| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Podatnicy i zakres opodatkowania > Zmiana roku podatkowego przez podatnika CIT

Zmiana roku podatkowego przez podatnika CIT

Warunkiem skutecznej zmiany roku podatkowego jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie wystarczy więc samo podjęcie uchwały wspólników o zmianie roku podatkowego i terminowe wysłanie zawiadomienia o zmianie roku podatkowego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, aby podatnik CIT zmienił rok podatkowy.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym, rok podatkowy Spółki od dnia zawiązania Spółki był zbieżny z rokiem kalendarzowym i obejmował okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Uchwałą zgromadzenia wspólników sporządzoną w formie aktu notarialnego, dokonano zmiany roku podatkowego. Zmieniony rok podatkowy Spółki trwa dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych, licząc od 1 lipca do 30 czerwca. Postanowiono przy tym, że pierwszy rok podatkowy po zmianie rozpocznie się 1 stycznia 2018 r., a zakończy 30 czerwca 2019 r. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym został wysłany do Sądu Rejonowego. W dniu 17 stycznia 2018 r. wysłane zostało do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o zmianie roku. Sąd Rejonowy wydał w dniu 8 stycznia 2018 r. postanowienie o zmianie wpisu w KRS dotyczącego roku podatkowego Spółki.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny, należy zauważyć, że skuteczna zmiana roku obrotowego znajdująca odzwierciedlenie w KRS została dokonana 8 stycznia 2018 r. W tym momencie trwał już kolejny rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2018 r., a zakończy się 31 grudnia 2018 r. Podkreślić należy, że zmiana roku podatkowego w trakcie jego trwania nie jest możliwa - dany rok podatkowy musi się najpierw zakończyć i dopiero wtedy można przyjąć rok zmieniony. Zatem skutki prawne ww. zmiany umowy Spółki nastąpią dopiero po zakończeniu trwającego roku obrotowego, tj. po dniu 31 grudnia 2018 r. Pierwszy po zmianie rok obrotowy trwać będzie od 1 stycznia 2019 r. i zakończy się 30 czerwca 2020 r. Powyższe wynika z przytoczonego na wstępie art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Fakt terminowego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego pozostaje zatem bez znaczenia, skoro rok obrotowy/podatkowy nie został skutecznie zmieniony.

Podsumowując, stwierdzić zatem należy, że Spółka nie dokonała skutecznej zmiany roku podatkowego w taki sposób, że obecny rok trwał będzie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Wpis do KRS dotyczący zmiany umowy Spółki został bowiem dokonany już w trakcie trwania nowego roku podatkowego. Skutki prawne zmiany umowy nastąpią zatem dopiero po zakończeniu trwającego roku obrotowego, tj. po dniu 31 grudnia 2018 r.

Zatem stanowisko Spółki w zakresie potwierdzenia skuteczności zmiany roku podatkowego, jest nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 kwietnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.74.2018.1.AG

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Od redakcji:

Stanowisko fiskusa zajęte w przedstawionej interpretacji jest niekorzystne dla podatników. Należy także zauważyć, że stanowisko, zgodnie z którym zmiana roku podatkowego zależy od dokonania wpisu do KRS, podzielają także sądy administracyjne (zob. wyrok NSA z 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1851/15). Jak podnoszą sądy administracyjne, regulacje kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) wyraźnie stanowią, iż tego rodzaju zmiany, jak zmiana roku podatkowego, wymagają nie tylko zgłoszenia do KRS, lecz także zaakceptowania ich przez sąd rejestrowy (zob. np. art. 255 i art. 256, art. 430 §1 i 2 KSH).

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »