reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Koszty > Koszty uzyskania przychodów w przypadku zakupu towarów gotówką

Koszty uzyskania przychodów w przypadku zakupu towarów gotówką

W tym roku miała miejsce nowelizacja zarówno ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmienił się limit wartości transakcji, która między przedsiębiorcami może być dokonana gotówką. Jednocześnie nie zastosowanie się do dyspozycji zawartej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (regulującej limit wartości transakcji) powoduje brak możliwości zaliczenia transakcji do kosztów uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jaki jest limit wartości transakcji dokonywanej gotówką między przedsiębiorcami?

W tym roku z powodu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej limit transakcji gotówkowej między przedsiębiorcami został zmieniony. Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należy dokonać płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, jeżeli łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

2) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

3) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Pojęcie transakcji

Samo pojęcie transakcji może budzić wątpliwości interpretacyjne. Jednym z nich jest np. sytuacja gdy przedsiębiorca zawiązuje umowę na czas nieokreślony z tym samym podmiotem, wówczas pojawia się problem czy należy zsumować wartość wszystkich dokonanych świadczeń w ramach tej umowy czy traktować je jako oddzielne transakcje. Jak wyjaśnia tę kwestię Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 czerwca 2017 roku (sygn. akt0111-KDIB2-1.4010.7.2017.2.AT):

"(...) jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami. Przymiot jednorazowości nie odnosi się do liczby płatności, lecz odzwierciedla wymóg powiązania poszczególnych świadczeń w ramach jednego stosunku umownego. Można zatem przyjąć, że jeżeli całkowita wartość transakcji nie wynika wprost z treści umowy, lecz zależy od czasu jej trwania – co dotyczyć może między innymi umów o stałe świadczenie usług zawartych na czas nieokreślony – wówczas należałoby przyjąć, że pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie".

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Z powyższego wynika, iż np. w przypadku umów na czas nieokreślony przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać płatności za pomocą rachunku bankowego w przypadku gdy wartość płatności za świadczenia w ramach tej umowy przekroczy kwotę wskazaną w ustawie, czyli 15 000 zł.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć swojego wydatku do kosztów uzyskania przychodu?

Aby wydatek mógł zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu musi spełnić łącznie kilka przesłanek, mianowicie:

1) został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

2) jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

3) pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

4) poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

5) został właściwie udokumentowany,

6) nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Za to art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który został wprowadzony w tym roku stanowi, iż do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć płatności, która zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej powinna zostać dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego, ale podatnik dokonał płatności gotówką.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama