reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Nowy wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-WS)

Nowy wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-WS)

Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej. Resort finansów określił nowy wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS (wersja 3). Nowy wzór obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, zgodnie z art. 14r § 1 Ordynacji podatkowej, może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny).

Zainteresowani wskazują we wniosku wspólnym jeden podmiot, który jest stroną postępowania w sprawie interpretacji, oraz składają oświadczenie, o którym mowa w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, tj. oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Interpretację indywidualną lub postanowienie w sprawie doręcza się podmiotowi wskazanemu jako strona. Pozostałym zainteresowanym doręcza się odpis interpretacji lub postanowienia.

Opłata za wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej

Opłata za wniosek wspólny jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej zgodnie z art. 14f Ordynacji podatkowej i liczby zainteresowanych wskazanych we wniosku.

Obecnie wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przy czym,  przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.

Natomiast art. 14r § 6 Ordynacji podatkowej przewiduje, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku wspólnego zawierającego dane identyfikujące zainteresowanych oraz dane wskazane w § 2 i w art. 14b § 3–5 Ordynacji podatkowej, a także sposób uiszczenia opłaty za wniosek, mając na względzie konieczność ujednolicenia formy składanych wniosków oraz zapewnienia sprawnej obsługi wnioskodawców.

ORD-WS(3) - wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Nowy wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-WS(3)) wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 r.  w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej.

Rozporządzenie określa wzór wniosku wspólnego o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) sposób uiszczenia opłaty za wniosek.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia. Natomiast opłatę za wniosek należy uiszczać się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej

W efekcie traci moc dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz. U. poz. 353).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli w dniu 1 stycznia 2021 r.

Zobacz: Wzór wniosku ORD-WS(3)

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. - t.j. z dnia 31 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325),

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2458.

Polecamy: Komplet PODATKI 2021

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama