaniu kursów walut dla wypływu środków z rachunku walutowego tj. w przypadku gdy mamy do czynienia z rzeczywistym przewalutowaniem waluty zagranicznej na PLN np. regulowanie zobowiązań w PLN z rachunku walutowego, do przeliczenia zastosowanie znajdzie wówczas faktycznie zastosowany kurs waluty. Jednak w przypadku regulowania zobowiązań z rachunku walutowego w tej samej walucie (walucie obcej), spowoduje, iż w tym zakresie nie mamy do czynienia z faktycznie zastosowanym kursem waluty (do wyceny wypływu środków z rachunku walutowego należy w tym zakresie zastosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wypływu środków o czym stanowi art. 15a ust. 4 ustawy o CIT).

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama