Kategorie

Polski podatnik odliczy podatek od dochodu zagranicznej podatkowej grupy kapitałowej

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
Polski podatnik odliczy podatek od dochodu zagranicznej podatkowej grupy kapitałowej
Amerykańska podatkowa grupa kapitałowa może zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną (dalej: CFC) w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy o CIT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 5 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Wr 1987/15).

Amerykańska PGK jako CFC – czego dotyczyła sprawa

Reklama

Polska spółka stała na czele grupy, w której skład wchodziły amerykańskie spółki zależne tworzące podatkową grupę kapitałową (dalej: PGK). PGK była zarządzana przez spółkę dominującą w Stanach Zjednoczonych, w której wnioskodawca, tak jak w pozostałych spółkach zależnych, był pośrednim udziałowcem. Przedmiotem wątpliwości wnioskodawcy stał się status amerykańskiej PGK na gruncie polskiej ustawy o CIT w kontekście stosowania przepisów o CFC. Podatnik zastanawiał się czy PGK może zostać uznana za CFC, a w konsekwencji czy będzie miał prawo do odliczenia od należnego CIT w Polsce podatku od dochodu zapłaconego przez spółkę dominująca w Stanach Zjednoczonych w imieniu całej PGK.

W ocenie spółki, amerykańska PGK powinna zostać uznana za osobę prawną w rozumieniu art. 24a ust. 2 ustawy o CIT, a co za tym idzie za zagraniczną spółkę, do której stosuje się przepisy o CFC. Spółka zauważyła przy tym, że wykładnia pojęcia „osoba prawna” w oparciu o polskie przepisy prawa oraz znaczenie terminu w języku potocznym nie daje odpowiedzi na pytanie, czy zagraniczną PGK można uznać za osobę prawną. Dlatego też, znaczenia terminu „osoba prawna” należy poszukiwać w oparciu o inne zasady wykładni – przede wszystkim w oparciu o zasadę domniemania racjonalności ustawodawcy. Na tej podstawie spółka uznała, że konieczność traktowania każdej ze spółek wchodzących w skład amerykańskiej PGK za odrębną CFC prowadziłaby do uniemożliwienia lub co najmniej utrudnienia rozliczenia podatku zapłaconego za granicą przez spółki należące do wnioskodawcy. Rozwiązanie takie rodziłoby trudności w praktyce – wiązałoby się bowiem z koniecznością odliczania od dochodu polskiej spółki podatku zapłaconego od dochodu każdej ze spółek wchodzących w skład PGK, a od PGK jako jednego podmiotu. W konsekwencji wnioskodawca uznał, że ma prawo odliczyć w Polsce podatek od dochodu amerykańskiej PGK traktowanej jako zbiór spółek.

Ze stanowiskiem takim nie zgodził się Minister Finansów. W ocenie organu amerykańska PGK nie może zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, dlatego że nie stanowi osoby prawnej w myśl art. 24 ust. 2 ustawy o CIT. Organ wskazał, że status podatnika podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych nie przesądza jeszcze o osobowości prawnej amerykańskiej PGK na gruncie ustawy o CIT. Zdaniem Ministra, za zagraniczne spółki kontrolowane należałoby uznać odrębnie każdą ze spółek wchodzących w skład PGK. W związku z tym, wnioskodawca miałby prawo do odliczenia w Polsce podatku zapłaconego od dochodu PGK, ale musiałby to uczynić biorąc pod uwagę dochód każdej ze spółek amerykańskich i ustalając proporcję podatku ogólnie zapłaconego przez spółkę dominującą w oparciu o udział dochodu w wyniku PGK przypadający na poszczególne spółki.

Rozstrzygnięcie sądu

WSA we Wrocławiu uchylił interpretację Ministra Finansów. Sąd uznał za zasadny zarzut naruszenia art. 24a ust. 2 ustawy o CIT nie zgadzając się tym samym z organem, że amerykańska PGK – traktowana jako całość – nie może zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną. Co istotne jednak – nie ze względów wskazanych przez spółkę. Sąd podniósł, że zarówno spółka jak i organ nie odwołali się do przepisów polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, co było konieczne z uwagi na międzynarodowy wymiar instytucji CFC oraz rezydencję podatkową podmiotów, których dotyczyła interpretacja. Zgodnie z art. 3 ust. 5 polsko-amerykańskiej umowy określenie „spółka” oznacza stowarzyszenie lub każdą inną jednostkę organizacyjną, która dla celów podatkowych traktowana jest jako osoba prawna. Analiza definicji doprowadziła sąd do wniosku, że amerykańska PGK nie jest osobą prawną w rozumieniu art. 24a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT, a spółką niemającą osobowości prawnej niebędącą polskim rezydentem podatkowym, o której mowa w lit. d przytoczonego przepisu.

Znaczenie wyroku

Reklama

Praktyka stosowania przepisów dotyczących instytucji zagranicznej spółki kontrolowanej pokazuje, że przepisy nie są jasne dla podatników, co znajduje odzwierciedlenie w ilości wydawanych interpretacji w tym zakresie. Komentowana sprawa jest o tyle szczególna, że sąd administracyjny po raz pierwszy przyjrzał się statusowi zagranicznej PGK w kontekście przepisów o CFC.

W przedmiotowej sprawie ustalenie statusu PGK na gruncie polskiej ustawy o CIT było o tyle istotne, że wpływało na sposób odliczenia od podatku należnego w Polsce z tytułu dochodów osiąganych przez CFC podatku od dochodu PGK zapłaconego przez spółkę dominującą w Stanach Zjednoczonych. Sąd słusznie zauważył, że przy analizie statusu amerykańskiego PGK należało się odnieść do polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisy o CFC mają bowiem wymiar międzynarodowy, gdyż ze swojej istoty dotyczą relacji między polskim podmiotem a zagranicznymi podmiotami zależnymi. Nie do końca jasne jest za to dlaczego sąd uznał amerykańską PGK za spółkę nieposiadającą osobowości prawnej. W tym zakresie należy poczekać na pisemne uzasadnienie wyroku sądu.


Stwierdzenie przez sąd, że zagraniczna PGK na gruncie przepisów o CFC nie może zostać uznana za osobę prawną, nie pozbawia spółki polskiej automatycznie prawa do odliczenia od jej dochodu podatku zapłaconego od dochodu PGK przez spółkę dominującą w Stanach Zjednoczonych. Polskie przepisy o CFC przewidują, że za zagraniczną spółkę może zostać również uznana spółka niemająca osobowości prawnej niebędąca polskim rezydentem podatkowym. W konsekwencji, amerykańska PGK może być traktowana jako podmiot będący zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu polskich przepisów. Sąd słusznie uznał za błędne stanowisko organu odmawiające amerykańskiej PGK charakteru CFC i kwalifikujące odrębnie każdą ze spółek wchodzących w ramach PGK jako CFC.

W praktyce rozwiązanie zaproponowane przez Ministra Finansów prowadziłoby do utrudnień lub w niektórych przypadkach uniemożliwiałoby odliczenia podatku od dochodu osiągniętego przez PGK. Uznanie każdej ze spółek wchodzących w PGK za odrębne CFC skutkowałaby bowiem koniecznością odliczania podatku od dochodu każdej ze spółek wchodzących w PGK w oparciu o proprocję ustaloną na podstawie stosunku udziału poszczególnej spółki w ogólnym wyniku PGK. Uznanie PGK za CFC jest zaś równoznaczne z tym, że polska spółka ma prawo do odliczenia od jej dochodu podatku zapłaconego od dochodu PGK traktowanego jako jednego podmiotu, tzn. jednokrotnie, bez potrzeby wyliczania proporcji dla każdej ze spółek wchodzących w skład PGK.

Niestety obecnie linia interpretacyjna ministra finansów w zakresie kwalifikacji pgk jako cfc jest negatywna. Minister również w innych interpretacjach odmawia zagranicznej PGK statusu CFC (m. in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 marca 2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-773/15/MO), co w praktyce może rodzić problemy w zakresie rozliczania podatku od dochodu zagranicznej PGK, w której polskie spółki są pośrednimi lub bezpośrednimi udziałowcami.

Natalia Matuszak, konsultantka w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.