| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki na wsi > Obowiązki podatkowe przy zakupie gospodarstwa rolnego

Obowiązki podatkowe przy zakupie gospodarstwa rolnego

Nabycie na własność gospodarstwa rolnego rodzi skutki, które sprecyzowane są przez polskie przepisy podatkowe. Z jakimi kosztami powinny się liczyć strony umowy? Jakie obowiązki spoczywać będą na nabywcy?

Podatek rolny

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza na gruncie polskich przepisów podatkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Do jego zapłaty obowiązani są właściciele gruntów, a także ich posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy gruntów, o ile dzierżawa ta odbywa się na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, a także w niektórych przypadkach posiadacze gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa, bądź też jednostek samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku wraz z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie i trwa do ostatniego dnia miesiąca, w którym tytuł przestał istnieć lub odstąpiono od posiadania gruntów.

W związku z podatkiem rolnym na podatniku spoczywają liczne obowiązki. Należą do nich między innymi zobowiązania do przekazywania właściwemu organowi informacji o gruntach, którą przekazać należy w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły okoliczności, które uzasadniają powstanie bądź też wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. Ponadto nabywca nieruchomości powinien w ciągu 14. dni od powyższych zdarzeń złożyć deklarację na podatek rolny. Obowiązek ten dotyczy także tych podmiotów, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z brzmieniem obowiązujących przepisów sprzedaż własności gruntów podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych. Chodzi o sprzedaż gruntów, które stanowią gospodarstwo rolne zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, która jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Nie jest to jednak zwolnienie bezwarunkowe. By podatnik miał możliwość skorzystania z omawianej ulgi, w sposób kumulatywny spełnić musi następujące warunki:

- w rozumieniu ustawy o podatku rolnym w chwili dokonania czynności posiada już grunty rolne, czyli użytki rolne;

- nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne;

- a w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, którego powierzchnia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha

- gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Ponadto podatnik spełnić powinien warunki, które są konieczne do uzyskania de minimis. Chodzi o mieszczenie się w kwocie zwolnienia w przysługującym podatnikowi limicie pomocy de minimis w rolnictwie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Premier przedstawił "tarczę finansową", czyli program wsparcia firm o wartości ponad 100 mld zł

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »