REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zakup używanego samochodu w innym kraju UE - rozliczenie VAT

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z 12 czerwca 2007 r., nr PP/443-2/07

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - GŁÓWNA TEZA
1. Podatnik, dokonując nabycia samochodów używanych na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż terytorium kraju, od dostawcy, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, dokonuje czynności zwolnionej z obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium kraju. W związku z tym, że nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik składa w siedzibie organu podatkowego deklarację VAT-24 w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju środka transportu, który ma być dopuszczony do ruchu na terytorium kraju oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 160 zł.

2. Tama sama jak w pkt 1 jest kwalifikacja prawna i obowiązki nabywcy w przypadku nabycia samochodów używanych z innych krajów UE, które jest potwierdzone rachunkiem odpowiadającym fakturze VAT marża.

3. Podatnik podatku VAT, kupujący w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego używane środki transportu jako towar handlowy, przeznaczony do dalszej odsprzedaży, nie mający na celu zarejestrowania środka transportu na terytorium kraju - nie ma obowiązku zapłaty podatku w trybie z art. 103 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, a tym samym nie może otrzymać zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Autopromocja

KOMENTARZ EKSPERTA
Stanowisko organów jest prawidłowe. Przepisy regulujące VAT przewidują 3 rodzaje formularzy dotyczące nabywania samochodu z innego kraju UE:
I. VAT-23 (Informacja o wewnatrzwspólnotowym nabyciu środków transportu) - obowiązek jego złożenia i zapłaty wcześniejszej podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia występuje w przypadku gdy:
1. transakcję zakupu można zaliczyć do transakcji wewnatrzwspólnotowych,
2. środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega takiemu obowiązkowi, a ma być użytkowany na terytorium kraju.

Gdy, którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, nie ma obowiązku złożenia formularza VAT-23.

Co do pierwszego warunku to nie jest spełniony gdy zachodzi jedna z poniższych przyczyn:
- kupujący lub sprzedający nie są podatnikami VAT, albo podatnikami od wartość dodanej, chyba że jest to nowy środek transportu to w takim przypadku dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia, niezależnie od statusu stron transakcji, albo
- zakup towarów nastąpi w systemie marża, jako towar używany.

Natomiast drugi warunek nie jest spełniony, gdy samochód jest nabyty w celu dalszej odsprzedaży i nabywca nie będzie rejestrował go w kraju.

II. VAT-24 (Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu) - obowiązek jego złożenia spoczywa na podmiotach nabywających samochody, gdy transakcji zakupu nie można zaliczyć do wewnątrzwpólnotowego nabycia(gdy nie jest spełniony warunek nr 1). Oznacza to że nabywcy samochodów, w celu ich dalszej odsprzedaży nie mają obowiązku wcześniejszej zapłaty VAT i składania formularzy: VAT-23 lub VAT-24.

III. VAT-25 (Zgłoszenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu) - na tym formularzu urząd skarbowy potwierdza że VAT został zapłacony lub, że podatnik nie miał takiego obowiązku.

Interpretację skomentowała
Olga Jasielska
Ekspert z zakresu VAT

 


STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA
W dniu 15.03.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie.

W powołanym piśmie oraz w piśmie uzupełniającym z dnia 25.05.2007 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Zainteresowana, będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na nabywaniu na terytorium Unii Europejskiej, a poza terytorium kraju, samochodów używanych w celu ich sprzedaży na terytorium kraju bez uprzedniej ich rejestracji.

W złożonym wniosku wnioskodawca pyta:
1. Czy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej VAT-23 i opłacenia podatku VAT oraz uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, czy też deklaracji VAT-24 i opłaty skarbowej w wysokości 160 zł, jeżeli kupuje pojazd (samochód używany) od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w kraju Unii Europejskiej, a poza terytorium kraju ?
2. Czy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej VAT-23 i opłacenia podatku VAT oraz uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, czy też deklaracji VAT-24 i opłaty skarbowej w wysokości 160 zł, jeżeli kupuje pojazd (samochód używany) od podatnika VAT na fakturę VAT - marża w kraju Unii Europejskiej, a poza terytorium kraju ?
3. Czy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej VAT-23 i opłacenia podatku VAT oraz uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, czy też deklaracji VAT-24 i opłaty skarbowej w wysokości 160 zł, jeżeli kupuje pojazd (samochód używany) od podatnika VAT na fakturę VAT ze stawką 0% w kraju Unii Europejskiej, a poza terytorium kraju ?

W opinii wnioskodawcy w tym stanie faktycznym: W przypadku pierwszym i drugim podatnik składa wniosek VAT-24 i opłaca opłatę skarbową w wysokości 160 zł. W przypadku trzecim podatnik składa druk VAT-23 i opłaca podatek VAT w stawce 22% oraz opłatę skarbową w kwocie 17 zł.

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2007 r. (data wpływu - 15.03.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w części dotyczącej pytań przedstawionych w punkcie 1 i 2 wniosku, natomiast nieprawidłowe w części dotyczącej pytania przedstawionego w punkcie 3.

W uzasadnieniu swego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej stwierdził co następuje.

Ad 1. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce wtedy, gdy nabywcą towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, natomiast dokonujący dostawy jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że podatnik, dokonując nabycia samochodów używanych na terytorium państwa członkowskiego U.E. innego niż terytorium kraju, od dostawcy, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, dokonuje czynności zwolnionej z obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium kraju. W związku z tym, że nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik składa w siedzibie organu podatkowego deklarację VAT-24 w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju środka transportu, który ma być dopuszczony do ruchu na terytorium kraju oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 160 zł.

Ad. 2. Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje w przypadku, gdy dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1 ( m.in. towary używane), w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 (opodatkowanie podatkiem od towarów i usług marży), a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego, podatnik dokonując nabycia samochodów używanych na terytorium państwa członkowskiego U.E. innego niż terytorium kraju, które jest potwierdzone rachunkiem odpowiadającym fakturze VAT marża, dokonuje czynności zwolnionej z obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium kraju, gdyż zostały spełnione przesłanki wynikające z wyżej powołanego przepisu. W związku z tym, że nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik składa w siedzibie organu podatkowego deklarację VAT- 24 w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju środka transportu, który ma być dopuszczony do ruchu na terytorium kraju oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 160 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej nie zgadza się z opinią wnioskodawcy przedstawioną w przypadku trzecim i informuje:

Ad. 3. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1 w/cyt. ustawy o VAT, tj. zaświadczenie o uiszczeniu przez podatnika podatku od towarów i usług, wydawane jest gdy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju (art. 103 ust. 4 ustawy). Zatem podatnik podatku VAT, kupujący w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego używane środki transportu jako towar handlowy, przeznaczony do dalszej odsprzedaży, nie mający na celu zarejestrowania środka transportu na terytorium kraju, nie ma obowiązku zapłaty podatku w trybie z art. 103 ust. 3 i 4, a tym samym nie może otrzymać zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku VAT wydawane jest w sytuacjach opisanych w pkt. 1 i 2 wniosku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA