Kategorie

Jakie są skutki sprzedaży składnika majątku, z którym związane były wydatki inwestycyjne na terenie SSE?

Mikołaj Wietrzny
Ekspert podatkowy
PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Utrata prawa do zwolnienia podatkowego z CIT
Przeniesienie w jakiejkolwiek formie własności składnika majątku, z którym związane były wydatki inwestycyjne – przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stanowi przesłankę do utraty prawa do zwolnienia podatkowego z CIT. Jednak utrata zwolnienia następuje wyłącznie w tej części, w jakiej związane ono było z tym składnikiem majątku, którego własność została przeniesiona (w okresie następującym po zbyciu składnika majątkowego), o ile zostaną spełnione pozostałe warunki zezwolenia.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 października 2010 r. (IBPBI/2/423-965/10/AP)

Sprawa dotyczyła spółki, prowadzącej działalność na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Spółka zamierzała dokonać zbycia środków trwałych przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Reklama

W związku z powyższym, spółka zadała organowi pytanie, czy takie przeniesienie własności skutkuje utratą prawa do zwolnienia od podatku dochodowego w całości, czy też jedynie w części, w jakiej zwolnienie związane było ze zbywanymi środkami trwałymi?

Zdaniem spółki, przeniesienie prawa własności środków trwałych, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji, skutkuje utratą prawa do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu działalności na terenie SSE jedynie części, w jakiej zwolnienie związane było ze środkami trwałymi, których własność została przeniesiona.

Powołując się na przepisy ustawy o SSE oraz odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

Czy interpretacja jest właściwa?

Stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy wydaje się słuszne w świetle przepisów prawa oraz dotychczasowej praktyki. Co ważne, komentowana interpretacja wpisuje się serię innych, podobnych rozstrzygnięć fiskusa wydanych w analogicznych sprawach.

Wydaje się zatem, że zagadnienie konsekwencji podatkowych sprzedaży środka trwałego, którego zakup wliczony był do kosztów kwalifikowanych inwestycji prowadzonej na terenie SSE (przed upływem 5 lat od chwili wprowadzenia tego środka trwałego do ewidencji) nie powinno budzić większych kontrowersji.

Ratio legis obowiązku utrzymania własności środków trwałych przez 5 lat

Obowiązek utrzymania przez 5 lat (lub w przypadku przedsiębiorców z sektora MŚP przez 3 lata) własności środków trwałych, których zakup stanowił koszt kwalifikowany inwestycji prowadzonej na terenie SSE, ma na celu zabezpieczenie Skarbu Państwa przed niewłaściwym wykorzystaniem przez przedsiębiorców przyznanej im pomocy publicznej.

Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorca zbudowałby wysoki limit dostępnego zwolnienia podatkowego kupując środki trwałe, które następnie zostałyby szybko zbyte.

Reklama

Jednakże zbyt surowe egzekwowanie powyższej zasady (np. poprzez całkowity zakaz sprzedaży środków trwałych przed upływem pięcioletniego terminu pod rygorem utraty zwolnienia podatkowego w całości) byłoby nieuzasadnione i mogłoby prowadzić do sytuacji absurdalnych.

Przedsiębiorcy byliby bowiem karani utratą całości zwolnienia podatkowego nawet w przypadku sprzedaży przestarzałych, nieefektywnych urządzeń i zakupu w ich miejsce nowych, droższych i bardziej innowacyjnych.

Za rozsądne należy zatem uznać podejście organu podatkowego, który stwierdził, że w przypadku zbyt wczesnej sprzedaży środków trwałych (tj. przed upływem 3 lub 5 lat od wprowadzenia ich do ewidencji) przedsiębiorca utraci prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego w SSE, jednak tylko w części w jakiej przysługiwało mu ono z tytułu kosztu poniesionego na te środki trwałe.

Będzie tak oczywiście pod warunkiem, że pomimo zbycia części środków trwałych podatnik osiągnie poziom wydatków inwestycyjnych wskazany w zezwoleniu strefowym oraz spełni pozostałe warunki określone w zezwoleniu.

Diabeł tkwi w szczegółach

Zbyt wczesne zbycie środka trwałego w SSE powoduje konieczność odpowiedniego skorygowania dostępnego limitu zwolnienia podatkowego. Konieczne jest zatem ustalenie w jaki sposób należy dokonać takiej korekty.

W komentowanej interpretacji, organ podatkowy nie podejmuje analizy tego zagadnienia, wspominając jedynie, że do utraty prawa do zwolnienia dochodzi „w okresie następującym po zbyciu składnika majątkowego”.

Takie sformułowanie może sugerować, że w ocenie organu podatkowego wartość sprzedawanego środka trwałego należy wyłączyć z puli kosztów kwalifikowanych inwestycji w chwili jego sprzedaży.

Powyższe stanowisko, pomimo iż zasadniczo korzystne dla podatników, wydaje się jednak nieuzasadnione. Może ono bowiem prowadzić do powstania nienależnych korzyści po stronie podatnika korzystającego ze zwolnienia podatkowego w SSE.

Przykładowo, można sobie wyobrazić sytuację, w której podatnik wykorzysta cały przysługujący mu limit pomocy publicznej przed upływem 5 lat od wprowadzenia niektórych składników majątku do ewidencji środków trwałych.

W takiej sytuacji zbycie takich składników majątku przed upływem pięcioletniego terminu, zasadniczo nie niosłoby za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla podatnika, gdyż nie byłoby możliwe odebranie mu na przyszłość zwolnienia podatkowego.

Za rozwiązanie w pełni zgodne z przepisami prawa należy zatem uznać sposób dokonywania korekty polegający na wycofaniu wartości zbywanych środków trwałych z puli wydatków kwalifikowanych ze skutkiem wstecznym (tj. od miesiąca uznania ich za kwalifikowane).

Tylko takie rozwiązanie daje pewność, że w żadnym momencie wydatki na środki trwałe sprzedane przed upływem pięcioletniego terminu nie były wliczane do puli kosztów kwalifikowanych i nie miały wpływu na wysokość przysługującego podatnikowi zwolnienia podatkowego.

Polecamy: Jak wybrać formę opodatkowania firmy

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

Warto również podkreślić, że w wielu innych interpretacjach podatkowych (np. interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygnatura: IPPB3/423-1613/08-4/EŻ) za poprawne uznano właśnie wsteczne korygowanie wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.