reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki na wsi > Faktura VAT RR - zasady dotyczące wystawiania i rozliczania

Faktura VAT RR - zasady dotyczące wystawiania i rozliczania

W obrocie gospodarczym faktura wystawiana jest przede wszystkim przez sprzedawcę towarów lub usług. Wyjątek od tej zasady stanowi faktura wystawiana w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Wówczas to nabywca tych produktów, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, wystawia fakturę oznaczoną „faktura VAT RR”.

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych

Zasady wystawiania faktury VAT RR, która potwierdza dokonanie dostawy produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego, reguluje ustawa o VAT.

W związku z zawartymi tam przepisami podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Wystawca faktury przekazuje dostawcy oryginał faktury, natomiast drugi egzemplarz pozostawia dla siebie.

Kiedy podatnik jest rolnikiem ryczałtowy? Jest to rolnik prowadzący wyłącznie gospodarstwo rolne, który nie uzyskuje przychodów z innego rodzaju działalności i nie musi rejestrować się na potrzeby VAT. Ma on status rolnika ryczałtowego, korzystającego ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Rolnik ryczałtowy nie wystawia faktur za wykonywane czynności. A zatem dokonując dostawy produktów rolnych dla czynnego podatnika VAT, rolnik ryczałtowy otrzymuje od nabywcy fakturę VAT-RR z wykazanym na niej zryczałtowanym podatkiem w wysokości 7% proc.

Ważne!

Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

- wystawiania faktur,

- prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług,

- składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej,

- dokonania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT.

Elementy faktury VAT RR

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR”.

Oprócz tego oznaczenia faktura powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

Jak wystawiać faktury i rozliczać VAT w trybie samofakturowania

3) numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;

4) datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

5) nazwy nabytych produktów rolnych;

6) jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;

7) cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

8) wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;

10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;

11) wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;

12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Polecamy: Jakie prawa i obowiązki ma podatnik występujący o zwrot nadwyżki VAT

Oświadczenie dostawcy produktów rolnych

Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w następującym brzmieniu:

„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama