reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Inne podatki i opłaty > Zwolnienia od podatku leśnego

Zwolnienia od podatku leśnego

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Jakie zwolnienia przewiduje ustawa o podatku leśnym?

Drzewostan w wieku 40. lat

Zwolnieniu z podatku leśnego podlegają lasy, których drzewostan jest młodszy niż 40 lat. Wiek lasu zawarty jest w planie urządzenia lasu, który precyzyjnie określa, jakie obszary lasu korzystają ze zwolnienia.

Co do zasady odbywa się to w ten sposób, iż podatnik składa zeznanie dotyczące wieku lasu, które może, ale nie musi zostać zakwestionowane przez organy skarbowe. Znajduje to potwierdzenie w piśmie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia z 2003 r., sygn. LK-1273/LP/03/IP, w którym wyrażona została opinia, iż „zwolnienie, analogicznie jak w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r., dotyczy wszystkich lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat, bez względu na fakt czy dla lasu został sporządzony plan urządzenia lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu. Dla lasów, które mają sporządzony plan urządzenia lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu, wiek lasu ustalany jest na podstawie zapisów tych planów, zgodnie bowiem z art. 18 ust. 4 ustawy o lasach - plan urządzenia lasu zawiera w szczególności zestawienie powierzchni lasów według klas wieku. W przypadku lasów, dla których nie sporządzono powyższych planów, wiek lasu może zostać ustalony na podstawie oświadczenia podatnika złożonego w trybie art. 180 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ podatkowy odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania”.

Zabytki

Zwolnieniu z podatku leśnego podlegają także lasy będące pod opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków. Chodzi tu dokładnie o te spośród lasów-zabytków, które posiadają wpis do rejestru zabytków. Lasy znajdujące się na terenie obszarów chronionych nie mogą korzystać ze zwolnienia z omawianego tytułu.

Zwolnienie dla użytków ekologicznych

Zwolnieniem objęte są także użytki ekologiczne. Definiowane są one na gruncie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych jako grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem złożonym z litery "E". Zwolnienie użytków ekologicznych stanowi pewną formę zabezpieczenia , gdyż w żadnym razie nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem leśnym, wchodząc pod rygor podatku od nieruchomości.

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowo-podmiotowe

Ustawa o podatku leśnym przewiduje także szereg zwolnień podmiotowych, bądź też przedmiotowo-podmiotowych. Objęte nimi są:

- uczelnie, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;

- zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej;

- instytuty badawcze, przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Ponadto rada gminy może wprowadzić drogą uchwały dodatkowe zwolnienia podatkowe. Muszą być to jednak zwolnienia przedmiotowe (zwolnienia podmiotowe lub przedmiotowo-podmiotowe są zabronione), a także nie mogą stać w konflikcie z regulacjami ustawowymi.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama