Kategorie

CIT w spółkach komandytowych i jawnych - zasady opodatkowania dochodów i strat

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
CIT w spółkach komandytowych i jawnych - zasady opodatkowania dochodów i strat
Od 2021 roku spółki komandytowe i niektóre spółki jawne stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), mimo, że spółki te nie są osobami prawnymi. Wyjaśniamy zasady objęcia tych spółek i ich wspólników nowymi zasadami opodatkowania dochodów i strat.

Spółki komandytowe i (niektóre) spółki jawne objęte CIT od 2021 r.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian podatkowych, które weszły w życie z początkiem 2021 r., jest objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych i części spółek jawnych. Zdaniem Ministerstwa Finansów ma to na celu ukrócenie optymalizacji podatkowej u dużych i zagranicznych podmiotów. Nie zmienia to jednak faktu, że koszty tego rozwiązania poniosą również polscy podatnicy, którzy prowadzą działalność za pomocą spółek komandytowych.   
Zgodnie z ustawą nowelizującą spółki komandytowe zostały objęte CIT co do zasady od 1 stycznia 2021 r. Jednakże, spółka komandytowa mogła przesunąć ww. termin objęcia CIT-em na dzień 1 maja 2021 r.

Jak spółki komandytowe i jawne były opodatkowane do końca 2020 r.

W poprzednim stanie prawnym, spółki komandytowe i jawne, jako podmioty nieposiadające osobowości prawnej, nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychody i koszty takiej spółki były proporcjonalnie rozdzielane między jej wspólników – i to oni we własnym zakresie rozliczali podatek dochodowy (PIT albo CIT). Taka konstrukcja podatkowa sprawiała, że podatnicy (najczęściej osoby fizyczne planujące prowadzenie działalności w większym rozmiarze) coraz częściej decydowali się na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek komandytowych, gdzie efektywne opodatkowanie może być znacznie niższe niż w przypadku spółki z o.o. (gdzie najpierw podatek CIT płaci spółka ,a potem jej wspólnik rozlicza PIT z tytułu wypłaconego mu zysku). Zazwyczaj komplementariuszem w takiej spółce zostawała sp. z o.o., co pozwalało na ograniczenie odpowiedzialności osoby fizycznej za zobowiązania spółki komandytowej. W 2021 r. powyższe zasady opodatkowania spółek komandytowych przejdą już do historii.

Spółka komandytowa jako podatnik CIT

Powyższa zmiana oznacza, że spółka komandytowa będzie zobowiązana do odprowadzania podatku CIT tak jak spółki posiadające osobowość prawną (sp. z o.o. lub spółka akcyjna). Obecnie stawka podatku CIT wynosi 19% lub 9% (dla małych podatników o przychodach nieprzekraczających 2 mln euro i podatników rozpoczynających działalność).

Rozliczenie podatku dochodowego u komplementariusza

Generalnie nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych nie przełożą się na znaczny wzrost opodatkowania dochodów komplementariuszy. Komplementariusz będzie miał prawo do odliczenia kwoty podatku zapłaconego już przez spółkę komandytową - proporcjonalnie do jego udziału w jej zysku. W konsekwencji komplementariusz spółki komandytowej ma podlegać podobnym obciążeniom podatkowym jak obecni wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych.

Rozliczenie podatku dochodowego u komandytariusza

Dochody komandytariusza mają być zwolnione z opodatkowania do 50% ich wysokości, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym w jednej spółce komandytowej, pod warunkiem że łącznie spełnione będą następujące warunki:

 1. komandytariusz nie posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
 2. komandytariusz nie jest członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej ani spółki posiadającej bezpośrednio (lub pośrednio) co najmniej 5% udziałów/akcji w spółce będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
 3. komandytariusz nie jest podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub jego członkiem zarządu,
 4. istniejące między wspólnikami spółki komandytowej powiązania lub sposób kierowania spółką wskazują na „optymalizacyjny cel” założenia takiej spółki przez jej wspólników.

Biorąc pod uwagę ww. warunki i fakt, iż komandytariusz często jest powiązany z komplementariuszem, należy stwierdzić, że z przedmiotowego zwolnienia skorzysta raczej niewielka część komandytariuszy.

Odliczenie straty od dochodów wspólników spółki komandytowej

Wspólnik spółki komandytowej (zarówno komplementariusz jak i komandytariusz) będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może obniżyć przychód o nieodliczoną stratę.

Strata będzie podlegać odliczeniu od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie jego przychodów, o ile strata ta nie może zostać odliczona zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania strat z działalności gospodarczej.

Okres 5 lat przewidziany na rozliczanie strat będzie liczony począwszy od roku następującego po roku, w którym poniesiono stratę, a nie począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

Spółka jawna jako podatnik CIT

W przeciwieństwie do spółek komandytowych, nie wszystkie spółki jawne będą podlegały podatkowi CIT. Opodatkowana nie będzie spółka jawna, która jednocześnie spełni następujące warunki:

warunek 1: wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne,

warunek 2: spółka jawna złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informację według ustalonego wzoru dot. danych osób fiz. i prawnych posiadających prawa do udziału w zysku spółki,

warunek 3: spółka jawna będzie aktualizować ww. informację w terminie 14 dni licząc od dnia zaistnienia zmian w przekazanej informacji

Wspomniana wyżej informacja o podmiotach uprawnionych do udziału w zysku spółki jawnej musi zawierać:

 1. imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:
 • wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,
 • podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;

oraz

 1. nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego za pośrednictwem, którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

Informację należy złożyć do naczelnika US właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika US właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Termin złożenia informacji przez spółkę jawną

Co do zasady, spółka jawna ma składać informację przed rozpoczęciem danego roku obrotowego.

Jednakże spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, informację składa w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

 1) 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.;

2) rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. 

Co istotne, wspólnik spółki jawnej, w przeciwieństwie do komplementariusza, nie będzie mógł obniżyć swojego zobowiązania podatkowego o podatek CIT zapłacony przez spółkę jawną – bowiem oczekująca na wejście w życie nowelizacja nie zawiera takiego rozwiązania.

Wnioski

Objęcie spółki komandytowej i niektórych spółek jawnych podatkiem CIT oznacza znaczny wzrost opodatkowania dochodu dla wspólników tych spółek (szczególnie wspólników - podatników PIT). Przykładowo, według nowych zasad, podatek zapłaci najpierw spółka komandytowa (co do zasady 19% CIT) a potem komandytariusz (19% PIT – stawka dla podatku liniowego). Oznacza to, że efektywne opodatkowanie dochodu wypracowane przez taką spółkę wzrośnie z 19% do ok. 34,4% (nie licząc przy tym daniny solidarnościowej pobieranej od dochodów powyżej 1 mln zł). Tym samym, spółki komandytowe nie będą już tak atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. To samo dotyczy również spółki jawnej, w której dodatkowo wspólnik nie będzie mógł obniżyć swojego zobowiązania podatkowego w PIT z tytułu podatku odprowadzonego przez spółkę (jak ma to miejsce w przypadku komplementariusza). Niewątpliwie powyższe zmiany przyczynią się do spadku zainteresowania spółkami komandytowymi i jawnymi jako formami prowadzenia działalności gospodarczej.

Tomasz Wróbel, Młodszy konsultant ds. podatków

*********

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium „CIT w spółkach komandytowych – co dalej?”. Szkolenie online odbędzie się 26 stycznia 2021 r. w godzinach od 10 do 11:00. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: b-tax.pl/cit-w-spolkach-komandytowych-co-dalej

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.